Güncel İçerik

Merhabalar

Engelli haklarına dair tüm içerikten üye olmaksızın yararlanabilirsiniz.

Soru sormak veya üyelere özel forumlarlardan ve özelliklerden yararlanabilmek içinse sitemize üye olmalısınız.

Teksan İnovatif Medikal: Engelliler, Engelli Çocuklar, Hasta ve Yaşlılar için emsalsiz ürünler

Vergi İndirim belgesi almak için dilekçe örneği ve evraklar

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

OturanBoğa

Yönetici
Üyelik
9 Ocak 2003
Konular
673
Mesajlar
58,073
Reaksiyonlar
484
Sakatlık İndiriminden Yararlanmak İçin Yapılacak Müracaatlarda Aranacak Belgeler Nelerdir?

Özürlü Hizmet Erbabı İçin:
 • Dilekçe (Ek-1),
 • 3 Adet Fotoğraf (Sağlık Kurulu Raporunun aslı olanlardan 1 adet fotoğraf istenmektedir.)
 • Çalıştığı işyerinden alınacak hizmet erbabı olduğunu gösterir belge (Ek-4),
 • Nüfus cüzdanı aslı (Yetkili tarafından görüldükten sonra iade edilmek üzere)

Hizmet Erbabının Bakmakla Yükümlü Olduğu Özürlü Kişilerin Müracaatlarında:

 • Dilekçe (Ek-1),
 • Nüfus cüzdanı asılları (Yetkili tarafından görüldükten sonra iade edilmek üzere),
 • Özürlüye ait 3 adet fotoğraf, (Sağlık Kurulu Raporunun aslı olanlardan 1 adet fotoğraf istenmektedir.)
 • Çalıştığı işyerinden alınacak hizmet erbabı olduğunu gösterir belge,
 • Özürlü kişiye bakmakla yükümlü olduğunu gösteren belge, (Özürlüye ait sağlık karnesinin fotokopisi yeterli bulunmaktadır.)
 • Hizmet erbabının bir adet fotoğrafı

Sakatlık İndirimi Başvuruları Nereye Yapılacaktır?

