Güncel İçerik

Merhabalar

Engelli haklarına dair tüm içerikten üye olmaksızın yararlanabilirsiniz.

Soru sormak veya üyelere özel forumlarlardan ve özelliklerden yararlanabilmek içinse sitemize üye olmalısınız.

Teksan İnovatif Medikal: Engelliler, Engelli Çocuklar, Hasta ve Yaşlılar için emsalsiz ürünler

Engellilere Yönelik Hizmetler

KOKO1968

Üye
Üyelik
11 Mar 2003
Konular
24
Mesajlar
151
Reaksiyonlar
0
ÖZÜRLÜLERE YÖNELİK HİZMETLER

İSTANBUL ÖZÜRLÜLER MERKEZİ ve BAĞLI BİRİMLERİN ÇALIŞMALARI

İstanbul Özürlüler Merkezi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde, 1994 yılında, Özürlüler Koordinasyon Merkezi adı altında oluşturulmuş ve görme, işitme, ortopedik, zihinsel ve diğer özürlerinden dolayı günlük hayatlarını sürdürmekte yardıma ihtiyaç duyan her yaştan özürlüye destek olan, bir sosyal hizmet kuruluşudur. İstanbul Özürlüler Merkezi aşağıdaki amaçlar doğrultusunda çalışmalar yapmaktadır:
a-Özürlülerin topluma bir yük olmasından öte, katkıda bulunmalarını sağlamak
b-Kapasitelerini geliştirmek
c-Yaşam koşullarını iyileştirmek
d-Toplumsal gelişmelerden pay almalarını sağlamak
e-Bağımsızlaşmalarına destek olmak
f-Bakım ve korunmaya ihtiyacı olan özürlülerin özel ihtiyaçlarını karşılayarak yaşam kalitelerini yükseltmek
g-Toplumsal hayata daha aktif katılımlarını sağlamak
h-Belediyenin yapmış olduğu hizmetlerden özürlü ve özürlü yakınlarının faydalanmasını sağlamak.
i-Engellilerin, kendileriyle ilgili hizmetlerin geliştirilmesinde aktif katılımlarını ve söz sahibi olmalarını sağlamak.
j-Engellilere ve ailelerine eğitim vererek, çözümlere ortak etmek.
k-Şehirsel çevrenin ulaşılabilirliğinin sağlanması amacıyla; İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin ilgili birimleriyle ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak.

İstanbul Özürlüler Merkezi, hizmet verdiği özürlüler, hizmet türleri ve kapsamı bakımından ülkemizin ilk ve tek merkezidir. İstanbul Özürlüler Merkezi; sivil toplum kuruluşları, kamu kuruluşları, özel sektör, üniversiteler, muhtarlıklar, ilçe belediyeleri ile işbirliği içinde, bütün özür gruplarına hizmet vermektedir. Özellikle, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yürütmektedir.

İstanbul Özürlüler Merkezi, özürlülerin toplumun diğer kesimlerinden farklı görülmemesi için her türlü eğitim ve istihdam imkanlarından eşit yararlanabilmeleri konusunda, tüm özürlülere ulaşmayı hedeflemektedir. Bu konudaki çalışmalar, bir programa bağlanmıştır. Merkezin temel ilkesi; "sakatlıkların oluşumuna engel olmak, ilerlemesini önlemek ve etkisini hafifletmektir." Ayrıca Merkez, özürlüler için üç kavramın yerleşmesini sağlamaya çalışmaktadır: "Eşit hizmet, bağımsız hareket, sınırsız paylaşım"

Merkezimiz; Özürlü bireyin istihdam edilebileceği alanda mesleki eğitim alabilmesi ve kültürel,sosyal gelişimine de destek olabilmesi amacı ile eğitim çalışmalarına devam etmektedir.

