Güncel İçerik

Merhabalar

Engelli haklarına dair tüm içerikten üye olmaksızın yararlanabilirsiniz.

Soru sormak veya üyelere özel forumlarlardan ve özelliklerden yararlanabilmek içinse sitemize üye olmalısınız.

Teksan İnovatif Medikal: Engelliler, Engelli Çocuklar, Hasta ve Yaşlılar için emsalsiz ürünler

[Gündem] Özürlüler Yasası'nın kabul edilmesini istiyoruz

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

OturanBoğa

Yönetici
Üyelik
9 Ocak 2003
Konular
671
Mesajlar
57,798
Reaksiyonlar
191
[size=6]Aşağıdaki konu güncelliğini kaybetmiştir. Lütfen dikkate almayın.
Şu anda sadece bilgilendirme amaçlı olarak yayınlanmaktadır.
[/size]Bugünlerde TBMM'ye sunulacak olan "Engelli Yasa Taslağı"nın bizlerin yararına daha olumlu düzenlemelerle yasalaşması için başlattığımız kampanyaya herkesin katılmasını diliyoruz.

Lütfen aşağıdaki metni şu adreslere yollayın:
cumhurbaskanligi@tccb.gov.tr, bulent.arinc@tbmm.gov.tr, akparti@tbmm.gov.tr, ankara@chp.org.tr, guldal.aksit@tbmm.gov.tr, la@lokmanayva.net, shcek@shcek.gov.tr, bilgi@ozida.gov.tr

Not: Yukardaki adreslere tek tek mesaj yollamanıza gerek yok.
- Birinci adresten sonuncu adrese kadar tüm adresleri fareyle işaretleyin.
- Klavyeden "Ctrl" ve "c " tuşlarına birlikte basarak adreslerin tamamını kopyalayın.
- E-posta yollamak için kullandığınız sayfayı/programı açın.
- To/Kime kısmına farenin sağ tuşuyla tıklayın ve açılan menüden paste/yapıştır seçeneğini seçin (Tüm adresler oraya yapışmış olmalı).
- Ağağıdaki metni de aynı şekilde kopyala/yapıştır yöntemiyle gönderilecek metin bölümüne yapıştırın.
- Son olarak mesajınıza bir de konu başlığı ekleyin ve mesajınızı yollayın

[size=4]Sayın İlgili,

10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısı ile yapılan açıklamalarda, bir süredir hazırlanmakta olan “ÖZÜRLÜLER YASA TASARISI”nın son şeklini aldığı ve yakında TBMM’ye sunulacağı yönünde bilgiler yer almaktadır.

Bahsi geçen tasarının kamuoyuna sunulan özetini incelediğimizde, biz engelliler adına olumlu kazanımların elde edildiğini gördük.
Ne var ki, 30 Nisan 2003 tarihinde Engelliler ve Dostları Kulübü olarak hazırlayıp ilgili kişi ve kurumlara gönderdiğimiz öneri paketinde yer alan düzenlemelerin birçoğunun gözardı edildiği de bir gerçek.

Bu anlamda, öneri paketimizin yasa TBMM’de görüşülürken dikkate alınmasını ve umutla beklediğimiz Engelliler Yasası’nın, Türk insanına yakışır ve AB normlarına uygun bir içerikle kanunlaşmasını bekliyoruz.

Lütfen engellilerin taleplerini dikkate alın

Saygılarımızla

Bu Metni İlgili Kişilere Yollarken, Buraya Adınız ve Soyadınızı Yazın


Engelliler.Biz Platformu olarak ( www.Engelliler.Biz ),
ENGELLİ YASA TASLAĞI İLE İLGİLİ ÖNERİLERİMİZ


ANAYASA ile İlgili
Engelli olmak, Türk Vatandaşı olmaktan doğan hakların kullanımında kısıtlayıcılığa neden olamaz.

Engelli vatandaşların; Eğitim, Sağlık, İstihdam, Adalet vb. konularda tüm anayasal haklarının korunması, devletin ASLİ GÖREVLERİNDENDİR.

