Güncel İçerik

Merhabalar

Engelli haklarına dair tüm içerikten üye olmaksızın yararlanabilirsiniz.

Soru sormak veya üyelere özel forumlarlardan ve özelliklerden yararlanabilmek içinse sitemize üye olmalısınız.

Teksan İnovatif Medikal: Engelliler, Engelli Çocuklar, Hasta ve Yaşlılar için emsalsiz ürünler

Sakat kişiler için alınan taşıtlarda ve diğer eşyalarda gümrük vergisi olmayacak

sattuf

Yeni Üye
Üyelik
15 Ağu 2003
Konular
6
Mesajlar
42
Reaksiyonlar
0
Sakatlara vergi muafiyeti

13.08.2008

''Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller Hakkındaki Kararda'' değişiklik yapıldı. Değişikliğe ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, gümrük vergileri ödenmeksizin ithal edilebilecek toplam gerçek kıymeti 300 avroya geçmeyen eşya saklı kalmak üzere, yabancı bir ülkeden posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gönderilen ya da 18 ve daha yukarı yaştaki yolcuların beraberlerinde veya kendilerinden 2 ay önce veya 6 ay sonraki süreler içinde gelip, ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen ve her bir sevkiyat ya da yolcu başına kıymeti 1500 avroyu geçmeyen eşyadan tek ve maktu bir vergi tahsil edilecek.

Bu eşyanın, Türkiye'deki kişilere posta veya kargo taşımacılığı yoluyla gönderilmiş, yolcuların beraberlerinde getirilmiş, hediye edilmek üzere ya da bu amaçla gönderilen eşyaların kişinin şahsına ve ailesinin kullanımına mahsus olması gerekiyor. Yani ticari bir miktar ve mahiyet arz ettiği takdirde, ilgili eşyaya muafiyet ve istisna tanınmayacak.

Türkiye Gümrük Bölgesinde üretimi bulunmayan ''Bir hayır veya insani yardım kurumu ya da gerçek bir kişi tarafından, Türkiye'deki bir sağlık ya da tıbbi araştırma kurum veya kuruluşuna bağışlanan ya da bu kurum veya kuruluşlar tarafından tamamıyla bir hayır ya da insani yardım kurumundan temin edilen paralarla veya gönüllü katkılarla satın alınan tıbbi araştırma, teşhis veya tedavi amacına mahsus alet ve cihazlar'' şeklinde düzenlenen kararın 68. maddesinin, bu eşyaları gümrük vergisine tabii tutan fıkrası yürürlükten kaldırıldı. Artık, Türkiye Gümrük Bölgesinde üretimi olsa dahi, bu eşyaya da muafiyet ve istisna tanınacak.

Ayrıca, muafiyetten yararlanacak sağlık ya da tıbbi araştırma kurum veya kuruluşu, eşyanın insan sağlığı ve ürün güvenliği yönlerinden uygun olduğunu Sağlık Bakanlığından alınacak belgeyle gümrük idaresine tevsik edecek.

GAZİLERE İSTİSNA GETİRİLDİ
Öte yandan, kararın 116 maddesini özellikle terör mağdurları için yeni ekleme yapıldı. Buna göre, münhasıran malûl ve sakatlar tarafından kullanılmak üzere özel surette imal edilmiş hareket ettirici tertibatı bulunan (3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren sol bacak engeli olan gazilerde özel tertibat aranmaz) ve bunlar tarafından ithal edilen motorlu veya motorsuz koltuklar, bisiklet, motosiklet ve motor silindir hacmi 1600 (dahil) cc'ye kadar olan binek otomobilleri (arazi taşıtları hariç) ile el ve ayak fonksiyonlarını tamamen yitirmiş olmaları nedeniyle gümrük vergisinden muaf olacak.

Bizzat sakat kişi tarafından kullanılamayan, sakat kişinin araca binip inmesiyle taşınmasını kolaylaştırıcı tertibatı bulunan ve sakat kişinin üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü veya sakat kişi tarafından iş akdine bağlı olarak istihdam edilen, bir sürücü tarafından kullanılan motor silindir hacmi 2500 (dahil) cc'ye kadar olan taşıtlar da (arazi taşıtları ve binek otomobiller hariç) gümrük vergisinden muaf tutulacak.

Haber Kaynağı: AA
 
Bugün Resmi Gazete'de yayınlanan konuyla ilgili tek Karar şu:

 • 13 Haziran 2008 CUMA
  Resmî Gazete
  Sayı : 26905
  BAKANLAR KURULU KARARI
  Karar Sayısı : 2008/13676


  GÜMRÜK VERGİLERİNDEN MUAFİYET VE İSTİSNA TANINACAK HALLER HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

  MADDE 1 – 13/1/2000 tarihli ve 2000/53 sayılı Kararnamenin eki "Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller Hakkında Karar"ın 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

  MADDE 2 – Aynı Kararın 68 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmış ve üçüncü fıkrasının ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  "Muafiyetten yararlanacak sağlık ya da tıbbi araştırma kurum veya kuruluşu, eşyanın insan sağlığı ve ürün güvenliği yönlerinden uygun olduğunu Sağlık Bakanlığından alınacak belge ile gümrük idaresine tevsik eder."