 • Mükelleflerin çalışan özürlüleri, sakatlık indiriminden yararlanmak için başvurularını Başkanlığımız Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü, Mükellef Hizmetleri Müdürlüğü, Vergi Uygulama Bölümüne yapacaklardır.
 • Başkanlığımız mükelleflerinin il dışındaki iş merkezlerinde çalışan özürlülerin başvurularını nereye yapacağına ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan alınan 27/11/2007 tarih ve 105410 sayılı yazıya göre (bkz); iş merkezleri ilimiz dışında bulunan mükelleflerin hastaneye sevklerinin iş merkezlerinin bulunduğu yer vergi dairesince yapılması gerekmektedir.
 • A) İstanbul'da çalıştığı iş yerinin bağlı olduğu vergi dairesi, aşağıda yazılı 4 vergi dairesinden birine bağlı ise bağlı oldukları vergi dairesinden müracaat edecekler.
  1- Büyük Mükellefler Veergi Dairesi Başkanlığı
  2- Şile Vegi Dairesi Müdürlüğü
  3- Silivri Vergi Dairesi Müdürlüğü
  4- Çatalca Vergi Dairesi Müdürlüğü
  B) İşyerleri yukarıdaki vergi dairelerinin dışındaki vergi dairelerine bağlı olan çalışan engellilerin hepsi, vergi indirimi için, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının Vatan Caddesi'nde bulunan Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğünün Sakatlık Servisinden başvuracaklardır (Vatan Cad.Adnan Menderes Bul.Akşemsettin Mah.No:56 Fatih/İSTANBUL Santral: (212) 453 82 00).
Başvuralar Üzerine Yapılacak İşlemler Nelerdir?
 • Başkanlığımıza başvuran özürlülerden Sağlık Kurulu Raporu bulunmayan hizmet erbapları dilekçelerinde belirttikleri sağlık kuruluşlarına sevk edilecekler.(Yönetmelikle tespit edilen hastanelerden ilimizde bulunan herhangi birine sevk talebinde bulunulabilir.)
 • Yetkili sağlık kuruluşu tarafından posta yoluyla Başkanlığımıza gönderilen raporlar Başkanlığımızca Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nda oluşturulan Merkez Sağlık Kuruluna gönderilecektir.
 • Merkez Sağlık Kurulu, sağlık kuruluşları tarafından düzenlenen raporları inceleyerek, başvuru sahibinin çalışma gücünün ne kadarını kaybettiğine karar vererek, sakatlık dereceleri belli olanlara ilişkin raporlar, indirimden faydalanmak isteyen ücretliye tebliğ edilmek üzere Başkanlığımıza gönderecektir.
 • Başkanlığımızca, raporlarda belirlenen derecelere göre hizmet erbabının sakatlık indiriminden yararlandırılmaları gerektiğini, çalıştıkları kurumlara ve Başkanlığımız Vergilendirme Grup Müdürlüğü Vergilendirme Müdürlüğü’ne yazıyla bildirecektir.
 • Rapor asılları, çalışılan kuruma gönderilen yazı ekinde ilgili çalışana tebliğ edilmek üzere gönderilmektedir.
 • Kalıcı hastalık veya özürler için raporun bir defa verilmesi yeterlidir. Ancak, özür durumunun değişmesi halinde, rapor ve buna bağlı çalışma gücü kaybı oranı yeniden belirlenir.
 • Sakatlık başvurusu sonucu, dereceye giremeyen mükelleflerde sonuçtan bilgilendirilerek raporları kendilerine iade edilmektedir.
Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişi Tabiri Kimleri Kapsamaktadır?
 • Özürlü kişinin tabi olduğu çalışma mevzuatı veya bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kurumunun mevzuatına göre bakmakla yükümlü sayılan anne, baba, eş ve çocukları anlaşılacaktır. Çocuklarda yaş sınırlamasına gidilmeksizin işlem yapılacaktır.
 • Hizmet erbabı, çalıştığı işyerinden veya duruma göre kayıtlı olduğu sosyal güvenlik kuruluşundan aldığı özürlü kişiye ait sağlık karnesinin kimlik bilgilerini içeren sahifelerinin bir örneğini, bakmakla yükümlü olduğuna dair belge olarak dilekçesine ekleyecektir
Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları Hangileridir?
Özürlü Sağlık Kurulu Raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlar: Engelli Sağlık Kurulu Raporu Düzenlemeye Yetkili Sağlık Kuruluşları Listesi

EKLER:
Kaynak: Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı (0212 267 09 09 Dahili :245)
 
Vergi İndirimi Hakkında Bilgi

SAKATLIK İNDİRİMİ MÜRACAATLARINA İLİŞKİN BİLGİ NOTU


1-Vergi indiriminden kimler faydalanabilir?
Kendisi, bakmakla yükümlü olduğu eşi veya çocuğu engelli olan işçi ,memur ve serbest meslek erbabı ayrıca basit usule tabi mükellefler (Kapıcılar, serbest bölgelerdeki iş yerlerinde çalışanlar,gemi adamları ile yurtdışında inşaatlarda çalışanların ücretlerinden vergi kesintisi yapılmadığı için vergi indirimi talep edilemez)

2-Emeklilik talebi ile müracaat eden veya Sigorta Müdürlüklerinden Müdürlüğümüze gönderilen engellilerin durumu.
Müdürlüğümüzde sadece VERGİ İNDİRİMİNDEN faydalanmak isteyen engellilerin işlemleri yapılmakta olup, emeklilik ile ilgili soru ve müracaatlar Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüklerine yapılacaktır.