Özürlü bireylerin en üst seviyede eğitim alabilmeleri için yeni projeler geliştirilmekte ve kurumlarla görüşmeler yapılarak işbirliği sağlanmaktadır.
Merkez içinde yer alan geniş kapsamlı sağlık ünitesinde, özürlülere yönelik tıbbî rehabilitasyon hizmetleri; Fizik Tedavi, Rehabilitasyon, Hidroterapi, Psiko-sosyal servis başlıkları altında ve tamamen ücretsiz olarak sürdürülmektedir. Ayrıca özürlüler, düzenlenen programlarla, tiyatro, sinema ve konserlere götürülmekte; tarihi ve turistik mekânlara yapılan gezilere katılmaları sağlanarak, sosyal rehabilitasyon uygulanmaktadır.

Özürlüler Merkezi, her yıl ihtiyaç sahibi özürlülere, tekerlekli sandalye, işitme cihazı, hasta altı bezi ve beyaz baston gibi birçok yardımlarda bulunmakta; yaz aylarında Florya'da düzenlediği kamp ile de, özürlülere ve ailelerine ücretsiz tatil imkanı sunmaktadır. İstanbul Özürlüler Merkezi, özürlülere yönelik olarak; eğitim, sağlık, özel kullanım malzemeleri temini, şehir planlaması ve mimarî düzenleme, kütüphane ve dokümantasyon hizmetleri gibi alanlarda, uzman kadrosuyla yürüttüğü çalışmalar sürdürülmektedir.

REHABİLİTASYON HİZMETLERİ

Rehabilitasyon; doğuştan veya sonradan, kalıcı veya geçici olarak kaybedilmiş veya kısıtlanmış olan fonksiyonel kapasitenin tedavi edilmesi ve günlük yaşama uyumlu hale getirilmesidir. İstanbul Özürlüler Merkezi'nde yer alan geniş kapsamlı sağlık ünitesi, özürlülere sağlıklarıyla ilgili konularda cevap vermek ve gerekli yerlere yönlendirmek üzere oluşturulmuştur. Rehabilitasyon hizmetleri; tıbbî, sosyal ve meslekî rehabilitasyon olmak üzere üç grupta sunulmaktadır.

Tıbbî Rehabilitasyon

Fizik Tedavi Ünitesi: Çok yönlü tedavi yaklaşımı olan rehabilitasyon, bedensel engellilerde, hastaya ve hastalığa özgü yaklaşımı gerektirir. Bu nedenle Fizik Tedavi Ünitesi'nde, uzman doktorlar ve fizyoterapistler görev yapmaktadır. Fizik tedavide amaçlanan, hastanın ağrılı süreci atlatıp, hayatını rahat bir şekilde sürdürmesini sağlamaktır. Ayrıca hastalığın kronikleşmesini engellemek için, hasta bilgilendirilmekte ve hastaya çeşitli egzersiz uygulamaları yaptırılmaktadır. Fizik Tedavi Ünitesi'nde çalışma alanları şu şekilde gruplandırılmıştır:

a- Çocuk rehabilitasyonu: Çocuk rehabilitasyonunda, "modifiye bobath" tekniği kullanılmaktadır. Rehabilitasyon programına, 0-15 yaş arası çocuklar alınmaktadır. Hastaların bir kısmı servisle evlerinden alınmakta bir kısmı da kendi imkânlarıyla merkeze gelmektedir. Programın çalışma kapasitesi ve kalitesinin artırılması, randevuların düzgün tutulabilmesi için, fizik tedavi hemşireleri yetiştirilmektedir.

b- Erişkin rehabilitasyonu: Bu grupta hemipleji, parapleji, quadrıparazi,ortopedik rahatsızlığı olan hastalar tedaviye alınmakta; kas kuvvetlendirme ve fonksiyonel hale getirme amaç edinilmektedir. Hastalar, gerektiğinde cihazlar yardımıyla daha fonksiyonel hale getirilmektedir. Hastalara mesane ve kalın bağırsak kontrolü konusunda eğitim verilmektedir. Bu gruba 15 yaş ve üstü hastalar kabul edilmektedir.

