Güncel İçerik

Merhabalar

Engelli haklarına dair tüm içerikten üye olmaksızın yararlanabilirsiniz.

Soru sormak veya üyelere özel forumlarlardan ve özelliklerden yararlanabilmek içinse sitemize üye olmalısınız.

Teksan İnovatif Medikal: Engelliler, Engelli Çocuklar, Hasta ve Yaşlılar için emsalsiz ürünler

[Haber] Özürlünün emekliliğine bürokratik 'engel' çıktı

Onur

Üye
Üyelik
26 Nis 2003
Konular
9
Mesajlar
66
Reaksiyonlar
0
[size=6]Özürlünün emekliliğine bürokratik 'engel' çıktı[/size][size=6][/size]

[size=4]Sağlık raporları konusundaki yeni yönetmelik 'yanlış' yorumlanınca emekliliğe gün sayan bazı engellilerin özür oranları düşürüldü. Raporları yenilenenler daha yıllarca çalışacak.

ANKARA ANKA
Engelli çalışanların özür oranlarını tespit ettirmek için aldıkları sağlık kurulu raporu kıstaslarında değişikliğe gidilmesi ve bu değişikliğin kimi kurumlarca yanlış yorumlanması bazı vatandaşların mağduriyetine yol açtı. Söz konusu yorum farkından dolayı özür oranları azaltılan kimi vatandaşlar, emeklilik için gün sayarken daha yıllarca çalışmaları gerektiğini öğrendiler. Özürlüler İdaresi Başkan Vekili Abdullah Güven ise sağlık kurulu raporuna ilişkin yeni yönetmeliğin kazanılmış hakları koruduğunu söyledi.
Yönetmelik değişikliğinden sonra bürokrasinin kötü sürpriziyle karşılaşan vatandaşlardan biri olan Kadir Poyraz, işe gireceği 1988 yılında, Numune Hastanesi'ne giderek çalışma gücü kaybı oranını muayeneler sonucunda aldığı raporla tespit ettirdiğini ve bu oranın yüzde 45 olarak belirlendiğini söyledi. Poyraz, yaşadıklarını şöyle anlattı:

Bilen hakkını savunuyor
"3 bin 600 günümü doldurdum ve 10 Ocak günü emekli olacaktım. Gelir vergisi muafiyetiyle ilgili olarak Ankara Defterdarlığı'na başvurdum. Defterdarlık bana çalışma gücü kaybımı belirleyen yeni bir rapor getirmem gerektiğini belirtti. Daha önce rapor aldığım Numune Hastanesi'ne gittim. Muayene dahi edilmeden çalışma gücü kaybımın yüzde 45'ten yüzde 19'a indirildiğine dair rapor verildi. Oysa özrümde hiçbir değişiklik yok. Bu durumda ancak 9 yıl sonra emekli olabileceğim."
Hasan Gökhan Köse ise özürlü vatandaşlara tanınan emeklilik fırsatından yararlanmak için Ankara Defterdarlığı'na başvurdu. İşlemlerin başlayabilmesi için Mayıs 2006'da Numune Hastanesi Sağlık Kurulu'ndan aldığı "Yüzde 40 çalışma gücü kaybı vardır" raporunun yenilenmesi gerektiğini öğrenen Köse, Numune Hastanesi'ne gitti. Köse'yi muayene eden doktor çalışma gücü kaybı oranlarının yeni standartlara göre belirlendiğini ve kayıp oranının yüzde 19'a indirildiğini söyledi.
Doktora, 16 Temmuz 2006'da çıkan yönetmeliğe göre çalışma gücü kaybı oranları belirlenmiş kişiler için yeni sağlık kurulu raporu düzenlenmesinin gereksiz olduğunu söyleyen Köse'nin özür oranı yeniden yüzde 40'a çıkarıldı.
Özür oranın düşürülmesi emekliliğinin yanı sıra bu vatandaşların pek çok sosyal haktan yararlanmalarını da etkiliyor.

'Kazanılmış haklar korunur'
ANKARA Milliyet
Özürlüler İdaresi Başkan Vekili Abdullah Güven'in değerlendirmesi şöyle:
"Söz konusu yasa ve yönetmelikler, engellilere verilmesi gerekli hakları en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor. Yönetmelikteki geçici maddeyle engelli vatandaşlarımızın, ilk aldıkları sağlık kurulu raporuyla hakları muhafaza edilmeye çalışıldı, dolayısıyla hak kaybı olmaması gerekir. Sağlık kurulu raporu, yıllar önce ABD'den alındığı şekliyle hazırlanıyordu. Oysa ABD, bunu defalarca revize etmişti. Sağlık kurulu raporuna ilişkin yeni yönetmelik, Sağlık Bakanlığı'nın öncülüğüyle üniversiteler, meslek örgütleri ve özel sektörden bilim adamlarınca oluşturuldu. Türkiye, bu yönetmelikte Dünya Sağlık Örgütü'nün engellilik oranı tespitleriyle ilgili ölçütlerini esas aldı."[/size]

Milliyet
 
Evet, bu ayrıntı çok önemli sahiden de!
Aşağıdaki maddelerden de açıkça belli oluyor ki, bu yönetmelik çıkmadan önce alınan sağlık raporları ve onlara istinaden başlatılan uygulamalar, bu yönetmeliğin kapsama alanı dışındadır.

