Güncel İçerik

Merhabalar

Engelli haklarına dair tüm içerikten üye olmaksızın yararlanabilirsiniz.

Soru sormak veya üyelere özel forumlarlardan ve özelliklerden yararlanabilmek içinse sitemize üye olmalısınız.

Teksan İnovatif Medikal: Engelliler, Engelli Çocuklar, Hasta ve Yaşlılar için emsalsiz ürünler

Koklear İmplant (biyonik kulak) hakkındaki görüşleriniz?..

OturanBoğa

Yönetici
Üyelik
9 Ocak 2003
Konular
671
Mesajlar
57,772
Reaksiyonlar
182
Bu ameliyat hakkında şikayetler var. O yüzden gündeme gelmesi gerektiğini düşünüyorum.
Var mı aramızda bu ameliyatı olan?
Ülkemizde kaç ameliyat yapılmıştır ve kaçı başarılı olmuştur?
Başarıdan kasıt nedir?
Başarısızlık ne anlama geliyor? Başarısızlık durumunda ameliyat olan kişiyi ne tür olumsuzluklar bekliyor? Bu olumsuzluklardan geri dönüş var mı? vs...

Koklear İmplant (biyonik kulak)

Dünyada doğan her bin insandan biri sağır doğmaktadır. Hemen hemen eşit sayıda insanda ise hayatının ilerdeki dönemlerinde sağırlık gelişebilir.
* Cochlear implant total işitme kaybı olanlarda kısmi duymayı sağlayan elektronik bir araçtır. Türkiye’de muhtelif zamanlarda biyonik kulak olarak basının gündemine gelmekle beraber kullanım alanı sanıldığı gibi çok geniş değildir.
* Cochlear implant cerrahi olarak kulak arkası kemiğe yerleştirilen bir iç ve işitme cihazına benzer bir dış parça olmak üzere iki parçadan oluşur.
* Ancak cochlear implant sesleri daha yüksek ve temiz hale getiren bir işitme cihazı değildir.
* Cochlear implant duyma sinirini elektronik olarak uyararak iç kulağın fonksiyonunu yerine getiren bir cihazdır.

Normal İşitme
İşitme üç kısma ayrılmıştır. Dış kulak, orta kulak ve iç kulak. Bu her bölüm, işitmede önemli rol oynar. Ses, dış kulak yolundan girerek kulak zarını titretir ve bu titreşme orta kulaktaki üç küçük kemiği harekete geçirir. Kemik titreşimleri, iç kulaktaki sıvıları dalgalandırarak buradaki tüysü hücreleri uyarır. Bu tüysü hücrelerin hareketleri, işitme sinirine elektriki akım verirler. Bu akım, beyinde ses olarak algılanır.

İşitme Kaybı Tipleri
Bir önceki paragrafta bahsedilen mekanizmalardan birisinin bozulması işitme kaybına neden olabilir ve bu kayıp, ilaçlarla veya cerrahi müdahalelerle düzeltilebilir. İç kulak tipi işitme kayıpları sinirsel sağırlığa yol açar. Bu tip sağırlıklar genellikle yukarıda değinilen tüysü hücrelerin hasarı sonucunda oluşur. Bu durumda ses iletimini beyine götürecek olan sinirlerin sağlam olmasına rağmen tüysü hücreler çalışmadığı için işitme gerçekleşmez. Bu tip işitme kayıpları ilaçlarla düzeltilemez.

Koklear İmplant Nasıl Çalışır?
Koklear implant, sesi dışarıdan alarak doğrudan hasarlı tüylü hücrelerin dibinde bulunan sinir hücrelerine ulaştırır. Bir çok model olmakla birlikte genellikle bu cihazlar mikrofon, transmitter ve sinirleri uyaran elektroddan oluşurlar. Bu sistem aracılığı ile dışarıdan alınan sesli uyaranlar, işlenerek sinir liflerine oradan da beyine ulaştırılır.