Sağlık Raporu ile İlgili
Usulüne uygun olarak -SSK ya da tam teşekküllü bir Devlet Hastanesinden- alınan engellilerin sağlık durumlarını gösteren “Sağlık Kurulu Raporu”, engelli tarafından bir defaya mahsus olarak alınır ve bu rapor tüm kurumlarca kabul edilir. Resmi tüm işlemler bu rapor üzerinden yürütülür. Alınan rapor, vatandaşın yaşamı boyunca geçerlidir.

Eğer kurumlar rapor konusunda şüpheye düşerlerse, –sağlık kurulu raporunu değiştirebilecek gerekçeleri belirtmek koşuluyla- vatandaşı bir devlet hastanesine sevk edebilirler. Ancak bu sevk esnasında vatandaşın mağdur duruma düşmemesi için aşağıdaki şartlara uyulması esastır.
a- Bu tür sevkler –sevk edilen hastanelerce- öncelikli olarak ele alınmak zorundadır.
b- Bu tür sevkler 1 iş günü içerisinde sonuçlandırılmak zorundadır.
c- Bu tür sevklerde hastanelerin uygulayacağı prosedür Sağlık Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle 3 ay içinde düzenlenir.

Sağlık Raporunun “Kullanım Amacı” bölümünde aşağıdaki bilgilere yer verilmesi zorunludur::
- Özel tertibatlı araç kullanabilir
- Tekerlekli sandalye kullanmalıdır
- Akülü araç kullanabilir
- İşitme cihazı kullanmalıdır
- H sınıfı ehliyet alabilir
- Özürlü kimliği alabilir
- Özel eğitim alması gereklidir
- Kurum bakımı alması uygundur
- Vergi indiriminden faydalanma
- .... ortezi/protezi kullanması gereklidir
- .... yardımcı cihazı kullanması gereklidir
- Diğer (Açıklayınız)


İş Hayatı ile İlgili
50 ve daha çok personel çalıştıran özel ya da kamuya ait işyerlerinde %3 oranında engelli çalıştırılması zorunludur. Buna uymayan işverenler, çalıştırmadıkları her personel için aylık “yürürlükteki asgari ücretin 5 katı oranında” para cezası öder.

Engelli personelin çalıştırılıp çalıştırılmadığının denetimini İş ve İşçi Bulma Kurumu yapar. Bu denetlemelerin ardından, engelli personel çalıştırmadığı tespit edilen işyerlerine para cezası kesmeyi Maliye Bakanlığı yürütür.
Bu denetimin etkinliğini arttırmak için Engelliler İdaresi Başkanlığı bünyesinde bir telefon-ihbar- hattı kurulur. Engelliler İdaresi Başkanlığı, konuyla ilgili tüm şikâyetleri değerlendirip, -şikâyetlerin giderilmesi için- İş ve İşçi Bulma Kurumu ve Maliye Bakanlığı ile koordinasyonu sağlar.
Bu denetimler sonucu işyerlerinden toplanan para cezaları şu şekilde değerlendirilir: %20 Maliye Bakanlığı, %20 İş ve İşçi Bulma Kurumu, %60 Engelliler İdaresi Başkanlığı(Not:Bu paraların ne şekilde değerlendirileceği ayrıca düzenlenmelidir).

Kamuya alınacak engelli personel, Devlet Personel Daire Başkanlığınca karşılanır.
Alınacak personel Kamu Personeli Seçme Sınavı(KPSS) ile belirlenir.
Devlet Personel Başkanlığı ve Engelliler İdaresi Başkanlığı, engelli vatandaşların sınava girebilmesi için sınava girecek adayın “engeline uygun” (mimari, idari..)düzenlemeler yapmak zorundadır. Ayrıca çalışan engelli personelin yükselme sınavlarında da aynı düzenlemeler yapılır.

Engelli personelin, eğitimine ve becerisine uygun kadroda çalıştırması zorunludur.
Eğitim fakültelerinden mezun engellilerin, kamu ve özel sektörde kendi branşlarında atamalarının yapılması zorunludur.
Engelli personel, sağlık durumunu zora sokacak işlerde çalıştırılamaz.
İşveren, engelli personelin işyerinde ihtiyaç duyduğu tüm mimari düzenlemeleri yapmak zorundadır. Bu mimari koşulların sağlanamaması durumunda ortaya çıkabilecek işgücü kaybından engelli personel sorumlu değildir.