  MADDE 3 – Aynı Kararın 116 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  "2) Münhasıran malûl ve sakatlar tarafından kullanılmak üzere özel surette imal edilmiş hareket ettirici tertibatı bulunan (3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren sol bacak engeli olan gazilerde özel tertibat aranmaz) ve bunlar tarafından ithal edilen motorlu veya motorsuz koltuklar, bisiklet, motosiklet ve motor silindir hacmi 1600 (dahil) cc'ye kadar olan binek otomobilleri (arazi taşıtları hariç) ile el ve ayak fonksiyonlarını tamamen yitirmiş olmaları nedeniyle bizzat sakat kişi tarafından kullanılamayan, sakat kişinin araca binip inmesiyle taşınmasını kolaylaştırıcı tertibatı bulunan ve sakat kişinin üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü veya sakat kişi tarafından iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanılan motor silindir hacmi 2500 (dahil) cc'ye kadar olan taşıtlar (arazi taşıtları ve binek otomobiller hariç)
  gümrük vergilerinden muaftır."

  MADDE 4 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  MADDE 5 – Bu Karar hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanı yürütür.
Haberde dile getirilen konulara dair bir şey göremedim. Yapılan değşikliğin içeriğini anlayan var mı?
 
Kanunlarda muğlaklık olduğundan,gelirler idaresine aşağıdaki yazıyı yazdım.Cevap gelince sizinle paylaşacağım.
13 Haziran 2008 CUMAResmî GazeteSayı : 26905

(2) Sayılı Cetvel II Sayılı Listede 87.03 G.T.İ.P. No.lu Mal İsminde yer alan ve sehven yazılan "Motor silindir 1600 cm3'ü geçmeyenler" ibaresinin "Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyenler"; "Motor silindir 1600 cm3'ü geçen fakat 2000 cm3'ü geçmeyenler" ibaresinin "Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen fakat 2000 cm3'ü geçmeyenler"; "Motor silindir 2000 cm3'ü geçenler" ibaresinin "Motor silindir hacmi 2000 cm3'ü geçenler" şeklinde;değiştirilmişitir.Bu değişikliğe göre özürlülerin kullandığı araçlarda motor silindir hacimleri artmışmıdır?
2)
Madde 1- 13/1/2000 tarihli ve 2000/53 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller Hakkında Karar'ın 116 ncı maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"2) Münhasıran malul ve sakatlar tarafından kullanılmak üzere özel surette imal edilmiş hareket ettirici tertibatı bulunan ve bunlar tarafından ithal edilen motorlu veya motorsuz koltuklar, bisiklet, motosiklet ve motor silindir hacmi 1600 (dahil) cc'ye kadar olan binek otomobilleri (arazi taşıtları hariç) ile el ve ayak fonksiyonlarını tamamen yitirmiş olmaları nedeniyle bizzat sakat kişi tarafından kullanılamayan, sakat kişinin araca binip inmesiyle taşınmasını kolaylaştırıcı tertibatı bulunan ve sakat kişinin üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü veya sakat kişi tarafından iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanılan Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 8702.10 ve 8702.90 pozisyonlarında yer alan minibüsler

gümrük vergilerinden muaftır."

Madde 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3- Bu Karar hükümlerini Gümrük Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür
Burda eski yasa ile yeni yasa arasında ne gibi farklılıklar olmuştur.Özürlülerin kanundaki avantajları nelerdir?
 
boş laf

beyler bu kanun yapıcılar bizimle alay ediyorlar
bakın çok basit biki nedenini
anlatayım -1-ben eng.olduğum halde bana hastane ellerim sağlıklı olduğu için akülü sandalyeyi hak etmediğimi söylüyor.2.ben otoda motor.hacmi.300.cc.alıyom kardeşim kime ne yaw ben anlamadım kim anladıysa banada anlatsın
şimdi ben soruyorum akülü t.sanadlaye benim ellerim içinmi yoksa haytaımı kolaylaştıracak ayaklarım içinmi oto bana diyorki kanun siz 1600.cc alacaksınız neden.yok .işte bu arkadaşalar bizimle kısacası kanun yapıcı abilerimiz bizmle dalgasını geçiyorlar
yazık dimi neyse.herkese sevgilerimle.ALMANİ.
 
engelli aracı alımı

Yurt dışından engelli aracı alımında bilgi almak için Google a mevzuat ve tebliğler yazıldığı takdirde gümrük genel tebliğ i var gereken bilgi verilmektedir uzun olduğu için ben yazmadım incelenirse sanırım yardımı olur.
 
Üst Alt