 • Geçici Madde 1- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce;
  a) 18/3/1981 tarihli ve 8/2620 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sakatlık İndiriminden Yararlanacak Hizmet Erbabının Sakatlık Derecelerinin Tesbit Şekli ile Uygulanması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre alınan ve Maliye Bakanlığı Merkez Sağlık Kurulunca nihai olarak karara bağlanan raporlarda yer alan çalışma gücü kayıp oranları,
  b) 1/6/1987 tarihli ve 19474 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında 2022 Sayılı Kanun Gereğince Alınacak Sağlık Raporları ve Bunların Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik hükümlerine göre alınan ve Emekli Sandığı Sağlık Kurulunca verilen nihai raporlarda yer alan çalışma gücü kaybı oranları,
  c) 4857 sayılı İş Kanunu’nun 30 uncu maddesi gereğince kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde istihdam edilen özürlülerin işe girişlerinde almış oldukları özürlü sağlık kurulu raporlarındaki çalışma gücü kaybı oranları,
  d) 18 Mart 1998 tarih ve 23290 sayılı Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda verilmiş olan özürlü sağlık kurulu raporlarındaki çalışma gücü kaybı oranları,
  geçerli olup bu oranlara dayanılarak sağlanmış sosyal destek ve yardım hizmetlerinin sürdürülebilmesi için yeniden özürlü sağlık kurulu raporu düzenlenmez.
  Ancak, süreli verilen raporlar ile ilgili olarak hastaneye yeniden sevk işlemi uyarınca veya herhangi bir sebeple yeni bir rapor istenmesi durumunda, özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranları, bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden belirlenir.

  Geçici Madde 2- Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önceki mevzuat hükümlerine göre başlatılmış olan sağlık kurulu raporu ile ilgili işlemlerinden;
  a) Sağlık kurulu muayeneleri tamamlanmış olanlar, bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden evvel yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine,
  b) Sağlık kurulu muayeneleri tamamlanmamış olanlar, bu Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.

  Geçici Madde 3- 01.06.2006 tarihine kadar özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinden faydalanmak isteyenlerin, özel eğitim hizmetlerinden faydalanıp faydalanmayacağı hususu özürlü sağlık kurulu raporları ile belgelendirilir. Söz konusu tarihe kadar, özel eğitim hizmetlerinden faydalanması gerektiği düşünülen özürlülerin bu durumları, özürlü sağlık kurulu raporunun kullanım amacı bölümünün “Diğer” kısmında “özel eğitim alması gereklidir” ibaresinin yazılması suretiyle belirtilir. 01.06.2006 tarihinden sonra düzenlenecek özürlü sağlık kurulu raporlarında; özel eğitime ilişkin hususlar bu yönetmeliğin ilgili maddeleri hükümleri doğrultusunda belirtilecektir.
 
Çok kötü oldu ozaman bu. Şimdi emekli olupta kontrol muyenesinden geçen birçok kişininde emekliliği düşecek yani. Hayret nasıl iştirki hergün bişeyler değişiyor.
 
yani ben 15.07.2004 tarihinde deftardarlik gelir müdürlügüne mürecatımla %60 çalışma gücü kaybı ile vergi indiriminden yararlanıyorum emekli olmaya kalkınca tekrar saglık kurulunamı girecegim??
 
Hayır deltree, vergi indirim hakkın elinde olduğu için yeniden rapor istemeyecekler senden.
 
sayın abicim sorularımı cevapsız bırakmadıgın için teşekürler şu an kafam çok karışık sitede binbirtane sorun oldugunu gördüm hepsini okurken kafam çok karışıyor aslına bakarsan emekli olmak istiyorum ama şu an çalıştııgm iş yerinde çıkışlar olamyınca bırakamıyorum kendim bırakırsam en azından 4000 ytl kıdem ihbarını iş yerinde bırakmak zorunda kalacagım iş yeri çıkartırsa tüm ihbarı v.s hakalrımı alacagım inaşallah şu bahsedilen emekli maaşları 2008 yılında düşmezde hepimize hayırlı olur saygılaırmla
 
Üst Alt