Kimlere Koklear İmplant Uygulanır?
İşitme cihazından hemen hemen hiç fayda görmeyen kişiler, koklear implant için adaydırlar. Bu kişiler tercihen iki yaşından büyük olmalıdırlar. Adaylara cerrahi öncesi bir çok tetkik yapılır; kulak muayenesi, işitme testleri, radyolojik tetkikler ve psikolojik testler.

Koklear İmplant Cerrahisi
Ameliyat genel anestezi altında yapılır. Ameliyat, yaklaşık 2-5 saat arasında sürer. Hastanede yatış süresi bir gün ila bir hafta arasında değişmektedir.

Koklear İmplanttan Beklentiniz Ne Olmalı?
Koklear implant, normal bir işitme sağlamaz. Koklear implant takılan sağır kişiler, orta ve yüksek sesleri (normal konuşma düzeyindeki sesler) algılarlar. Bir çok hasta, zamanla bu sesleri tanır. Hastaların çoğunluğunda, koklear implant dudak okumayı kolaylaştırır. Az sayıda hastada ise, cihaz sözcüklerin tanınmasına yardımcı olur ve bu kişiler dudak okumaksızın iletişim kurabilirler.

Maliyet
Bu cihazlar, işitme cihazlarından çok daha pahalıdırlar. Böylesi bir cihazın uygulanması yaklaşık olarak 15-25.000 dolarlık bir maliyete sahiptir. Bazı sosyal güvenlik kuruluşları bu masrafları karşılamada hastalara yardımcı olmaktadırlar.

www.th-kbb.8m.com/koklear_implant.htm [/quote]
COCHLEAR IMPLANT NEDİR.. ?

Cochlear Implant doğuştan veya sonradan oluşan iç kulak tipi duyma enge- linde, işitme cihazı dahil bütün imkanlara karşın işitmenin sağlanamadığı du- rumlar da ameliyatla iç kulağa takılan ve elektiriki esaslara göre çalışan bir iç kulak protezidir. Cochlear implantla ilgili çalışmalar dünyada ilk defa 1957 se- sinde Fransa'da başladı. Ancak insanlara ilk uygulaması Amerikada yapıldı. Türkiyede ise bir çok ileri ülkelerden önce dünyada 6.merkez olarak 1986 yı- lında Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) Hastanesinde uygulanmaya başlanıl- mıştır. Bu ameliyatlar halen Ankara, İstanbul, İzmir,Adana ve Eskişehir'deki Tıp merkezlerinde yapılmakta olup cihaz kullanıcıların sayısı ise 700'ü aşmış- tır. Kullanıcıların çoğunluğunu yetişkinler oluşturmak oluşturmaktadır ama son uygulamalar çocuklar lehine artış göstermektedir.
Halk arasında Biyonik kulak olarakda adlandırılan Cochlear Implant; İç ku- lakta koklea içine yerleştirilen bir dizin elektrot(22/24 arası) kulağın arkasın- da iç kesime konulan implant parçasiyla dış kısımdaki konuşma işlemcisi (belde veya kulak üstünde taşınan) kafatasına mıknatısla irtibatı sağlayan bir aktarıcı ve mikrofondan oluşmaktadır. Kullanılan piller ise 1,2 Volt ve asgari 700 mhA yassı veya kalem tiplerdendir.
Bu ameliyat öncesi engelli kişiye bir dizi test uygulanmaktadır. Tıp merkez- leri bu testler sonucunda sistemin takılması mümkün olanlardan İmplanta uygunluk kriterleri de olumlu olanları seçerek ameliyata karar vermektedirler Bu kriterler yetişkin ve çocuklar için doğuştan veya sonradan oluşan engel durumuna göre ayrı ayrı özellik taşımaktadır. Cochlear Implant için yapılan ameliyattan sonra 5-7 gün arası hastanede kalınmaktadır. Ameliyat sonrası dış parçaları da tamamlanan sistem; bilgisayarla programlanarak eğitime başlanılmaktadır. Cochlear Implantın başarısı eğitimle doğru orantılıdır. Eği- timin süresi kişinin duymasını sonradan kayıp etmesi veya doğuştan kayıplı olması durumuna göre değişmektedir. Ancak eğitim süreci devamlıdır. Bu ci- hazı taktıran kişi Cochlear Implant grubu ile ilişkisini hayat boyunca devam ettirmek durumundadır. Kullanıcıların ailelerini de doğrudan kapsamına alan bu ilişkide ilgi ve sabır en önemli faktördür.

