Güncel İçerik

Merhabalar

Engelli haklarına dair tüm içerikten üye olmaksızın yararlanabilirsiniz.

Soru sormak veya üyelere özel forumlarlardan ve özelliklerden yararlanabilmek içinse sitemize üye olmalısınız.

Teksan İnovatif Medikal: Engelliler, Engelli Çocuklar, Hasta ve Yaşlılar için emsalsiz ürünler

CP ve aileler

spastik

Üye
Üyelik
15 Eyl 2005
Konular
31
Mesajlar
621
Reaksiyonlar
0
[size=4]CP ÇOCUĞA SAHİP AİLELER

SHU.GÜLCAN URHAN

MetinSabancı Spastik Çocuklar Merkezi'nde görevli SosyalHizmet Uzmanı G/U beyin felci, beyinden kaynaklanan hareketbozukluğu veya diğer adıyla ülcan Urhan tarafından, CelebralPalsy'li (CP), spastik araştırmada, özürlü çocukların ailelerininekonomik sıkıntı çektikleri, sosyal çocuğa sahip ailelerüzerinde yapılan ilinedeniyle çocuklarını dışarıya çıkaramadıkları saptandı. Urhan, "Cerebral Palsy'li kişilerinin zayıf olduğuve toplumunu tavrı (ve SosyalHizmetler" konulu araştırmasını, 196 spastik çocuk annesiile 12 yaşın CP)Çocuk Varlığının Aile İşlevlerine Etkisi üüzerindegerçekleştirdi. Araştırma sonuçlarına göre, aileler spastikçocuklarının temel bakım, sosyal, zerindeki 512 aile üyesi esağlıkihtiyaçlarını karşılamada zorluk çekerken, bu ailelerin 4'tebiri ise asgari gereksinimlerini bile ğitim ve karbulunuyor.

AİLELERİN DURUMU:
Spastik çocukların anne vebabalarının büyük bölümünün şılayamayacakdurumda orta yadahadüşük eğitim düzeyinde bulunduğu belirlenirken, annelerinbüyük çoğunluğu çalışmıyor ve yarısı şta ve ilkokul ile da tek başlarına üstleniyor. Anneler, spastikçocuklarının geleceğinden endişe duyduklarını çocuklarınınbakımını belirtirken,yine beşlerinin çocukla ilgilenmediğini,yeterince zaman ayırmadığını ve ekonomik güçlüklerçektiklerini üyük bölümü ifade ediyor57'si spastikçocuklarının ailede sorun yarattığını vurgularken,"Çocuğumu seviyorum ve . Annelerin yüzde yaoranı da yüzde 59 düzeyinde. SORUNLAR: Spastik çocuğun ailede yarattığı şadığı için mutluyum"diyenlerin belirtilensorunlar"ekonomik sıkıntı" gelirken,öteki sorunlar da annenin kendisine, diğer ın başında yüzde 36 ile çazalması, akrabailişkilerinin zayıflaması, eşler arasındaki ilişkilerin ocuklarınızaman ayıramaması, çevre ile ilişkilerinin bozulmasKOPUYOR: Spastikçocuğa sahip ailelerin yüzde 36'sı hiç kimseden ıolarak sıralanıyor.

AİLELER TOPLUMDAN
destekalmadarkadaşları hemde akrabalarından, yüzde 19'u yakın akrabalarından,yüzde ığını belirtirken, yüzde 36'sı ise hem 6yakınarkadaşlarından destek aldığını anlatıyor. Annelerin 3'teikisi, spastik bir çocuğa sahip 'sı komşularından, yüzde 3'ü de olduktan sonra çıkarma zahmeti", "zaman alması" ve "ihtiyaçlarınıkarşılamada güçlüklerle karşılaşılması" gibi "çocuğudışarı nedenleryilişkilerinde azalma olduğunu kaydediyor.Ailelerin yüzde 62'si CP'li çocuktan sonra üzünden sosyal sosyalilibunların yüzde 48'i de builişkilerinin azalma nedeni olarak ekonomiyi gösteriyor.Geriye şkilerinin azaldığını söylerken, kalanlar ise sosyal ilizayıflamanın hizmetyetersizliğine bağlı olduğunu ifade ederek, ulaşım zorluğu,sağlık şkilerdeki hizmetlerindeki yetersizlik, yeterli oyun alanlarınınolmaması ve toplumun özürlüye karşı olumsuz tutumununözürlünün sosyal etkinlikte bulunmasiçindeolmasını engellediğini dile getiriyor.

