Güncel İçerik

Merhabalar

Engelli haklarına dair tüm içerikten üye olmaksızın yararlanabilirsiniz.

Soru sormak veya üyelere özel forumlarlardan ve özelliklerden yararlanabilmek içinse sitemize üye olmalısınız.

Teksan İnovatif Medikal: Engelliler, Engelli Çocuklar, Hasta ve Yaşlılar için emsalsiz ürünler

EKPSS 2024 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Notları

KKELEBEKK

Yönetici
Üyelik
23 Eki 2010
Konular
448
Mesajlar
13,378
Reaksiyonlar
131
Atatürk’ün Gittiği Okullar
1- Mahalle Mektebi
2- Şemsi Efendi Okulu
3- Selanik Mülkiye Rüştiyesi
4- Selanik Askeri Rüştiyesi (Ortaokul)
5- Manastır Askeri İdadisi (Lise)
6- İstanbul Harp Okulu
7- İstanbul Harp Akademisi

Kurmay Yüzbaşı olarak bitirmiş ve ilk görev yeri olan Şam'a atanmıştır.

Atatürk'ün Askerlik Hayatı
1905 Şam 5. Ordu
1907 Manastır 3. Ordu
1910 Picardie Manevrası
1912 Trablusgarp Savaşı
1913 Sofya Ateşemiliterliği
1915 Çanakkale Savaşı
1916 Kafkas Cephesi
1917 Almanya Gezisi
 
XX. yy Başlarında Osmanlı Devleti

II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ (1908)


I. Meşrutiyet Döneminde ilk anayasa olan Kanun-Esasi kabul edilmiş ve Meclis-i Mebusan ile Meclis'i Ayan olmak üzere iki ayrı meclis açılmıştı. Ardından 93 Harbi yaşanmasıyla, II. Abdülhamit bunu bahane ederek Meşrutiyeti kapatıp Meclis-i Mebusan üyelerini sürgüne göndermiş ve Kanun-i Esasiyi askıya almıştı.

Bu olayla birlikte 30 yıl süren istibdat, sıkı yönetim dönemi başlamış oldu. Mutlak monarşiye tekrar dönmüş oldu.

Selanik'te bulunan bir grup ise geriye gidilmesine karşı tepki gösteriyorlar ve II. Abdülhamit'e Meşrutiyet'i ilan etmesi için baskı yapıyorlar. İttihat ve Terakki Cemiyeti adı altında Selanik'te yetişmiş olan bu grup, İstanbul'a çok büyük bir orduyla geliyor ve II. Abdülhamit, II. Meşrutiyeti ilan ediyor.

I. Meşrutiyette iki ayrı meclisin açıldığından söz etmiştik, ancak II. Meşrutiyetin ilan edilmesiyle birlikte Meclis-i Ayan kaldırılıyor, Meclis'i Mebusan ve padişah kalıyor. Meclis'i Mebusan'a ilk defa siyasi parti milletvekilleri giriyor ve Türk Tarihinde ilk kez çok partili hayata geçiş yapılıyor.

II. Meşrutiyet'in ilan edilmesiyle birlikte yaşanan gelişmeler
II. Abdülhamid'in etkinliğinin sona ermiş olması
Osmanlı'nın toprak kaybetmeye devam etmesi
1908'de Bulgaristan'ın bağımsızlığını ilan etmesi
Avusturya'nın, Bosna Hersek'i topraklarına katması
Yunanistan'ın Giriş'i işgali
İlk siyasi partilerin kurulması (Osmanlı'nın ilk partisi İttihat Terakki Partisi'dir.)
31 Mart Olayı (13 Nisan 1909) yaşanması
 
31 Mart Olayı (13 Nisan 1909)

Nedenleri:

Meşrutiyetin ilan edilmesinden sonra İttifat ve Terakki tarafından sorunların çözümlenmemesi nedeniyle tepkilerin artması,
Azınlık gazeteleri tarafından propagandaların yapılması,
Dış politikadaki başarısızlıkların ve toprak kaybının devam etmesi

Yaşanan Gelişmeler:
Gazeteci Hasan Fehmi'nin öldürülmesinin ardından ayaklanma başlamıştır. II. Abdülhamit bu ayaklanmaya karşı sessiz kalınca, Selanik'te bulunan İttihat ve Terakki Cemiyeti Merkezi tarafından İstanbul'a bir ordu gönderilmesine yönelik karar alınmıştır.