NASIL ÇALIŞIR..?
1-Kulak üzerindeki mikrofon sesleri alır.
2-Mikrofondan çıkan kablo sesleri Konuşma İşlemcisine taşır
3-Konuşma işlemcisine gelen sesler özel bir sistemle kodlanarak elektiriki sinyale çevrilir
4-Sinyallere çevrilen bu sesler kablo ile ak- tarıcıya taşınır. Mıknatısla içerdeki Implantla irtibatlı olan aktarıcı ise sinyalleri Implanta gönderir.
5-Implanta aktarılan sinyaller kokleanın içe- risine yerleştirilen elektrotlar dizinine iletilir 6-Elektriksel sinyal halindeki her sesi farklı bir şekilde işlemlendiren elektrotlar, işitme sinirlerini uyararak seslerin beyine gönderil- mesi sonucu işitme sağlanır.

COCHLEAR IMPLANT DERNEĞİ
www.koklearimplantdernegi.org.tr
Adres: Mithatpaşa Caddesi No:31/29 İnal İşhanı 8.Kat 06420 Kızılay/Ankara
Telefon & Faks: +90(312) 435 46 36
E-mail: koklearder@e-kolay.net
 
Öncelikle şunu belirtmek istiyorum;
İşitme yeteneğini kaybedip daha sonra Cochlear İmplant ameliyatı ile tekrar eskisi gibi duymak katiyen mümkün değildir.
Bunu ben Hannover de muayene olduğumdada biliyordum,çünkü Doktorlar bana bunu detaylarıyla açıklamışlardı.
Türkiyedeki doktorlar ise tam tersini söylediler bana.
Bu ameliyatı olmuş bir çok kişi ile irtibata geçtim.Hiç biri .Almanyadan yazıştığım biri hariç,memnun değillerdi.Hayır dediler hepsi normal duymuyoruz.Sesleri eğitim ile tanımaya ve öğrenmeye çalışıyoruz dediler.
Memnun olan biri ise, kendiside KKB Doktoru olup bu ameliyatı çalıştığı Hannover de olmuş.Dudaktan okuma ile birlikte anlamaya çalışıyorum konuşulanları dedi.Memnun olma sebebi ise,hiç acı duymamış testler esnasında.Bu benim Marmara Univ.de yaşadıklarımın tam tersiydi.Çok acı çektim ve daha sonraki yan etkileri korkunçtu.Bunun buradaki doktorun acemiliğine ve engellileri para uğruna istismar edişine bağlıyorum!
Kimseye bu ameliyatı olmasını tavsiye etmiyorum! Ameliyatı olan Alman Doktorda 10-20 sene sonra bunun yan etkisi mevcutmu bilmiyoruz..zaman gösterecek dedi..!
Ben sessiz dünyamda memnunum hayatımdan..çok şükür kimseye muhtaç olmadan çalışıyorum ve yaşıyorum.Bu yeterli değilmi?
 
Umut işte nerede duysak koşulsuz güveniyoruz, umut tacirleri boşuna türememiş, çok küçükken güya doğal yollarla tedavi edileceğim diye resmen işkenceye maruz kaldığım hiç aklımdan çıkmaz (bu konu hakkında da uzun uzun yazacağım bir ara)
Ailemi dolandırıp giden o insandan ve onun gibilerden nefret ediyorum....
 