c- Eloktroterapi: İstanbul Özürlüler Merkezi Fizik Tedavi Ünitesi'nde; boyun ve bel fıtığı hastaları, eklem rahatsızlığı ve kas ağrıları bulunan hastalar, fibromyalji hastaları, omurga eğrilikleri, yumuşak doku romatizması bulunan romatizma hastaları elektroterapi yöntemiyle tedavi edilmektedir. Elektroterapi; ultrason, tens, sıcak paketler, infraruj gibi uygulamaları içermektedir. Elektroterapi uygulamalarından, ağrıyı giderme ve fonksiyonelliği artırma amaçlanmaktadır.

d- Hidroterapi: Bedensel özürlü kişilerin tedavisinde, havuz terapisi önemli bir yer tutmaktadır. Dirence karşı yapılan su içi egzersizleri; iltihaplı olmayan romatizmal hastalara, cerebral palcy'li çocuklara, kas hastalarına, bel ve boyun fıtığı bulunan hastalara grup terapileri şeklinde uygulanmaktadır. Hastaların kas kuvvetinin arttırılması ve kaslarının gevşemesi hedeflenmektedir. Bunun için suyun kaldırma kuvvetinden yararlanılmakta, su içerisinde denge çalışmaları yapılmaktadır.

Psikososyal Servis:

İstanbul Özürlüler Merkezi'nde Psikososyal Servis altında şu hizmetler verilmektedir:
a-Psikolojik Danışmanlık ve terapi
b-Eğitim danışmanlığı, değerlendirme ve yönlendirme
c-Özel eğitim çalışmaları

a- Psikolojik Danışmanlık ve Terapi Hizmetleri: Merkeze kayıtlı olan veya merkezin çeşitli birimlerinde(Eğitim programlarında kursiyer olan, fizyoterapi gören v.b) hizmet alan özürlü ve özürlü ailelerine ihtiyaç tespiti ve talepler doğrultusunda bireysel ve grup olarak psikolojik danışmanlık ve terapi hizmeti verilmektedir.

b-Eğitim Danışmanlığı, Değerlendirme ve Yönlendirme: Merkeze başvuran özürlüler mental ve psikolojik açıdan değerlendirilerek kurum içinde ya da dışında uygun eğitim programlarına ve okullara yönlendirilerek en sağlıklı eğitimi almaları amaçlanmaktadır. Ayrıca aileler eğitim çalışmaları konusunda desteklenmektedir.

c-Özel Eğitim Çalışmaları: Özel eğitim; Kişinin akademik, iletişim, motor beceri ve uyum alanlarında önemli eksiklik yaratan durumların önlenmesi, azaltılması ya da ortadan kaldırılması ile ilgili ve yetileri istenen düzeye ulaştırma amacı güden bir eğitim türüdür. İstanbul Özürlüler Merkezi özel eğitim çalışmalarında hedef 0-6 yaş grubu çocuklara ulaşarak erken eğitimi yaygınlaştırmaktır.

Özel eğitim hizmeti; zihinsel özürlüler, görme özürlüler, işitme özürlüler, bedensel yetersizliği olanlar, Konuşma ve dil problemi olanlarla yürütülmektedir.
Özel eğitim çalışmalarımızın temel hedeflerinden biri, ailenin eğitilmesi yoluyla çocuğun gelişimi ve eğitimi hakkında gerçekçi bilgilere sahip olmalarıdır. Böylece; özel eğitim uygulamalarının ev ortamında tekrarı amaçlanmaktadır.

Sosyal Rehabilitasyon

Özürlülerin büyük bir bölümünün dünyası eviyle sınırlıdır. Oysa diğer insanlar gibi özürlülerin de sosyal hayatın içerisinde yer almaları onların en doğal hakkıdır. Kuşkusuz, kişinin kendini yeterli hissetmesi ve ayakta kalabilmek için gerekli motivasyona sahip olması, sosyal hayatın ne kadar içinde olduğuyla doğru orantılıdır. Bu amaçla İstanbul Özürlüler Merkezi, birtakım sosyal aktivitelerle, özürlülerin sosyal rehabilitasyonunu sağlamayı hedeflemektedir:

Sporla eğitim ve rehabilitasyon:

Merkezde verilen rehabilitasyon çalışmalarına destek amacıyla, 2002 yılında sporla rehabilitasyon birimi kurularak hizmete başlamıştır.