Hareket Ordusu adı verilen bu ordu tarafından ayaklanma bastırılmış ve meşrutiyetin sürekliliği sağlanmıştır. Bu ordunun Kurmay Başkanı ise Mustafa Kemal'dir.

Bu olaylardan sorumlu tutulan II. Abdülhamit tahttan indirilerek yerine V. Mehmed Reşad getirilmiştir.

31 Mart Olayı Osmanlı tarihinde rejimine karşı yapılan ilk ayaklanmadır.
 
Osmanlı Devletini Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları

19. yy'da dağılma tehlikesi yaşayan Osmanlı'yı kurtarmak için bazı devlet adamlarının da benimsediği fikir akımları

Osmanlıcılık: dil, ırk ve din farkı gözetmeden herkesin aynı hak ve yetkilere sahip olması şarttı.

İslamcılık: Bütün Müslümanları tek yönetim altına toplama amacını güden fikir akımıdır.

Türkçülük: Osmanlılık ve İslamcılık akımları karşısındadır. Avrupa’daki ulusçu akımların da etkisiyle, yeryüzündeki bütün Türkleri tek bir yurt ve tek bir bayrak altında birleştirmeyi amaçlayan akımdır.

Batıcılık: Batı uygarlığı yandaşlığıdır. Osmanlı İmparatorluğu'nun Batı karşısında geri kalmışlığını vurgular.
 
Trablusgarp Savaşı (İtalya-Osmanlı)
İtalya sömürgecilik arayışında olduğu için Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'daki son toprağına saldırıyor. Mustafa Kemal bu savaşta Derne ve Tobruk'ta, Enver Paşa ise Bingazi bölgesinde İtalyanlara karşı direnecek. Mustafa Kemal'in takma ismi Gazeteci Şerif bey, Enver Paşa'nın takma ismi ise tüccar Hamdi. Savaşı İtalya kazanıyor.

Savaşın sonunda Uşi Antlaşması (1912) yapılmıştır.
 • Trablusgarp ve Bingazi İtalya'ya bırakıldı.
 • Oniki Ada ve Rodos, Geçici olarak İtalya'ya bırakıldı.
 • Mustafa Kemal bu savaşta Binbaşı olarak savaştı.
 • Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son toprak parçasını kaybetmiştir.
1. Balkan Savaşı (BYSK-Osmanlı) Büyüsek'te Osmanlıyı Yesek

Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan, Karadağ devletleri ile Osmanlı arasında yapılan savaşta Balkan Devletleri Osmanlı'yı yenmiştir.

B ulgaristan
Y unanistan
S ırbistan
K aradağ

Nedenleri:

 • 1789 Fransız İhtilali sonrası ortaya çıkan milliyetçilik akımı.
 • Rusya’nın Balkanlar üzerinde uyguladığı Panslavizm politikası ile Balkan ülkelerini Osmanlı aleyhine kışkırtması.
 • Sırbistan ve Bulgaristan’ın yayılmacı politikaları.
1. Balkan Savaşları sırasında Babı Ali Baskını yaşanmıştır. İttihat ve Terakki Fırkası, o dönemdeki Osmanlı Hükümeti olan Kamil Paşa hükümetini indiriyor ve Mahmut Şevket Paşa Hükümetini kuruyorlar.

Yaşanan diğer bir isyan ise Arnavutluk isyanı ve Arnavutluk bağımsızlık kazanıyor.

Londra Antlaşması imzalanıyor.

B atı Trakya
A arnavutluk
D oğu Trakya
E ge Adaları
M akedonya
S elanik kaybedilmiştir ve sınırımız Midye-Enez olarak çekilmiştir.

II. Balkan Savaşı (YRSK - Bulgaristan) / Osmanlı sonrasında... Yürüsekte Bulgaristan'ı Yesek

Y unanistan
R omanya
S ırbistan
K aradağ


Yunanistan, Romanya, Sırbistan ve Karadağ I. Balkan Savaşında güçlü hale gelen Bulgaristan'a saldırıyor.

Savaşın başında Osmanlı Devleti yer almasa da, Bulgaristan'ın yenildiğini görünce, kaybettiği toprakları almak için Bulgaristan'la savaşıyor.