Koklear implant, konuşmayı ayırt etme skorları çok düşük ve sinirsel tip işitme kaybı olanlar içindir. İşitme kaybınız ileri veya çok ileri düzeyde olmalıdır.

İşitme cihazlarından faydalanabilenler, koklear implant'a uygun değildirler.

Koklear implant düşünülen bir kişinin durumu çok iyi araştırılmalı ve test edilmelidir, çünkü bu ameliyatın geri dönüşü yoktur.
 
marmara ünv.den

MisafirN;

ama ben tam tersini söylüyorum

siz yanlış düşünceler içindesiniz ben marmara ünv.den cochlear implantlıyım çok memnunum .ailemle arkadaşlarımla daha iyi iletişim kuruyorum telefonlarda sorun yaşamıyorum ben size marmara ünv.den çağlar batman ile görüşmenizi tavsiye ediyorum ayrıca coclear ımplant derneği ile ietişime geçmenizi de tavsiye ederim dernekte bulunanlar ve haricindekiler ameliyatlı insanlar çok memnunlar sizler yanlış kişiler ile irtibata geçmişsiniz
 
işitme cihazı kullanıyorum, ileri ve cok ileri derecede kayıplarım var. cok mukemmel duyamasam da cogu koklear implantlının benden cok daha iyi duyduklarını gormedim. buna ragmen koklear implant kullanıcıları daha ilk gorusmede sen de bu ameliyattan olmalısın diye tuttururlar. bu durumu anlamıs degilim..
hele birisi vardı ki daha dış alıcısı takılmamış sen de ol hadi bak muthiş bişi, cok iyi duyacaksın vs.., yav kardesim sesleri duycaksın da dur bi bakalım o sesleri anlayabilecek misin ?
musti arkadasım, caglar batman dediginiz adam benden daha iyi durumdaki hastalara bile o ameliyatı yapıyor, yanlıs kişilerin içine onu da katabilirsin. caglar batman ın da çürükleri boldur..
 
yazdıklarınız beni çok korkutuyor ben de ameliyat olacagı doktordan haber bekliyorum ama olmakda hiç istemiyorum aslında
 
Arkadaşlar, ben işitme cihaz kullanıyorum. İşitme kaybım her geçen gün artırıyor. 10 sene önce 80 - 90 desibel arasında kaybım vardı ama şuan da sol kulak 107 - sağ kulak 117 desibel çok ileri sensorial kaybım var. Geçen yıl işitme cihazları bayiye gittim sağ kulağıma cihaz taktılar hiçbir şey duyamadım, daha da güçlü cihaz yok. Yakında sol kulağım da işitme cihazlarla faydalı olamayacak. Yaşım şuan 34, belki 2 - belki 5 yıl sonra iki kulağım tamamen yitirince ağzımdan çıkan seslerimi de kaybederim. Hayatımın geri kalanını sessizce geçirmek istemiyorum. Benim eşim ve kızım var, onların sesini duymak istiyorum, kuşların cık cık sesini duymak istiyorum, esen rüzgarla yapraklarının sesini duymak istiyorum, denizde dalganın sesini duymak istiyorum.... Bu yüzden ailemin geleceğini düşündüğüm için koklear implanta karar verdim. Mayısın sonunda veya haziranın ortasına kadar muayenelere başlayacağım.

