Güncel İçerik

Merhabalar

Engelli haklarına dair tüm içerikten üye olmaksızın yararlanabilirsiniz.

Soru sormak veya üyelere özel forumlarlardan ve özelliklerden yararlanabilmek içinse sitemize üye olmalısınız.

Teksan İnovatif Medikal: Engelliler, Engelli Çocuklar, Hasta ve Yaşlılar için emsalsiz ürünler

Evde fizik tedavi masrafını sosyal güvenlik kurumu karşılıyor mu?

alyel

Yeni Üye
Üyelik
16 Haz 2005
Konular
2
Mesajlar
8
Reaksiyonlar
0
Merhaba

Sosyal güvencesi Emekli Sandığı olup, evde fizik tedavi almak isteyip ücretini kurumun ödemesi için müracaat eden var mı?

Kardeşim %100 özürlü ve bildiğim kadarı ile Sosyal güvenlik kurumları bu masrafı karşılamıyor. Hastaneye gitmemiz gerekiyor.
Evde sürekli fizik tedavi görmesi gerektiği ile ilgili bir raporumuz var ancak henüz kuruma müracaat etmedim. Ödemez ise dava açmayı düşünüyorum.

Bu konuda bilgisi olan paylaşır mı?

Saygılarımla

Leyla Ezgi
 
Evde karşılamıyor. Ama elinizdeki "evde rehabilitasyon görmelidir..." ibareli raporla birlikte mahkemeye müracaat ederseniz, bence kazanırsınız. Çünkü isteğiniz keyfi değil, zorunlu bir istek.
Hasta ve Hasta Yakınları Derneği (HAYAD) ile irtibata geçmenizi öneririm. Lütfen mahkemeye müracaat edin ve hakkınızı arayın :)

Emekli Sandığı' Alıntı:
ÖZÜRLÜ ÇOCUKLARIN EĞİTİM, TEDAVİ VE REHABİLİTASYON GİDERLERİ
Doğuştan ya da herhangi bir hastalık veya kaza sonucu fiziksel, görme, işitme, zihinsel, ruhsal duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecede kaybetmiş özürlü çocukların yukarıda sayılan gelişim alanlarındaki yetersizliklerine ilişkin olarak Özürlülülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik ile belirlenen resmi yetkili sağlık kurumlarından alınacak özürlü sağlık kurulu raporuna, tıbbi tanılamanın yanı sıra varsa gelişimsel ve eğitimsel tanımlamanın çocuk gelişimi ve eğitimcisi, özel eğitim öğretmeni, sosyal hizmet uzmanı, psikolog, fizyoterapist ve gerek görülen diğer meslek elemanlarının en az birinin veya bir kaçı tarafından özürlünün durumunu değerlendirmeleri ve yazılı olarak bildirecekeleri görüşleri belgelendirmek suretiyle özürlü sağlık kurulu raporuna eklenecektir.
Özürlü çocukların rehabilitasyonları ve eğitimleri, ruhsat aldıkları kurumların ilgili yönetmeliklerinde belirlenen esaslar doğrultusunda gerekli personeli istihdam eden resmi (kamu kurum ve kuruluşları ile üniversiteler tarafından açılan merkezler) ve özel rehabilitasyon ile özel eğitim merkezlerinde sağlanabilir. Buralarda yapılan eğitim ve rehabilitasyon hizmetine ait giderler Sandıkça Bütçe Uygulama Talimatında belirlenen fiyat tarifesi üzerinden karşılanır.
Bu miktarları geçen kısım ise ilgili tarafından karşılanacaktır.

Kaynak
SSK' Alıntı:
Özürlü Çocukların Gelişim Ve Eğitimine İlişkin Yardımlar
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Eklenen Ek 37 nci madde hükmü gereğince; sigortalılar ve Kurumdan sürekli işgöremezlik geliri, malüllük veya yaşlılık aylığı almakta olanların geçindirmekle yükümlü oldukları zihinsel, bedensel, ruhsal ve duygusal özürü bulunan çocukları ile Kurumdan hak sahibi olarak gelir veya aylık alan aynı durumdaki çocuklardan, Kurum sağlık tesisleri sağlık kurulu raporu ile resmi veya özel eğitim merkezlerine gönderilenlerin gelişim ve eğitimlerine ilişkin yardımlar; Bütçe Uygulama Talimatı'nda belirtilen esas ve miktarlarda Kurumca sağlanmaktadır.
Sözkonusu yardımlardan yararlanabilmeleri için ilgililerin Kurumumuz yetkili sağlık tesislerine müracaat etmeleri halinde, özürlü çocuğa bakmakla yükümlü olan kimsenin yazılı başvurusu alınarak, bu başvuruya sigortalı, emekli veya haksahibi olunduğuna dair belge eklenmesi gerekmektedir.

Kaynak
 
Maliye Bakanlığından: (Resmî Gazete: 09 Şubat 2005 Çarşamba Sayı: 25722 Mükerrer)
2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No : 4)(Tedavi Yardımı)


22. Özürlü Çocukların Eğitim, Tedavi ve Rehabilitasyonu
Doğuştan ya da herhangi bir hastalık veya kaza sonucu fiziksel, görme, işitme, konuşma, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmiş özürlü çocukların eğitim ve tedavi rehabilitasyon hakkından yararlanabilmeleri için, yukarıda sayılan yetersizlikleri ile ilgili olarak Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğe göre düzenlenmiş özürlü sağlık kurulu raporu geçerli belge sayılacaktır.