Bu birimin tıbbi ve sosyal rehabilitasyona yönelik çalışmaları vardır.
Tıbbi rehabilitasyona yönelik çalışmalar; fizyoterapi uygulanan çocukların tedavisine destek amaçlı, hidroterapi havuzunda verilen yüzme eğitimleri şeklindedir. Çalışmanın amaçları, çocukların fizyolojik gelişimine katkıda bulunmak ve çocukların havuzda birbirleriyle ve hocalarıyla iletişim kurmasını sağlayarak ve onlara başarılı olabileceklerini hissettirerek psikolojik gelişimlerine katkıda bulunmaktır.
Ayrıca fizik tedavi hizmetlerinden faydalananlar yapılan değerlendirmeler sonucunda yüzme eğitimi almak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yüzme havuzlarına da yönlendirilmektedirler.

Bunların yanı sıra, Merkez'deki sporla rehabilitasyon çalışmalarına jimnastik, judo, basketbol, futbol ve benzeri spor faaliyetlerinin de eklenmesi ve şu anda devam eden çalışmaların yaygınlaştırılması için çalışmalar devam etmektedir.
Sosyal rehabilitasyona yönelik çalışmalar genelde turnuvalar şeklinde gerçekleştirilmektedir. İstanbul Özürlüler Merkezi, her yıl geleneksel olarak görme, işitme ve ortopedik özürlülere yönelik futbol turnuvaları düzenlemektedir. Ayrıca; görme özürlüler için satranç, işitme özürlüler için bowling, ortopedik özürlüler için tekerlekli sandalye basketbol, ve benzeri turnuvalar düzenlenmektedir.

Sosyal Etkinlikler:

İstanbul Özürlüler Merkezi; düzenlediği bir dizi sosyal etkinlikle, özürlülerin sosyal hayatın içinde yer almasına imkan sağlamaktadır. Özürlüler, organize edilen programlarla, tiyatro, sinema ve konserlere götürülmekte; tarihî ve turistik mekânlara geziler yapılmakta, bu etkinlikler çerçevesinde oluşan dostluklar ve arkadaşlıklar aracılığıyla da, özürlülerin sosyal hayata adaptasyonu kolaylaştırmaktadır.

Kültür-Sanat Festivalleri:

İstanbul Özürlüler Merkezi'nin düzenlediği sosyal faaliyetlerden birisi kültür ve sanat festivalleridir. Festivaller kapsamında, el sanatları sergisi, resim sergileri, halk oyunları yarışması gibi faaliyetler düzenlenmektedir.

Fuarlar:

İstanbul Özürlüler Merkezi yürüttüğü faaliyetlerle kesişen konularda düzenlenen fuar ve kongrelere katılmaktadır. İSÖM, her yıl Bilişim, Hediyelik Eşya ve Anne-Çocuk, vb. fuarlara katılmaktadır.

Konferans ve seminerler:

İstanbul Özürlüler Merkezi aynı zamanda bünyesinde bulunan konferans salonunda ve İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait konferans salonlarında periyodik olarak genel sağlık sorunları ve özürlülükle ilgili birçok konferans, panel ve seminer düzenlemektedir. Bunun yanı sıra, İSÖM Sosyal Servisi tarafından, hizmet kalitesinin yükseltilmesi amacıyla hizmet içi eğitim seminerleri düzenlenmektedir.

Gezi ve Eğlence Programları:

Yıl boyunca özürlü ve ailelerine yönelik tarihi ve turistik mekanlara gezi programları düzenlenmektedir. Bu programlar sayesinde özürlü vatandaşlarımız şimdiye kadar görme fırsatı yakalayamadıkları tarihi ve turistik özelliğe sahip yapıları ve mekanları yakından inceleme imkanı bulmaktadırlar.