ÇOCUKLARINI EVE KAPATMADAN...:
ve toplum Ara Sosyal Hizmet Uzmanı Urhan,annelerin özürlü çocuklarına acıyan ştırmasonuçlarını değerlendiren bakçocuğanasıl yaklaşım gösteriliyorsa kendi çocuklarına da ışlarlakarşılaşmaktan üzüntü duyduklarını, normal bir ö"Toplumun acıyan, yargılayan, korkulu vedamgalayıcı yleyaklaşılmasını istediklerini kaydederek, şu görüşleri dilegetirdi: tutumlaretkilemektedir. Bu durum bazı annelerinçocuklarını eve ı, özürlülerin toplumla bütünleşmesi veüretkenliklerini kapatmalargelişimi engellenmektedir.Özürlü çocuğa sahip aileler, ına neden olabilmektedir.Çocuğun normal psiko-sosyal çgerçekleştirmeleriyletoplumun yaklaşımlarının normale ocuklarını eve kapatmadangünlük yaşam ve sosyal aktivitelerini ddestek veyardıma ihtiyaç duyduklarını belirterek, "Bu önmesi sağlanabilir." Urhan, özürlü çocuğa sahip annelerin bilgi, aönemtaşımaktadır" dedi şamada ailedestek hizmetleri, rehberlik ve danışma hizmetleri[/size]
 
yeni

[size=4]TÜRKİYE'DE ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİNE GENEL BAKIŞ

EZGİ ÖZEKE KOCABAŞ
Araştırma Görevlisi

Öğretmenlere öneriler:
Zihinsel engelli çocuğun neyi ne kadar yapabildiği belirlenmeli
Yapabildiklerine göre program hazırlanmalı
Cocuklara kazandırılmak istenen kavram ve becerileri ne kadar yapabildiği gözlemlenmeli
Aynı anda tek kavram öğretilmeli
Mantıklı bir sırayla beceriler öğretilmeli
Başarılı olabileceği yaşantılar ve işler verilmeli
Kabul edilebilir tepkileri hemen ödüllendirilmeli
Grup çalışmaları ile öğrencinin diğer öğrencilerle ilişki kurması sağlanmalı
Ulaşılabilir hedefler belirlenmeli
Kendisini sözel olarak ifade etmesine izin verilmeli
Somut olunmalı
Çocuğun yaşına uygun aktiviteler uygulanmalı
Bol tekrar yapılmalı
Zayıf ve güçlü yönleri bilinmeli ve ona göre davranılmalı

Ailelere öneriler:
Zihinsel engelli bireye sahip ailelerin aile içi ve dışında birbirine destek olması yardımlaşması ve diğer engelli bireylere sahip ailelerle görüşmesi hem psikolojik rahatlama hem de bilgi alışverişi açısından çok önemlidir.
Çocuğunuzu sadece kendisiyle karşılaştırın, eskiye göre nasıl bir ilerleme kaydettiğini değerlendirin.
Çocuğunuzun çok iyi tanındığı ve özelliklerinin bilindigi ev ortamı sağlıklı gelişim için en uygun ortamdır. Bunun yanında anne-baba ile çocuk ilişkisi her zaman dışardan bir uzmana göre çok yakındır, dolayısıyla okul ve evde verilen eğitimin tutarlı olması daha hızlı öğrenmeyi ve öğrenilen bilgilerin daha kalıcı olmasını sağlar. Evde okul aile işbirliği ile becerilerin pekiştirilmesi ise başarıyı artıran önemli bir etkendir.
Çocuğunuzun zayıf yanlarını bilerek onları desteklemek ve bu konuda öğretmenle işbirliği yapmak önemlidir.
Evde çocuğunuza daha faydalı olabilmek için öğretmeninden size rehberlik etmesini isteyebilirsiniz.
Evdeki önemli olayları öğretmene anlatın, evde neler yaptığınız konusunda öğretmen bilgi sahibi olmalıdır.
Sonuç olarak, zihinsel engelli çocuklarımızın eğitimleri konusunda ailelere, okullara ve öğretmenlere çok önemli görevler düşmektedir. Bu kişi ve kurumların birlikte hareket etmesi ve birbiriyle uyum içinde çalışması çocuklarımıza eğitimde hak ettikleri kaliteyi sağlaması açısından çok büyük önem taşımaktadır.

KAYNAKLAR
1. Akkök, F. (1991). Özürlü çocukların eğitiminde aile rehberliği. Özel Eğitim Dergisi, 1,1,54-56.
2. Kaplan, P.S. (1996). Pathways for exceptional children. St. Poul: West Publishing Company.

eğitim.com dan alıntıdır[/size]
 
Üst Alt