Koklear bana göre rahat konuşabilen, işitme cihazıyla duyarak anlayabilen ve desibeli 100 desibel üzerinde olanlara yaptırılmalıdır tabi ki doktor kontrolünden geçirilince...
 
slm kırım tilkisi seni çok iii anlıyorum bende hiç bir sorun yoktu işitmem çok iyiydi işte dogumdan sonra işitme yetenegimi tamamen kaybettim eşimin çocuklarımın annemin babamın kuşların sesini hatta kapı gıcırtısını bile bütün sesleri özledim dünyam çok sessiz 11 aylık oglum var ben onun sesini hiç ama hiç duymadım anne baba dede diyor ama ben duymuyorum onun söylediklerini onun aglama sesi ile uyanmak istiyorum!!!!!!!
 
ergüllll :) ben firdevs ..

koklear ımplanta karşıyım arkadaşım..10 sene önce devirden önce çalıştığım kurumun hastanesi olan okmeydanı ssk hastanesinde çok değerli:confused: KBB doktorlarımız kapımı aşındırırlardı..benim bu ameliyat için çok uygun olduğumu vss. vss. uzun cümlelere gerek yok..ben bunu TC deki bir çok doktora sordum.. kurum başkanları bile benim için bir çok araştırma yaptılar..doğuştan işitme kaybı bebeklere uygulandığında başarı şansı yüzdeleri yükselmekte..şimdi dersinki biz zaten az duyuyor konuşuyorduk..bunu biz taktıralım daha çok fayda görürüz..risklerini göze alabiliyorsan taktır arkadaşım ama bir KBB doktoruna inanıp bu ameliyata kalkışma..benim fikrim bu ameliyattan mümkün olduğunca uzak durmak..

bu koklear ımplantı taktırıpta çıkartan bu siteden bir çok arkadaş tanıyorum..bence onların değerleri görüşleri çok daha makbule geçer...
 
Merhabalar işitme engelliyim bütün mesajları okudum. kendi gözlemlerim ve işitme engelli arkadaşlarımdan duyduklarımı paylaşıyorum. Bu ameliyat sonucunda başarılı olan da vardır, başarısız olan da vardır. Sorun ameliyatta değildir. sorun doğru tespittedir. Mesela doğuştan işitme engelli olup uzun yıllar sadece işaret dili kullananlar da başarı oranı çok azdır. Doğuştan olanlarda mümkün olduğu kadar erken yapılması ve "eğitim" ile desteklenmesi gerekiyor. yoksa adam yıllardır işaret diline alışmış tabii ki faydası olmayacak. tabii ki pişman olup çıkaracak. son derece normal bu sonuçlar. Sonradan olanlar da eğer işitme cihazı ile duyuyorsa ve konuşma - anlama yeteneğini kaybetmemişse çok başarılı sonuç verebiliyor. menenjitten dolayı sağ kulağını kaybetmiş bir arkadaşım var. implant oldu ve telefonda söylenenleri anlıyor. okulda yoklama yapıldığında ismi okunduğunda anlamazdı. şimdi ismini anlayıp "burdaaa!" diyebiliyor. yine implantlı bir arkadaşım daha var. "dudak okuma" yapmadan anlıyor. 3 tip kayıp var. iletim tipli, iç kulak, nöral. iletim tiplilere işitme cihazı yeterken implantın SENSOUNEURAL TİPLİ (İÇ KULAK TİPLİ) kayıplara çok uygun olduğu söyleniyor. işitme cihazından fayda görmeyen ya da az fayda görenler için implant önemli bir seçenek. bilip bilmeden konuşmamak gerekiyor.

birşeylere karşı çıkmak da sorunları çözmüyor. hiç bir zaman çözmedi çözmeyecek. bilimi durduramazsınız, insanların sağlık sorunlarını çözmesine ve daha iyi yaşama ihtiyacına karşı çıkamazsınız. asıl yapılması gereken teşhislerin doğru olmasıdır. riskleri dediğiniz şey de cerrahi risklerdir. zaten ameliyatların hemen hepsinde aynı risk vardır. doktorların uzmanlığı artmıştır. implant kararı verecek arkadaşlar kendi durumlarına bakmalı ve arkadaşlarıyla konuşmalıdır. başarılı olanlar da vardır, olmayanlar da vardır. başarı ve başarısızlık nedenlerini de öğrenmelidirler. önyargılar kimseye bir şey kazandırmamıştır.
 