Mustafa Kemal, Bolayır Kolordusunda mücadele ediyor. Çatalca'dan ilerleyen ordunun önünde Yarbay Enver, Bolayır Kolordusu'nun başında da Kurmay Başkanı Binbaşı Mustafa Kemal bulunuyordu.

Sonuçları:

 • Doğu Trakya'yı geri alıyor.
 • Balkan Devletleri kendi arasında Bükreş Antlaşmasını imzalıyor.
 • Osmanlı-Bulgaristan ile İstanbul Ant.
 • Osmanlı-Sırbistan ile İstanbul Ant.
 • Osmanlı-Yunanistan Atina Ant.
 
I. DÜNYA SAVAŞI (1914-1918)

İtilaf ve İttifak Devletleri arasında yapılıyor
.

İtilaf Devletleri: İngiltere, Rusya, Fransa (ABD, Japonya, Yunanistan, Sırbistan, Karadağ, Romanya, Portekiz, Brezilya..)

İttifak Devletleri: Almanya, İtalya, Avusturya-Macaristan (Osmanlı, Bulgaristan)

Genel Sebepleri:
 • Sömürgecilik (İngiltere ve Almanya)- Sanayi Devrimi ile birlikte fabrikalar ve hızlı üretim hammadde ve Pazar Arayışı savaşı ortaya çıkarıyor.
 • Silahlanma yarışı ve bloklaşma
 • Fransız İhtilali ile ortaya çıkan milliyetçilik akımı
Özel Sebepleri:
 • Alsas Loren Fransa'nın zengin kömür yataklarının olduğu bir toprağıydı. Almanya gelip Fransa'dan burayı alıyor ve Fransa'da tekrar geri almak istiyor.
 • Rusya'nın Balkanlarda uyguladığı Panslavizm Politikasından Avusturya-Macaristan ve Osmanlı Devleti olumsuz etkileniyor. (Rusya liderliğinde tüm Slavları içine alacak büyük bir Slav Devleti kurma amacını taşıyan hareketin genel adıdır. Rusya Slavları kışkırttıkça Osmanlı ve Avusturya-Macaristan dağılma tehlikesi yaşıyor.)
Not 1: Yunanistan, Sırbistan, Karadağ, Romanya devletleri İtilaf Devletlerinde yer alıyor, Genel olarak bakıldığında Balkan devletleri olmasına rağmen, özellikle 2. Balkan Savaşı'nın neticesinde Bulgaristan'ın toprak kaybetmesi nedeniyle Bulgaristan İttifak Devletleri'nde yer alıyor. Çünkü topraklarını geri almak istiyor.

Not 2: Osmanlı Devleti, Çanakkale Cephesi'nde zafer elde ediyor. Bulgaristan bu zafer neticesinde İttifak Devletleri arasında yer almaya karar veriyor.

Not 3: Bu gruplar arasında "İtalya" taraf değiştiriyor. İtilaf Devletleri yapılan gizli antlaşmalarla toprak vaat ediyor. I. Dünya Savaşı'nda taraf değiştiren tek devlet "İtalya"

Not 4: Savaşa en son katılan devlet "Yunanistan"

Not 5: İlk çekilen devlet "Japonya". Almanya'dan Uzak Doğu'da almak istediği adaları alıp çekiliyor.

Savaşın Başlaması:

Avusturya-Macaristan veliahdı Ferdinand ve eşinin Saraybosna’da bir Sırplı bir öğrenci tarafından öldürülmesi üzerine Avusturya-Macaristan Sırbistan'a savaş ilan ediyor.

I. Dünya Savaşında Osmanlı

Her ne kadar tarafsızlığını ilan ederek boğazları bütün devletlere kapatsa da, İngilizler, Almanların Goben ve Breslav isimli iki gemisini kovalıyor. Çanakkale Boğazı'ndan girip, Karadeniz'e doğru Osmanlı'ya sığınıyorlar. İngiltere gemilerin kendilerine verilmesini istese de, Osmanlı Devleti gemileri satın aldığını ve isimlerinin de Yavuz ve Midilli olduğunu duyuruyor.