Kamu ve Özel Sektörde çalışan engellilerin iş hayatındaki soru ve sorunları ile ilgilenmek üzere, Engelliler İdaresi Başkanlığında bir birim oluşturulur. Bu birim, çalışan personelin haklarının korunması için, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli bir şekilde çalışır ve engellinin sorunlarının giderilmesini sağlar.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda engelli vergi mükelleflerine tanınan sakatlık indiriminin en az aylık geçim tutarı kadar olması ve bu tutardan hiçbir vergi alınmaması

Yasal nedenlerle ,ticari olarak faaliyet gösteren,fakat geçimini zor şartlarda devam ettirmeye çalışan özürlü gerçek gelir vergisi mükelleflerine de sakatlık indiriminden faydalanmaları sağlanmalıdır.

15 yılda Emekli olan engellilerin aylık bağlama oranları %70 ten başlamalıdır.Çünkü bu insanlar emekli olduklarında da bir takım gereksinmelerini başkaları vasıtasıyla sağlayacaklarından 15 yıla göre belirlenen aylık bağlama oranı %50 civarında olduğundan emekli maaşları çok düşük kalmaktadır.

Askerlik , grev ve lokavt süreleri ile ilgili borçlanmalarda 6 aylık ödeme süresi 1 yıla çıkarılmalıdır.


Belediyelerle İlgili
Belediyeler, engellilerin ulaşılabilirliği ile ilgili düzenlemeleri yapmak zorundadırlar.
Belediyeler, verdikleri tüm hizmetlerde engelliler için mimari koşulları düzenlenmek zorundadırlar.
Tüm kamu binaları engellilerin kullanımına uygun hale getirilmelidir.
Engelliler tüm belediye hizmetlerinden indirimli olarak yararlanır. Bu indirim oranı -%30’dan az olmamak koşuluyla- ilgili belediyelerce düzenlenir.
Engellilere uygun mimari standartlarda olmayan hiç bir bina inşa edilemez. Bu uygunluk Türk Standartları Enstitüsü’nce düzenlenir ve ilgili belediyelerce denetlenir.
Belediyeler, kendi bölgelerinde yaşayan engelli vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için –çoğunluğu engellilerden oluşan- hizmet birimleri kurmak zorundadırlar ( http://www.engelliler.biz/Dosyalar/Engelli_Cozum_Merkezi.doc benzeri..).


Eğitimle İlgili
Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki engelli çocukların eğitimleri %100 devlet garantisindedir.
Üniversitede okuyan engelliler, okudukları okulun vermiş olduğu en yüksek miktardaki burstan yararlanırlar.
Engeli öğrencilerden eğitimin hiç bir safhasında harç vb. ücretler alınamaz.
Engellilerin eğitiminde “Karma Eğitim” esastır.
M.E.B. ilköğretim okullarında “engellilerin toplumla kaynaştırılması” ile ilgili zorunlu dersler vermek zorundadır.
Engelli öğrencilerin eğitim gördükleri okullarda, ihtiyaç duydukları mimari şartlar M.E.B. tarafından karşılanmak zorundadır.
Engelli öğrencilerin eğitim gördükleri okullarda, ihtiyaç duydukları idari şartlar okul yönetimi tarafından karşılanmak zorundadır.
Engelli öğrencilerin eğitim gördükleri okullarda, sağlık durumlarını zora sokacak kararlar alınamaz.
Tüm üniversitelerde, engelli öğrencilerin sorunlarıyla ilgili danışma/çözüm kurulları oluşturulması zorunludur.

Sağlık İhtiyaçları ile İlgili
Engelli vatandaşların sağlık ihtiyaçları %100 devlet garantisindedir.
Engelli vatandaşlara; hastanelere müracaatlarında ve tedavisinde öncelik tanınır.
Engelli vatandaşların sürekli kullandığı ilaç ve/veya malzemeler, hastane yöneticilerince 6 aylık olarak temin edilir ve hastaya verilir.
Engelli vatandaşların kullandığı ilaç ve/veya malzemelerin temininde, ürünün kullanım kolaylığı ve günlük yaşama kattığı “kalite” göz önünde tutulur. Şöyle ki; engelli vatandaşın günlük yaşam kalitesini zora sokacak hiç bir malzeme kendisine verilemez.
Evden çıkamayacak derecede sağlık sorunları olan engellilerin hastanelere müracaatları durumunda hastane yönetimi –durumun aciliyetini göz önüne alarak- ihtiyaç duyulan sağlık ekibini engelli vatandaşın evine götürmek zorundadır.