Düzenlenecek raporda tıbbi tanılamanın yanı sıra varsa çocuk gelişimi ve eğitimcisi, sosyal çalışmacı, psikolog, fizyoterapist ve gerek görülen diğer meslek elemanlarından en az biri veya birkaçının eğitimsel tanılama ve özürlünün durumunu değerlendirmeleri ve yazılı olarak bildirecekleri görüşlerinin belgelendirilmek suretiyle özürlü sağlık kurulu raporuna eklenmesi gerekmektedir.

Özel eğitim merkezleri, fatura edilen fiziksel, görme, işitme, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal engelli olan çocuklara yönelik özel eğitim, grup eğitimi ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilebilmesi için ilgili mevzuatında öngörülen gerekli beceriye sahip meslek elemanlarını çalıştırdıklarını belgelemek zorundadırlar.

Özürlü çocukların rehabilitasyonlarının ve eğitimlerinin, ruhsat aldıkları kurumların ilgili yönetmeliklerinde belirlenen esaslar doğrultusunda gerekli personeli istihdam eden resmi (kamu kurum ve kuruluşları ile üniversiteler tarafından açılan merkezler) ve özel rehabilitasyon ile özel eğitim merkezlerinde sağlanması durumunda; özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi tarafından hazırlanan aylık/yıllık çalışma programı, bireyselleştirilmiş eğitim planı ve belirlenmiş rehabilitasyon programları doğrultusunda aldıkları; Grup eğitimi için aylık 60 YTL, aylık/yıllık çalışma programı bireyselleştirilmiş eğitim planı ve belirlenmiş rehabilitasyon hizmeti bedelinin ise aylık 245 YTL tutarı kadarı karşılanacaktır. Bu miktarları geçen kısım ise ilgili tarafından karşılanacaktır.

Özürlü çocukların özel eğitim ve rehabilitasyon programlarından yararlanmasının gerekli ve zorunlu olup olmadığı ve tedaviye ilk başlama tarihi esas alınarak belirli dönemler halinde hastadaki iyileşme durumunun, özel eğitime ve rehabilitasyona devam edilip edilmeyeceği hususunun yetkili sağlık kurumlarından alınacak ayrıntılı gelişimsel ve eğitimsel tanılama raporları ile tevsiki gerekmektedir. Sağlık kurulu raporlarının en geç iki yılda bir yenilenmesi gerekir. Raporda daha kısa bir süre belirtilmişse, bu süre esas alınır.

Özürlülere verilecek sağlık kurulu raporunun yenilenmesi için süresi sona ermeden en az bir ay önce, özürlü ve ailesinin ilgili sağlık kuruluşuna başvurmaları için, hizmet aldıkları rehabilitasyon merkezi tarafından rehberlik yapılacaktır. Özürlüye verilen eğitim ve rehabilitasyonun sürekliliğinin sağlanması için özürlülere verilecek sağlık kurulu raporunun zamanında yenilenmesi hususunda yetkili sağlık kurumlarının gerekli hassasiyeti göstermeleri ve ailenin de işlemleri tamamlamak üzere gerekli takibi yapması gerekmektedir.

Özürlü çocukların eğitimlerinin, tıbbi rehabilitasyonlarının ve psiko-sosyal rehabilitasyonlarının yapılacağı özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin denetimleri, ilgisine göre Milli Eğitim Bakanlığı veya Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünden kuruluş açma ve işletme izni veren kurum denetim elemanlarınca yapılır. Bu merkezlerden usulüne uygun olarak işletilmeyen ve hizmet sunmayanlar hakkında kuruluş açma ve işletme izni aldıkları kurum mevzuatına göre işlem yapılır.

Saymanlıklar veya diğer ilgililer yapılacak ödemelerde bu gerekleri göz önünde bulunduracaklardır.

Kaynak
 
biz dmdlilere bu uygulansa eminimki atalurenden daha etkili olacaktır ilerleyen hastalıgımla rehabilitasyon merkezine gitmek birde artı morelımı bozan doktorların ayagına gitmek ben ve benim gibi olanlara çok buyuk zulm olur bu konuda napabılırım yardımcı olursanız sevınırım
 
ben araştırma devlet hastanesinden fizik tedavi yapilmasıı uygundur diye rapor aldım.r.a.m. da onayladı bu raporu.
ozel okula da dedim ki benim size gelebilmem çok zor olacak. sizin bana gelmeniz mumkun mu diye. onlar da sagolsunlar her hafta eve geliyor fizik tedavimi yapiyorlar. devletten de paralarını aliyorlar.

ben yeşil kartlıyım

geçmiş olsun size de.
 
Trafik kazası sonucu yürüme engelliyim ssk var ve tüm tedavilerimi ssk dan yararlandım kazada yolcu durmundaydım fakat ssk olmama rağmen devlet trafik kazalarında tedavi masraflarını güvence hesabından alıyomuş eğer güvence hesabına başvurmazsak tüm masrafları bizden istiyomuş bu konuyla ilgisi olan varmı ve doğrumudur cevaplar için teşekkürler
 
Üst Alt