Bu gemiler Türk bayrağını çekerek Rusya limanlarını bombalıyor. Rusya, Osmanlı'ya savaş ilan ediyor.

Not: Osmanlı Devleti'nin güçlü kesimi olan İttihat ve Terakkiciler öncelikle İtilaf Devletleri yanında yer almak istiyor ve Fransa'ya teklifte bulunuyorlar. Ancak İngiltere ve Fransa tarafından bu teklifimiz reddediliyor. Almanya ise Osmanlı Devleti'nin yanında olmasını çok istiyor. Jeopolitik önemi (boğazlar), Kıtaların birleştiği yerde bulunmasından faydalanmak istiyor. Osmanlı Devleti savaşa girdikten sonra bir çok cephe açılıyor ve savaş alanı genişliyor.

OSMANLI DEVLETİ'NİN SAVAŞTIĞI CEPHELER
 • Taarruz Cepheleri (Kafkas ve Kanal)
 • Savunma Cepheleri (Çanakkale, Suriye-Filistin, Hicaz-Yemen, Irak-Basra)
 • Müttefiklere Yardım Cepheleri (Galiçya, Romanya, Makedonya)
Not: Osmanlı Devleti’nin kesin zaferiyle sonuçlanmış tek cephe Çanakkale Cephesi’dir

Ancak Osmanlı'nın cephede kaybetmesine rağmen toprak kazandığı tek cephe Kafkas Cephesi'dir. Rusya'nın Bolşevik İhtilali nedeniyle savaştan çekilmesiyle Brest-Litovsk antlaşması imzalanmış, Kars, Ardahan ve Batum (Elvie-i Selase) Osmanlı Devleti’ne geri verilmiştir.

Kanal Cephesi: Süveyş Kanalı'nda, İngiltere'ye karşı açtığı saldırı amaçlı bir cephedir. Almanya'nın isteği üzerine açılmıştır.

Not: ABD savaşın başından itibaren tarafsız olduğunu söylese de İtilaf devletlerine silah satmaya başlıyor. Almanya bu konuda uyarsa da sonuç alamıyor. Almanya ABD'nin ticaret gemilerini batırıyor ve böylece ABD, İtilaf Devletleri yanında savaşa girmiş oluyor.

Bu savaşa girerken de ABD'nin, İtilaf Devletlerinden, İtilaf Devletleri aleyhine sunduğu 14 maddelik Wilson İlkeleri var. İtilaf Devletleri kabul ediyor ve ABD bu devletlerin yanında oluyor. Sonucunda da savaşı kazanan İtilaf Devletleri oluyor.

Savaşı İttifak Devletleri kaybediyor ve ağır şartlar içeren antlaşmalar imzalanıyor.

Ateşkes Antlaşmaları
 • Bulgaristan - Selanik
 • Osmanlı - Mondros
 • Avusturya - Macaristan = Villa Gusti
 • Almanya - Rethondes
Barış Antlaşmaları:
 • Almanya - Versay (2. Dünya Savaşına neden olmuştur.)
 • Bulgaristan - Neuilly (Nöyi)
 • Avusturya - St. Germain (Sen Jermen)
 • Macaristan - Trianon (Triyanon)
 • Osmanlı - Sevr (kabul etmediğimiz için Milli Mücadele'yi vereceğiz. Lozan Barış Antlaşmasıyla bağımsızlığımızı ilan edeceğiz.)
Gizli Antlaşmalar:
 • İstanbul (Boğazlar) Antlaşması (Boğazlar - Çarlık Rusya)
 • Londra Antlaşması (İtalya hangi gizli antlaşma ile İtilaf Devletlerine geçmiştir.)
 • Mac Mahon Antlaşması (Suudi Arabistan Krallığı)
 • Petrograd Protokolü (Doğu Anadolu Bölgesi-Rusya)
 • Skyes-Picot Antlaşması (Orta doğu-petrol)
 • Saint Jean de Maurienne Antlaşması (İzmir-İtalya)
 • Balfour Deklarasyonu (Filistin-Yahudi Devleti)
I. DÜNYA SAVAŞININ SONUÇLARI

Osmanlı İmparatorluğu, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve Rus Çarlığı yıkılmıştır. Bu üç devletin savaş sırasında elinden çıkan topraklarda; Polonya, Yugoslavya, Finlandiya ve Macaristan gibi yeni devletler kurulmuştur.