Özel Donanımlı Otomobillerle İlgili
Hangi engel grubunda olduğuna bakılmaksızın tüm engelli vatandaşlar vergiden muaf olarak otomobil satın alabilirler. Şöyle ki;
1- Özel donanımlı otomobil alabilirler
2- Taşıt ihtiyacı normal bir araba ile telafi edilebiliyorsa, özel donanımı olmayan otomobil alabilirler.
3- Satın alınan otomobil, engelli olmayan kişilere satılamaz ve devredilemez. Aşağıdaki durum müstesna;
- Aracı satın alırken muaf olunan vergilerin tamamının satış esnasında ödenmesi koşuluyla araç, engelli olmayan kişilere satılabilir.
4- Satın alınan araç sadece aşağıdaki kişiler tarafından kullanılabilir;
a) Otomobilin sahibi
b) Otomobilin sahibinin 1. derece yakınları(anne, baba, kardeş ve/veya otomobil sahibini bakmakla yükümlü olan kişiler.)
c) Otomobil sahibinin otomobilde olması koşuluyla otomobili kimin kullandığının bir önemi yoktur.
Bu kurallara 3 defa uymadıkları tespit edilen kişilerin vergiden muaf otomobil satın alma hakları 10 yıl süreyle iptal edilir.
5- Vergiden muaf otomobil satın almak isteyen engellilere, devlet bankalarınca, ucuz araç kredisi verilir.
6- Engelliler araç alırken ÖTV, KDV vb. vergilerden muaf tutulmalı ya da ciddi oranda indirimler yapılmalıdır.

Genel
Tüm yeni doğan klinikleri, kadın doğumcular, aile hekimleri, sağlık ocakları, çocuk hekimleri, çocuk nörologları, toplum sağlıkçılar... engelli bir çocuk[hatta yetişkin birey de] gördüğünde -EĞER ENGELLİ KİMLİK KARTI YOKSA[yani istatistiklere girmemişse]- bunu Özürlüler İdaresi Başkanlığına "İhbar Etmek" zorunda olmalıdır.
Verilerin tek elde toplanmasının gereğine inandığım için, "İhbar"ın Özürlüler İdaresi Başkanlığına yapılmasından yanayım. "İhbar"ı alan Özürlüler İdaresi Başkanlığı kişinin engel durumu ve "ihbar edenin" raporu doğrultusunda ilgili kurumlarla bağlantıya geçerek gerekli sağlık-sosyal-eğitimsel çalışmalarının yapılması koordine etmelidir...

Engelli vatandaşlara –tapunun kendi adlarına olması koşuluyla- devlet bankalarınca, ucuz konut kredisi verilir. Kendi kararlarını veremeyecek derecede engelli olan vatandaşların birinci derece yakınları da-engelli vatandaşın evde yaşaması koşuluyla- bu haktan yararlanabilir.

Yüksek Seçim Kurulu, seçim dönemlerinde engellilerin oy kullanabilmesi için mimari koşulların düzenlenmesinden sorumludur. Buna göre, seçim listeleri ilan edildiğinde -engelli vatandaşların talepleri doğrultusunda- oy kullanılacak sandığın engelli vatandaşların ulaşımına uygun mekanlarda olması zorunludur.

-Engelli vatandaşın üzerine kayıtlı olması koşuluyla- internet erişimi için kullanılan ADSL, Kablo veya Telefon ücretleri için engelli vatandaşlara %40 indirim yapılır.