çok ileri derecede sensöuneural tip işitme kaybım var..buna rağmen işitme cihazıyla sesleri duyabiliyorum.. benim sorunum işitme sinirlerindeki hasar yüzünden ince sesleri alamamak misal çalan telefonu duyduğum halde.. misal otobüste ve diğer masadaki kişilerin konuştuklarını duyduğum halde bayan - bay ayrımı yaptığım halde ne konuştuklarını toparlayamam.. tabiki çok çeşitli işitme kayıpları vardır..yalnız işitme cihazından randıman alabiliyorlarsa koklear ımpanta karşıyım diyorum..

önyargılı değilim..tabiki bu benim kendi görüşüm..
 
[FONT=verdana]Bülent bey kaynak gösterdiğiniz dernek sitesi ne yazık ki eksik. http://www.dedebek.net sitesinde çok yararlı bilgiler vardır. Bakmanızı tavsiye ederim.
[/FONT][FONT=verdana][/FONT]
[FONT=verdana]koklear implant en başarılı sonuçları [/FONT][FONT=verdana]Sensorinöral İşitme Kaybı[/FONT]na sahip kişilerde verir. ve başarı kıstası şudur: duymak ve anlamak. sosyal hayatta, telefonda, televizyonda vs anlamak. kişinin yeteneğine göre farklılık göstermesi de doğaldır. dedebek sitesinden aktarıyorum:
[FONT=verdana]
Sensorinöral İşitme Kaybı
[/FONT]
  • [FONT=verdana]İç kulakta (koklea) var olan bir sorun bu tip işitme kaybına neden olabilir. (Örneğin: Yüksek ses nedeniyle tüylü hücrelerinin hasara uğraması) İşitme kaybı hafif, orta, ileri, çok ileri veya hatta (total) mutlak kayıp olabilir.[/FONT]
  • [FONT=verdana]Bu tip kayıplar genellikle kalıcıdır. Kulağın bu kısmında (iç kulak) var olan sorunlar için ameliyat ile müdahale mümkün değildir. Ancak, sorunun nedenine bağlı olarak bazı durumlarda ilaç tedavisi yararlı olabilmektedir.[/FONT]
  • [FONT=verdana]Genellikle işitme cihazları hafif, orta ve ileri derecede işitme kayıplarında yararlı olmaktadırlar.[/FONT]
  • [FONT=verdana]Koklear implant; ileri, çok ileri ve total işitme kaybı olanlar için çok etkin bir çözüm olabilir.[/FONT]
 
şu anda kulağımdaki cihazla ezan sesini duyabiliyorum hocanın okuduğunu anlamasamda:confused: şükür bunada şükür..
 
firdevs hanım ne yazık ki siz önyargılısınız. çünkü başarılı olanları görmeden tanımadan ameliyattan uzak durun diyorsunuz kafanıza göre. bu önyargı değilse nedir?

bende de sensouneural aynı sorun var. ben de ses duyuyorum ben de sizin gibi ince sesleri alamıyorum. konuşmaları toparlayamıyorum. anlayamıyorum. sadece bir kişi ile yüzyüze konuşarak "dudak okuyarak" ve ses duyarak anlıyorum şimdi bu BİNORAL TİPTEKİ cihazdan randıman almak mı demektir? halbuki işitme cihazının dudak okumaya gerek kalmadan anlama yeteneği sağlaması lazım. biz kendi kendimizi kandırmış olmuyor muyuz? ve 2 ay önce kadar kaybım ilerledi ve sağ cihazımdan eskisi gibi verim alamamaya başladım. sessizliğe mi gömüleyim? bugün şükür diyorsunuz ama sizin de işitme kaybınız ilerleyecek. ezan sesini de duyamayacaksınız. çünkü sensouneural tiptekilerde kayıp ilerliyor. ne kadar BİNORAL TİPLİ cihaz taksanız da farketmiyor.
 