3- Vergi indiriminden faydalanmak isteyen engellilerin müracaat edecekleri birimler
Çalışılan işyerinin bağlı olduğu Büyük Mükellefler veya Silivri, Şile, Çatalca Vergi Daireleri ise ilgili vergi dairelerine; diğer vergi daireleri ise Başkanlığımız Mükellef Hizmetleri Gelir ve Kurumlar Vergileri Müdürlüğü Sakatlık Servisine müracaat edilmelidir.

4-Vergi indiriminden faydalanmak için müracaat eden engellilerden istenilen bilgi ve belgeler nelerdir?
-Kendisi özürlü olanlar için;
-Çalıştığına dair işveren tarafından düzenlenen imzalı ve kaşeli dilekçe,nüfus cüzdanı fotokopisi,bir adet fotoğraf,varsa ilgili yönetmeliğe uygun sağlık kurulu raporu (16/07/2006 tarih ve 26230 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özürlülük Ölçütü Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik)
-Bakmakla yükümlü olduğu çocuğu veya eşi özürlü olanlar için;
Yukarıda sayılan belgelere ek olarak özürlü kişinin bir adet fotoğrafı, nüfus cüzdanı fotokopisi ve sağlık karnesinin fotokopisi

5- Halen çalışmayan engellilerin vergi indiriminden faydalanıp faydalanmayacağı.
Ücretlerden kesilen gelir vergisi indirimi sözkonusu olduğundan ÇALIŞMAYAN ENGELLİLER VERGİ İNDİRİMİ İÇİN BAŞVURAMAZLAR.

6-Bağ-kurlu engellilerin vergi indiriminden faydalanması
Serbest meslek erbabı veya basit usül mükellefiyeti olmayanlar faydalanamaz.

7-Hastane tarafından düşük dereceli rapor verilmesi halinde başka hastaneye sevk yapılabilir mi?
Hastane tarafından verilen raporlar Başkanlığımıza gönderilmekte olup, Başkanlığımızca sözkonusu rapor yazı ekinde Maliye Bakanlığına iletilmektedir. Çalışma gücü kayıp oranı ve derecesi Maliye Bakanlığınca tespit edilmektedir. Bakanlıkça tespit edilen işgücü kayıp oranı ve derecesi yazı ekinde çalışılan işyerine gönderilmektedir. Bu süreç tamamlanmadan yeniden hastaneye sevk yapılamaz.

8-Sakatlık derecesi ile ilgili itirazlar nereye yapılabilir?
Raporların incelenmesi ve derecelerinin belirlenmesi Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Merkez Sağlık Kurulunca yapılmakta olup itirazların Gelir İdaresi Başkanlığı Merkez Sağlık Kuruluna yapılması gerekmektedir.

9-Araç almak ve ÖTV indiriminden faydalanmak isteyen engelliler
Sakatlık indirimi ile ÖTV indiriminin herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. ÖTV indiriminde kullanılmak üzere rapor almak isteyenlerin direkt olarak hastanelere başvurmaları gerekmektedir.

10- İşyerinin vergi indirimini uygulamaması halinde ne yapılmalıdır?
Bu konudaki şikayetler “İhbarlar ve Şikayetleri Değerlendirme Müdürlüğü”ne veya 189 ALO MALİYE ihbar telefonuna yapılacaktır.

11- Vergi indirimi için müracaat sonucunun takibi
Vergi indirimi işleminin sonuçlanması ortalama 3 AY sürmekte olup işlem sonuçlandığında yazı işyerine posta ile gönderilecektir.

12-Sakatlık indirimi hakkında detaylı bilgiyi nereden alınabilir?
Başkanlığımız internet ( www.ivdb.gov.tr) adresindeki “pratik bilgiler” bölümünden veya 0 212 514 20 00 / 1339-1340-1304-1338 no’lu telefon ile ilgililerden detaylı bilgi alınabilir.

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GELİR VE KURUMLAR VERGİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Üst Alt