Sağlık Kurulları, H sınıfı ehliyet müracaatlarında gerekli raporu verirken, günün gelişmelerini göz önüne almalıdırlar. Günümüzde, tek elini kullanan bir kişinin dahi araç kullanmasına olanak verecek gelişmelerin olduğu unutulmamalıdır. Bu konuda gerekirse detaylı bir tanımlama yapılarak “bu ehliyet .... donanıma sahip araçların kullanımı dışında kullanılamaz!” benzeri kıstaslar konulabilir. Burada Sağlık Kurulunun ihtiyaç duyabileceği teknik bilgilerin karşılanması için heyete uzman bir kişi katılmalıdır. Bu çalışmanın uygulanması için her şehirde pilot hastane ya da hastaneler seçilmeli ve gerekirse bu hastanelerden başka hiç bir yerde H sınıfı ehliyet verilmemelidir. [/size]
 
Görev tamamlandı.... haydi arkadaşlar bir mail 2 dakikanızı bile almıyor gösterin kendinizi....
 
Haydi arkadaşlar. Çorbada bizimde katkımız bulunsun. Yasaların yetersizliğine yakınacağımıza bizler,hepimiz bir katkıda bulunalım.
 
Ben gönderdim bilem. Hak verilmez alınır.
 
UZAKLAR' Alıntı:
Ben gönderdim bilem. Hak verilmez alınır.

Daha çağdaş koşullarda yaşamın içinde yer alabilmeleri için engelli dostlarımın her zaman yanındayım.
Toplumsal sorunların çözümü, bireysel olarak sorumluluk almayı öğrenmemizle başlar.
Dostlukla.
Nuray Bartoschek
bartoschek@ttnet.net.tr
 
Bu mucadelinize destek verdigim icin kendimi sansli sayiyorum,
ve böyle bir kampanyadan bizleri haberdar eden ve bu kampanyaya sebeb olan her kese tesekürlerimi bildiririm...
bir kasik tuzda ben katayim corbaya :lol:

saygi ve selamlar
 
:shock: merhaba hergün siteye girip takip ediyorum. elimden geldiğince de mücadelelere katılıyorum. Bu siteyi oluşturan arkadaşlara bir sürüüüüüü teşekkürler. Eğer medya ile ilgili yardıma ihtiyaç duyarsanız elimden geleni yaparım....
 
Medya ile ilgili yardıma her zaman ihtiyacımız olacak elbette. Mesela şimdi tam zamanı mevcut kanunun bir an önce meclisde görüşülüp kabul edilmesi için oluşacak bir medya ve kamu oyu baskısı bunu çabuklaştırır diye düşünüyorum.
 
Evet. Bence de medya bu konuda en güçlü silah olabilir.
Bu konudaki çabamız medyada haber olarak yer alabilirse, çabalarımız çok daha etkili olacaktır...
 
Arkadaşlar daha fazla kişi adına da atabilirsiniz yanılmıyorsam bir bilgisayardan 5 kişi adına email atabiliyorsunuz.
 
[size=6]Bu kampanyamız ile ilgili olarak Devlet Bakanı Sn. Güldal Akşit tarafından bana yollanan mesajı aynen aktarıyorum:[/size]
[size=4]Sayın Bülent KÜÇÜKASLAN

Özürlüler Yasa Tasarısına ilişkin olarak tarafıma göndermiş olduğunuz
elektronik posta incelenmiş olup, gereği için Bakanlığıma bağlı bir kurum
olarak faaliyet gösteren Özürlüler İdaresi Başkanlığına iletilmiştir.

Güldal AKŞİT
Devlet Bakanı
[/size]
Bir süre önce de Özürlüler İdaresi Başkanlığından benzer bir mesaj almıştım.
Kamuoyunun taleplerine karşı duyarsız kalmayıp, arzu edilen yönde düzenlemeler gerçekleştiren herkese -tüm ziyaretçilerimiz adına- teşekkür ediyorum.
Umarım bu duyarlılılıklar en kısa sürede yasa metnine de yansır ve önümüzdeki engeller kalkar.
 
eğer bu ülkede gerçek adalet ve demokrasi varsa;bu yasa kabul edilecektir.İleride herşey daha güzel olacak buna inanıyorum;yeter ki duyarsız kalmayalım.Bir köşeye çekilip birileri bizler için birşeyler yapsın diye düşünmeyelim.
 
selam arkadaşlar

bende haberi alır almaz yaptım her zaman söylerim birlikten güç doğar
 
biz bir aileyiz

:!: hepimiz daha iyi koşullarda yasamak için az yada çok birseyler yapmalıyız haydi elele!
 
evet bencede görmeliler artık.

ben ilk yazıldığında mesajlar göndermiştim. Biz nekadar emek verirsek okadar olması gereken haklarımız verilir onun için hepberaber onurlu mücadelemizi devam ettirmeliyiz.