ben engelimi seviyorum.. :) zaten 9 yaşımdan bu yana duymayışımda tek sorunum telefondu.. şuanda ilerleme hissetmiyorum..allah daha büyük hastalıklar vermesin temennim bu..
 
en güçlü kulak arkası cihazı alsanız bile kaybınız ilerleyecek. bir sabah uyandığınızda korkunç bir biçimde farkedeceksiniz. (inşallah sizin de başınıza gelmez. ancak anlamamak bile yeterince kötü zaten) şükür iyi ki bilim de var. iyi ki çareler de var diyorum.
 
Ben engelimle barışığım, Allah kimseye engel vermesin diyorum. Ancak çareler varsa neden kullanmayalım? Başarılı olan kişileri tanımadan ameliyattan uzak durun demek son derece yanlış ve insanları yanlış yönlendirmektedir. Bırakın da başarılı - başarısız olanları kendileri araştırıp karar versinler.
 
pronet.. demekki koklear ımplant kullanan bir çok arkadaş memnuniyetsizliklerini belirttiğinden site adminimizin dikkatini çekmiş ve yeni başlık açılmış...

bu foruma herkes istediğini yazmakta özgür senin kara dediğine ben ak diyorsam aklı başında kimse kimse kimseyi örnek almaz dimi? bence sizin dediğiniz gibi kişilerin kendileri karar verecektir. ama burasınında bir amacı vardır.. bilgi paylaşmak.
 
sadece telefon sorununuz mu var? yukarde söylediğiniz gibi diğer masadaki kişilerin ne konuştuklarını anlamadığınızı söylemişsiniz. oysa implantlı bir arkadaşım yan masadaki konuşmaları anlıyor.
 
Firdevs, işitme kaybınız kaçta? Ona göre yanıtlamak istiyorum.
 
Firdevs hanım lütfen beni kendinizle karıştırmayın. siz o belirttiğiniz memnuniyetsiz kişilerden etkilenip sadece "kara" diyorsunuz. oysa ben bilmeden tanımadan konuşmayın diyorum. aramızdaki fark budur. selamlar.
 
ergüll sen beni tanıamdın dimi? eskişehirden gelin alan arkadaşım :)

ergül 100 ün üstünde desibel kaybım ..

pronett.. ben bir kez ameliyat oldum ve zihaza bağımlı kaldım.. aa takip etmiyormuyum ediyorum..fakat şu an için koklear ımplantın bana uygun olmadığını ki olsada bunu uygulayacak hiç bir uzamana güvenemeyeceğimi hissediyorum.. diyorum ya burası paylaşma platformu herkes istediğini yazar sen illaki koklear olsun desende..ben işte orda durup düşünmek zorunda kalıyorum..
 
firdevs hanım hala yapmadığım şeyi yapmışım gibi konuşuyorsunuz. rica ediyorum lütfen buna bir son verin. ben illa koklear olsun demiyorum! farklı tipteki işitme kayıplarına farklı tipteki çözümler vardır. bunu ilk mesajımda da belirttim. gözlemlerimi paylaştım: iletim tipliye BİNORAL yani kulak arkası cihaz yeterli olabiliyorken, doğuştan olanlar da çok erken yaşta olmak şartıyla sensoneurallerde koklear implant başarılı sonuç verebiliyor dedim. başarılı - başarısız kişilerle konuşun karar verin dedim. bunun neresinde illa koklear var? ayrıca seçim sizindir. seçiminize herkes saygı duymak zorunda. eleştirdiğimiz şey bilmeden tanımadan insanları yanlış yönledirmenizdir. bu arada demişsniz ki: "ben bir kez ameliyat oldum ve zihaza bağımlı kaldım." bu ne demek şimdi? neyin ameliyatını oldunuz? anlamadım?

