Güncel İçerik

Merhabalar

Engelli haklarına dair tüm içerikten üye olmaksızın yararlanabilirsiniz.

Soru sormak veya üyelere özel forumlarlardan ve özelliklerden yararlanabilmek içinse sitemize üye olmalısınız.

Teksan İnovatif Medikal: Engelliler, Engelli Çocuklar, Hasta ve Yaşlılar için emsalsiz ürünler

Kaza yapan veya yanan otomobil vergisiz şekilde hurdaya çıkar mı?

taifun99

Yeni Üye
Üyelik
25 Eyl 2008
Konular
2
Mesajlar
14
Reaksiyonlar
0
Kaza yapan veya yanan otomobil vergisiz hurdaya çıkar diye duymustum, bilgisi olan varmı ?
 
c) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, bu bendin (a) ve (b) alt bentlerinde belirtilen malûl ve engelliler tarafından ilk iktisabından sonra deprem, heyelan, sel, yangın veya kaza sonucu kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle hurdaya çıkarılmasında, bu G.T.İ.P. numaralarında yer alan malları hurdaya çıkaran malûl ve engelliler tarafından​

sadece bu koşullarda yeniden ötv siz araç alabilirsiniz...
hatırlatma: pert olan araç bu koşullara uymuyor. maliyenin görüşü bu yönde (
444 0 189)
 
Olay ile ilgili rapor tutarsınız.raporla beraber maliyeye gider ve vergiden düşersiniz.Alacağınız rapora göre aracın hurda olmasından dolayıda ÖTV siz yeni bir araç alabilirsiniz.
 
Konuyla ilgili uygulama tam olarak şu şekildedir:


Tarih 25/12/2008
Sayı B.07.1.GİB.0.52-5200.40/35/124723 - 124724

T.C. MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı

.................... VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA
.................... VALİLİĞİNE

İlgi: 30.1.2003 tarih ve B.07.0.GEL.0.52/5200.07/21-4712 sayılı genel yazımız.

İlgide kayıtlı yazımızda, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7/2. maddesi ile düzenlenen istisnadan yararlananlarla ilgili olarak 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği ekindeki (EK:1) formun aylık olarak düzenlenmesi ve Başkanlığımıza gönderilmesi istenilmişti.
Bilindiği gibi, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu 5766 sayılı Kanunun 19. maddesinin (c) bendi ile Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7/2. maddesine eklenen (c) alt bendi hükmüyle, 87.03 (motor silindir hacmi 1600 cm³'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, Kanunun 7 nci maddesinin 2 numaralı bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde belirtilen malûl ve engelliler tarafından ilk iktisabından sonra deprem, heyelan, sel, yangın veya kaza sonucu kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle hurdaya çıkarılmasında, bu G.T.İ.P. numaralarında yer alan malları hurdaya çıkaran malûl ve engelliler tarafından yeni bir aracın ilk iktisabı ÖTV'den istisna edilmiştir. Bu şekilde istisnadan yararlanmak isteyen malûl ve engellilerin istisnadan yararlanarak ilk iktisabını yaptığı araçla ilgili olarak bu aracın deprem, heyelan, sel, yangın veya kaza sonucu kullanılamaz hale geldiğini tevsik eden ekspertiz raporu ile "hurdaya çıkarılmıştır" damgası vurularak kayıt konulan tescil belgesinin aslı veya noter onaylı örneğini de ibraz etmeleri şartıyla, durumlarına göre 7.2.1.1. veya 7.2.1.2. bölümünde yapılan açıklamalara göre işlem yapılarak, ilk iktisabını yapacakları yeni araçlar için ÖTV istisnası uygulanacaktır.
Bu durumda, 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği ekindeki (EK:1) formu, 5766 sayılı Kanuna göre istisnadan yararlananların bilgilerini de içerecek şekilde değiştirilmiş olup, 1.1.2009 tarihinden itibaren listelerin yazımız ekindeki forma göre düzenlenmesi uygun görülmüştür.
Ayrıca, ilk iktisabında ÖTV istisnası uygulanan ve 1.7.2008 tarihinden sonra hurdaya ayrılmak suretiyle, bu tarihten sonra yeni bir aracın ilk iktisabında istisnadan yararlanılarak işlem yapılmış olması halinde, bu dönemler için de yazımız ekinde yer alan formun düzenlenerek Başkanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir. Söz konusu bilgilerin yer aldığı yazı ekindeki formun postaya verilmeden önce otv@gelirler.gov.tr elektronik posta adresine ayrıca gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini, istenilen bilgiler tam ve okunaklı olarak doldurulmak suretiyle aylık olarak düzenlenecek olan söz konusu formun, takip eden ayın 20'nci gününe kadar Başkanlığımızda olacak şekilde gönderilmesinin sağlanmasını rica ederim.

M. Akif ULUSOY
Gelir İdaresi Başkanı

Ek: 1 Form örneği
 
peki hurda ile pert aynı durum değilmi, gerçi kimsenin başına böyle bişi gelmesin ama olurda gelirse ne yapmamız gerek. yani pert araç nasıl ,hurdaya çıkmış araç nasıl oluyor
 
Üst Alt