Meslekî Rehabilitasyon

Beceri Geliştirme: İstanbul Özürlüler Merkezi'ne bağlı olarak faaliyetlerini yürüten Meslekî Rehabilitasyon Ünitesi, İstanbul'da yaşayan, iş görme yeteneğine sahip ancak çalışmayan özürlülerin, potansiyel olarak yapabilecekleri işleri yapar hale gelmelerini sağlayarak, onları üretken hale getirmeyi amaçlamaktadır.
Zihinsel özürlü gençlerin (otistik, down sendromu, mental reterdasyon) çoğunlukta olduğu Meslekî Rehabilitasyon Ünitesi'nde ayrıca, ortopedik ve görme özürlülere de hizmet verilmektedir. Söz konusu özürlülere, kavrama ve iş yapabilme güçleri göz önünde bulundurularak çeşitli işler yaptırılmaktadır. İş ortamının sağladığı atmosfer içinde gelişen arkadaşlık ilişkileri, kendilerini ifade edebilme yetileri, işbirliği, paylaşım, organize üretim gibi iş disiplini ilkelerinin kazandırılması hedeflenmektedir.

İstihdama Yönlendirme: İstanbul Özürlüler Merkezi'nde, özürlülerin uygun işe girebilmeleri için gereken beceriler kazanmalarına yönelik olarak düzenlenen; bilgisayar, muhasebe, tamircilik, santral operatörlüğü gibi meslek edindirme kursları neticesinde çalışabilecek duruma gelen özürlülere, özel sektör ve kamu kuruluşlarında işe girmeleri konusunda gerekli yönlendirmeler yapılmaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirilen en somut çalışma, 2003 yılı sonunda, otomasyon eğitimi alanında söz sahibi olan bir özel kuruluşla İstanbul Özürlüler Merkezi'nin ortaklaşa düzenlediği eğitim ve istihdam programı olmuştur. Bu çalışmada, başlangıçta, ortopedik engelli 14 gencin otomasyon alanında profesyonel eğitim almaları sağlanmış ve eğitimin tamamlanmasının ardından, gençlerin tamamının Türkiye'nin büyük bir sanayi kuruluşunda işe başlamaları sağlanmıştır. Pilot olarak gerçekleştirilen bu çalışmanın önümüzdeki yıllarda genişletilmesi yönünde görüşmeler sürdürülmektedir.

EĞİTİM, DANIŞMANLIK VE YÖNLENDİRME HİZMETLERİ

İstanbul Özürlüler Merkezi'nde, özürlülere yönelik verilen danışmanlık ve yönlendirme hizmetlerinin öncelikli hedefi, kendilerine sunulan eğitim programlarıyla engellileri, muhtaç değil; kendi ayakları üzerinde duran donanımlı, üretken ve toplumla sağlıklı ilişkiler kurabilen bireyler haline getirmektir. Bu amaçla eğitim programları düzenlenmekte, bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

Eğitim Programları
İstanbul Özürlüler Merkezi özürlülere birçok branşta eğitim hizmetleri sunmaktadır. Okuma-yazmadan yabancı dil eğitimine, bilgisayar operatörlüğünden çanta imalâtı eğitimine, bağımsız hareketten diksiyon eğitimine kadar çok geniş bir yelpazede ücretsiz eğitim verilmektedir. Ayrıca özürlü ve özürsüz tüm başvuruda bulunanlar için işaret dili eğitimi düzenlenmektedir.

Verilen eğitimlerle özürlü bireyin niteliklerinin yükseltilmesi sağlanmakta, bu da birçok sorunun kendiliğinden çözümü anlamına gelmektedir. Özürlü bireylerin en üst seviyede eğitim alabilmeleri için yeni projeler geliştirilmekte ve kurumlarla görüşmeler yapılarak işbirliği sağlanmaktadır. Bu bağlamda İl Halk Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (İSMEK), Sivil Toplum Kuruluşları ile görüşmeler yapılmış ve özürlülerin ücretsiz eğitim alabilmeleri konusunda işbirliği yapılmıştır.
2002-2003 eğitim döneminden itibaren yapılan işbirliği sonucunda başarılı olan kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilmektedir.