Bu arada Firdevs hanım istanbul'da oturuyorsanız sizi implant ile başarılı olan arkadaşlarımla seve seve tanıştırırım. kendiniz konuşursunuz. En azından "kara" demezsiniz. selamlar.
 
bilime inancım benimde var..sizle sanırım ortak bir nokta bulamadık..

herkesin düşüncesi kendine diyorum.. ama siz hala neden karşısınız diosunuz.. ben sebeplerimi yazdım..bundan karşıyım..
kimseyi yönlerdirmek durumunda değilim.. sizin kaybını benim kaybımla bir olamaz.. ben kendimi biliyorum ki böle yazabiliyorum.
ameliyat olmama gelince ben 8 yaşımda kayıp ettim tek kulağımda başladı.. ilk önce bademcik burun eti geniz eti derken kulak ameliyatı yapılmassa ilerde zorluk geçer dediler.. yapıldı fakat ameliyattan çıktığımda her iki kulağımda bandaj vardı..tek kulaktan ameliyata giren ben kulağım iyileşecek die düşünen ben diğer kulağımdanda oldum.. en son çare cihaz 9 yaşımdan bu yanada cihazlı bir yaşamım var..
 
geçmiş olsun. ancak bahsettiğiniz ameliyatın koklear implant ile hiç bir ilgisi yok. şimdi kişisel düşüncem şu: küçük yaşta geçirdiğiniz bu talihsiz ameliyat sizde bir direnç oluşturmuş. ve ondan dolayı ve "kulak" odaklı olduğu için bu ameliyata karşısınız. olabilir. benim de başıma gelse ben de küçükken yaşadığım bu talihsizlik başıma yine gelebilir diye korkup bu yüzden karşı çıkabilirdim belki de. ancak bu "kişisel kaygınızın" dışında hiç bir bilginiz yok. tartışmada "bilgi" denen bir şey vardır. ne yazık ki hiç bir bilgi sunamadınız. hayır siz bu "kişisel kaygınız- kişisel endişeniz" dışında HİÇ BİR BİLİMSEL - MANTIKLI SEBEP YAZMADINIZ. söylediğiniz tek şey "ameliyattan uzak durun". tamam uzak duralım peki neden? işte burada tıkanıyorsunuz. "şükür ezan sesini duyuyorum" deyip dağılıyorsunuz. bir başka savınız "cihazdan randıman alan ameliyat olmasın" biz de o zaman diyoruz ki işitme kaybımız ilerliyor, ne yapacağız? randıman dediğiniz şey nedir? göreceli değil midir? işte implantla başarılı olan tanıdıklarım var. tanıştırayım sizinle diyorum. sizin diğer masadaki konuşmaların "sesini duymanız" size göre randımandır ama anlamamanız - toparlayamamanız randıman mıdır? elbette randıman değildir. anlamak istemez misiniz? zaten kim anlamak istemez ki? size iyi ve sağlıklı günler.
 
teşekkür ederim geçti bitti zaten.. siz kendiniz soruosunuz sorunuza cevap yazıyorum ameliyat olayım vss sonrada ımplantla ilgisi yok deyip konuyu bulandırıosunuz..bende diyorum ki cihazımın bana veremediği şeyler var evet.. ama bu gündemdeki ameliyatlarında % 100 başarılı olamayacağını siz kendiniz sölediniz şimdi burda duralımm bile bile neden kendimi ateşe atayım..kaldı ki ben şuanda işitme kaybımda ilerleme falan görmüyorum..eğer ki tehlike sınırına yaklaşıyor olsaydım..emin olun ki bir çok araştırma içine giriyor olurdum.. ben size hala kendi fikrimi sölüyorum diyorum..sizde insanları yanılttığımı ima edip duruosunuz.:)

bir telde konuşmayı:p ilerdeki masadaki arkadaşların dedikodularını :D anlamak istiyorumda garanti veren kim:confused:

siz bir medikalcimisiniz:confused: pronet...
 
Üst Alt