Güç dengesi bozuldu. Sınır değişiklikleri oldu. Siyasi harita yeniden çiziliyor ve siyasi rejimler ortaya çıkmıştır.

Dünya barışını güvence altına alabilmek için Milletler Cemiyeti (Cemiyet-i Akvam) kurulmuştur.
 
MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI (Toplamda 25 maddeden oluşuyor. ) 30 Ekim 1918

Not: Osmanlılar için 1. Dünya Savaşı’nı sona erdiren ateşkes Antlaşması Mondros (30 Ekim 1918) imzalandı.

Nedenleri:
 • Bulgaristan’ın savaştan çekilmesiyle Osmanlılar ile Almanya arasında kara bağlantısının kesilmesi.
 • Uzun süren savaşların neticesinde Osmanlı Devleti’nin güçsüz düşmesi.
 • Wilson Prensiplerine duyulan güven.
 • Talat Paşa’nın istifa etmesi sonucu, göreve gelen Ahmet İzzet Paşa hükümetinin barış yanlısı politikaları.
7. Maddesi bu madde ile tüm Anadolu coğrafyası işgale açık bir hale gelmiştir.

İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit altında görmeleri halinde diledikleri stratejik bir noktayı işgal edebileceklerdir.

24. madde önemi; bu madde ile ileride kurulması planlanan Ermeni devletinin zeminini oluşturmuştur.

Erzurum, Van, Diyarbakır, Sivas, Elazığ ve Bitlis’te (Vilayat-ı Sitte) bir karışıklık yaşanması halinde, İtilaf Devletleri bu bölgeyi işgal edebileceklerdir.

Sonuçları:
Osmanlı Devleti fiilen sona ermiştir.
 • İskenderun, Musul, Urfa, Antep, Maraş İngilizler tarafından işgal edilmiştir.
 • Hatay, Mersin, Adana bölgeleri Fransızlar tarafından işgal edilmiştir.
 • Kuşadası’ndan başlayan ve Antalya’ya kadar uzanan Ege Bölgesi, İtalyanlar tarafından işgal edilmiştir.
 • İzmir ve çevresi ile Doğu Trakya Yunanlar tarafından işgal edilmiştir.
 • Boğazlar bölgesi İtilaf Devletleri’nin ortak denetimi altına girmiştir.
Mondros Ateşkes Antlaşması Önemi
Osmanlı Devleti’nin fiilen sona ermesi anlamına gelen Mondros Ateşkes Antlaşması ile tüm Osmanlı ülkesi işgallere açık bir hale gelmiştir. Gerçekleşen işgallerin neticesinde de Osmanlı Devleti’nin tüm egemenliği ve bağımsızlık hakları elinden alınmıştır.

Anadolu halkı bölgelerini işgallerden korumak ve önlemek için Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri ve Kuvayımilliye birliklerini kurmuştur.

PARİS BARIŞ KONFERANSI (18 Ocak 1918)
I. Dünya Savaşından sonra mağlup olan devletlerin durumlarını görüşmek ve bu devletlerle yapılacak barış antlaşmalarının şartlarını belirlemek için toplanıyor. Konferansta Osmanlı Devleti'ni paylaşamadıkları için Osmanlı ile barış görüşmesi yapılamamıştır.
 • Sömürgeciliğin adı manda ve himaye olarak değiştiriliyor. Wilson ilkelerine ters düşmemek için.
 • Dünya Barışını Korumak için ABD'nin etkisiyle Milletler Cemiyeti (Cemiyet-i Akvam) kurulmuştur.
 • Dünya Savaşı öncesi İtalya'ya vaat edilen İzmir ve çevresi Yunanistan'a verilmiştir. (İngiltere'nin sömürgelerine giden bir yol olarak Akdeniz'de Süveyş Kanalı var. İngiltere bu yüzden İtalya'nın burada güçlü olmasını istemiyor.)
İZMİR'İN İŞGALİ (15 Mayıs 1919)
Paris Barış Konferansı'nda Yunanistan:
Bölge nüfusunun Rum olduğunu ve Rum katliamı yapılacağını savunuyor. İngiltere İzmir'i İtalya'ya vereceğini vaat etse de, Yunanistan'a bırakıyor.