Ayrıca Mesleki ve kültürel eğitimin yanı sıra örgün eğitime destek amacı ile üniversiteye hazırlanan özürlü öğrencilere takviye ders desteği verilmeye başlanmıştır. Sanata ilgi duyan özürlüler için müzik, tiyatro ve resim dallarında uzman eğitimciler ile görüşülerek çalışma takvimi oluşturulmaktadır. Özellikle eğitim alanları sınırlı olan görme, işitme ve zihinsel özürlüler için yeni eğitim branşları araştırılmaktadır.
Ayrıca öğrencilerin eğitim dönemine başlarken gerekli motivasyonu almalarını sağlamak amacı ile kişisel gelişim seminerleri verilmekte ve ailelerin de özürlülük hakkında bilinçlenmesi amacı ile periyodik olarak seminerler düzenlenmektedir.

Bilgilendirme ve Danışmanlık Hizmetleri
Kitlesel Bilgilendirme ve Tanıtım Hizmetleri: Özürlülüğe temel teşkil eden nedenleri en aza indirme ve tümüyle ortadan kaldırma konusunda toplumu bilgilendirmek, İstanbul Özürlüler Merkezi'nin hedefleri arasında yer almaktadır. Bu amaçla, toplumu gerek seminer ve paneller düzenlemek suretiyle, gerekse tüm medya kuruluşları aracılığıyla aydınlatma yönünde, yoğun bir çaba sarf edilmektedir. Ayrıca İstanbul Özürlüler Merkezi'nde; özürlülerle aileleri arasında doğru bir iletişim kurulmasını sağlamak, özürlüyü ve ailesini yasal hakları konusunda bilgilendirmek, rehabilitasyon çalışmaları ile kişisel yaşamlarını daha rahat sürdürebilecekleri yenilikleri sunmak amacıyla, periyodik olarak seminer ve paneller düzenlenmektedir.

Danışmanlık Hizmetleri: İstanbul Özürlüler Merkezi'nde merkeze başvuran tüm özürlülere her konuda danışmanlık ve yönlendirme hizmeti sunulmaktadır."Sakatlık raporu, en kolay ve en çabuk nerelerden alınabilir?", "Özürlü kimlik kartı nedir ve nasıl alınabilir?", "Özürlüler, hangi kurumlardan eğitim alabilir?", "Özürlülerin yasal hakları nelerdir ve karşılaşılan problemler nasıl aşılır?" gibi pek çok soru hakkında ayrıntılı bilgi sunulmaktadır.

Kütüphane Hizmetleri:
İstanbul Özürlüler Merkezi bünyesinde bulunan kütüphane, alanında Türkiye'de ilk ve tek kütüphanedir. Kütüphanede özürlülerle ilgili kitap, makale, tez, süreli yayınlar, film, CD, doküman ve yayınlar bulunmaktadır. İstanbul Özürlüler Merkezi Kütüphanesi, özürlüler hakkında araştırma yapmak isteyen akademisyenlere, araştırmacılara ve konuyla ilgili ödev hazırlamak isteyen öğrencilere hizmet vermektedir.

SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ

İstanbul Özürlüler Merkezi, maddi imkânsızlık içindeki özürlülere, bireysel becerilerini geliştirme, yaşamlarını kolaylaştırma noktasında yardımcı olmaktadır. Özürlülere ilişkin yapılan araştırmalar göstermiştir ki, özürlülerin büyük bir bölümü, eğitim olanaklarından yeterli ölçüde faydalanamamakta, bunda, ailelerinin gelir seviyelerinin düşük olması önemli bir etken olmaktadır. Kullanmak zorunda oldukları yardımcı malzemelerin maliyetinin, gelir seviyelerine uygun olmaması, özürlülerin sosyal hayatın dışında kalmaları sonucunu doğurmaktadır.İstanbul Özürlüler Merkezi, engellilere bu konuda destek olmak üzere, her yıl önemli miktarda, tekerlekli sandalye, işitme cihazı, hasta altı bezi ve beyaz baston yardımında bulunmaktadır.
İstanbul Özürlüler Merkezi tarafından, özürlülere rehber niteliğinde sayılan "Özürlüler El Kitabı" bastırılarak engellileri ve ilgili kurumlara dağıtılmış, böylece hem toplumun hem de kurumların özürlüler hakkında genel olarak bilgilendirilmeleri sağlanmıştır. Ayrıca, İ.E.T.T. Genel Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak, özürlülerin otobüslerden ücretsiz olarak yararlanmaları sağlanmıştır.


KADIN SAĞLIĞINI KORUMA HİZMETLERİ

Kadın sağlığına özel bir önem veriyoruz

Ailemizin temel direği analarımız, kadınlarımız ve de geleceğin anaları kızlarımızdır. İşte bu nedenle İstanbul Büyükşehir Belediyesi kadın sağlığına özel bir önem veriyor. Kadınlarda sık görülen ve erken teşhisle tedavileri mümkün olabilen üç hastalığın osteoporoz (kemik erimesi), meme kanseri ve rahim kanseri'nin kadınlarda taranması ve tedavilerinin sağlanması amacıyla başlatılan projeyle İstanbul genelinde 2003 yılında 40 yaş üstü kadınların kemik yoğunluk ölçümü, smear testi ve meme muayeneleri yapıldı. Sosyal güvencesi bulunmayan mağdur hastaların tedavileri sağlandı.

Pendik, Bağcılar, Üsküdar ve Fatih İlçelerinde 2003'te başlayan bu proje kapsamında 12611 osteoperoz ölçümü, 5617 smear testi, 5641 meme muayenesi ve 227 mamografi yapıldı. Bu taramalar sırasında 56 rahim kanseri ve 140 meme kanseri erken teşhis edilerek tedavilerine başlandı.

Çalışma çerçevesinde her merkezde günde en az 40 kadına randevu sistemiyle ölçüm yapıldı. Ölçümler sonucunda patoloji şüphesi görülen hastalar takibe alındı ve bunların sonucunda osteoporoz tanısı konan ve sosyal güvencesi bulunmayan hastaların proje kapsamında tedavileri başlatıldı. Her bir merkezde rahim kanseri tespiti için günde en az 30 kadından smear numunesi alındı ve patolojik incelemesi yapıldı. Smear testi sonucu bozuk çıkan hastalar kolposkopi ve biyopsi gibi takiplere alındı ve hastalık ya da kanser başlangıcı bulunan hastaların sosyal güvencelerinin bulunmaması durumunda proje kapsamında tedavilerine başlandı, gereken durumlarda ameliyatları sağlandı.

Rahim kanseri testi yapılan bütün kadınlar meme muayenesinden geçirildi, muayenede şüpheli görülen kadınlar mamografiye yönlendirildi. Mamografi incelemelerinde memede kitle tespit edilen ve sosyal güvencesi bulunmayan hastalar proje kapsamında tedaviye alındı ve gereken durumlarda ameliyatları yaptırıldı. Çalışmanın yürütüldüğü ilçelerde, muayenelere paralel, kanserden korunma, hamilelik, bebek bakımı, menapoz ve osteoporoz gibi konularda kadınlara toplu eğitim seminerleri düzenlendi. Kadın sağlığını koruma hizmetleri Haziran 2003'te başlatılmış olup, 2004 yılı içinde de devam ettirilmesi ve sistemli olarak yürütülmesi planlanmaktadır.
 
arkadaşlar boyle bırkurumda bulunması gereken ekıpmanlar nelerdır oüğrenebılırmıyım
 
Üst Alt