:lol:
 
engelli yasa taslağı

Sayın İlgili,

10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısı ile yapılan açıklamalarda, bir süredir hazırlanmakta olan “ÖZÜRLÜLER YASA TASARISI”nın son şeklini aldığı ve yakında TBMM’ye sunulacağı yönünde bilgiler yer almaktadır.

Bahsi geçen tasarının kamuoyuna sunulan özetini incelediğimizde, biz engelliler adına olumlu kazanımların elde edildiğini gördük.
Ne var ki, 30 Nisan 2003 tarihinde Engelliler ve Dostları Kulübü olarak hazırlayıp ilgili kişi ve kurumlara gönderdiğimiz öneri paketinde yer alan düzenlemelerin birçoğunun gözardı edildiği de bir gerçek.

Bu anlamda, öneri paketimizin yasa TBMM’de görüşülürken dikkate alınmasını ve umutla beklediğimiz Engelliler Yasası’nın, Türk insanına yakışır ve AB normlarına uygun bir içerikle kanunlaşmasını bekliyoruz.

Lütfen engellilerin taleplerini dikkate alın

Saygılarımızla
 
özürlüler yasası

Elliyi aşmış orta siklet bir engelli olarak bende e-posta göndeme işini yaptım. Hayırlı olsun.

Yanlız Bakanın yazdığı yazıdan Vatandaşın Devlete yazdığı diğer yazılara gösterdiği özeni !!!! gösterdiği anlaşılıyor "Bakanlığıma bağlı falan fliana sevk ettim" gibi o kadar. Bize bakan Sayın Bakan dan çok sıcak!!! bir mesaj.

Sayın Arkadaşlar bu kampanya ya inanın kendim veya sizler için katılmadım .Bizler nasıl olsa birşekilde yaşama azminin yolunu bulduk sayılır zorda olsa. Ben bu kampanya ya henüz aramıza katılmamış ama ilerde katılması muhtemel sağlam insanlar için katıldım. Bu ülekede bu kafayla engelliler ve engeller azalmaz ancak artar.Biraz karamsar oldu ama birilerinin kafasına dank etmesi dileğiyle
 
selam

mesajlar gitti ben iki defa gönderdim biraz daha offf desinler bakimmm
 
Bir kez daha gönderdim bıktırana kadar yani haklarımızı alana kadar göndermeye devam edeceğim hepimizde bunu yapalım.Biz kendimiz için değil bizden sonra gelecek arkadaşlarımız için birşeyler bırakmalıyız.
 
Benden de mail gitti. Umarım herkes duyarlı davranır ve 2 dakkasını bu işe harcar. Çünkü sonunda refaha eren bizler olacağız. Ve tabi bizden sonrakiler....
 
medya bizlere yeteri kadar yer vermiş olsaydı burdaki birligi azmi orada gösterme fırsatımız olmuş olsaydı herşey daha mukemmel olabilirdir.medya yanlış yerde yanlış insanlarla olmakdan vazgecebilseydi
 
yagmurlu' Alıntı:
medya yanlış yerde yanlış insanlarla olmakdan vazgecebilseydi
Bu çok hoşuma gitti.
Gerçi burada hepimizin suçu var, ama gene de tespit doğru. Vitrinimizi düzeltmemiz lazım...
 
Medya.. tekrarını defalarca seyretmek zorunda bırakılan programlar yerine bizlerle ilgili haberler yapmak daha dogru olurdu hatda bunu bile yapmayan medya oldugu cemberin içerisinde aynı şeylerle dönüp dolaşmak zorunda.bir fırsatda bizlere sunun sacma sapan yarışmalarınızdan dahamı az seyredilir zannediyorsunuz toplumsal konuların insanları bilinclendirmek bizleri bilinclendirmek adına neden birşeyler yapmazsınız da soytarılar peşinde helak olursunuz anlamam
 
hala gönderme olanagimiz varmi?
yoksa suresi doldumu?
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Üst Alt