AMİRAL BRİSTOL RAPORU Yunanistan Paris Barış Konferansı'nda İzmir ve çevresinde Rumların daha yoğun olduğunu ve bu bölgedeki Türklerin Hristiyanları katletme hazırlığında olduğunu iddia eden bazı asılsız belgeleri sunuyor. İngiltere bu belgeleri gerçekmiş gibi kabul etse de, bunun asılsız olduğunu kanıtlayan belge Amiral Bristol Raporu'dur.

KUVAY-I MİLLİYE VE CEMİYETLER
Milli Mücadeleye Yararlı Cemiyetler:
Osmanlı Devleti’nin, Mondros Ateşkes Antlaşması sonucu gerçekleşmiş olan işgallere sessiz kalması sonucu Türk milletinin örgütlenerek kurduğu cemiyetlerdir.

Amaçları:
 • İşgal kuvvetlerine karşı direniş gerçekleştirmek ve halkı da bu direnişe ortak etmek
 • İşgalleri protesto etmek için miting ve gösteri düzenlemek
 • Basın ve yayın aracılığıyla işgallerin haksızlığını tüm dünyaya duyurmak.
Kurulan bu Milli Mücadele Cemiyetleri özellikleri şu şekilde sıralanabilir:
 • Trakya-Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti (Edirne - Yunan işgali)
 • Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti (Erzurum Kongresinin toplanmasına öncülük eden cemiyet, Ermenilere verilmek istenen Doğu Anadolu Bölgesi'nin Türk Yurdu olduğunu kanıtlamak için kurulmuştur.)
 • Trabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti (Ermeni ve Pontus Rum faaliyetlerini engellemek "İstikbal Gazetesi")
 • İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti (İzmir- Yunan işgalini engellemek, adı Redd-i İlhak olarak değişiyor.)
 • Kilikyalılar Cemiyeti (Adana - Fransız ve Ermeni faaliyetlerine karşı)
 • Anadolu Kadınları Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti (Sivas)
 • Milli Kongre Cemiyeti (Türklerin haklı davasını ve işgal hareketlerinin haksızlığını basın yayın yoluyla dünyaya duyurmak için kurulmuştur.)
Milli Mücadeleye Zararlı Cemiyetler (Azınlıkların Kurduğu Cemiyetler ve Milli varlığa zararlı cemiyetler olarak iki ayrı grupta değerlendirilmektedir.)

Amaç: Osmanlı Devleti ve padişahtan yana bir tavır alarak, Anadolu’da başlayan direnişe karşı çıkmaktır. Bu cemiyetlerin isimleri ise şu şekildedir:

Milli Varlığa Zararlı Cemiyetler
 • Kürt Teali Cemiyeti
 • Teali-i İslam Cemiyeti
 • İngiliz Muhipleri Cemiyeti
 • Hürriyet ve İtilaf Fırkası
 • Wilson Prensipler Cemiyeti
 • Sulh ve Selameti Osmaniye Cemiyeti
Azınlıkların Kurduğu Cemiyetler
 • Mavri Mira Cemiyeti
 • Etnik-i Eterya Cemiyeti
 • Pontus Rum Cemiyeti
 • Hınçak ve Taşnak Cemiyeti
 • Alyans İsrailit Cemiyeti
KUVAY-I MİLLİYE

Türk milletinin kendi bölgesindeki işgallere ve azınlık faaliyetlerine karşı kurmuş oldukları direniş hareketinin adıdır. İlk kez Adana Dörtyol'da Fransızlara ve Ermenilere karşı kurulmuştur. Batı Anadolu'da ise İzmir'in işgal edilmesi üzerine Redd-i İlhak Cemiyeti çalışmaları sonucunda oluşturulmuştur.

Yararları:
 • İşgalleri yavaşlatmış ve düzenli ordu kurulana dek zaman kazandırmışlardır.
 • Milli bilincin uyanmasına katkıda bulunmuştur.
Ancak;
 • Disiplinsiz tutumları ile devlet düzenine ters düşmüştür.
 • İhtiyaçlarını karşılamak için halkı zorlamışlardır.
 • Başına buyruk hareketleri, kendi yöntemlerine göre hareket etmeleri gibi sebeplerle kaldırılmıştır.
 
Üst Alt