Güncel İçerik

Merhabalar

Engelli haklarına dair tüm içerikten üye olmaksızın yararlanabilirsiniz.

Soru sormak veya üyelere özel forumlarlardan ve özelliklerden yararlanabilmek içinse sitemize üye olmalısınız.

Teksan İnovatif Medikal: Engelliler, Engelli Çocuklar, Hasta ve Yaşlılar için emsalsiz ürünler

Boğaziçi Ünv. odaklı -yol gösterici- bir değerlendirme...

OturanBoğa

Yönetici
Üyelik
9 Ocak 2003
Konular
671
Mesajlar
57,801
Reaksiyonlar
193
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ’NDE ENGELLİ HİZMETLERİ

Boğaziçi Üniversitesine özel hazırlanmış olsa da, ülkemizdeki tüm üniversitelerin sakat öğrencilerini en az B.Ü. kadar engellediğini varsaydığımızda, bu çalışmanın her üniversiteye/öğrenciye yararlı olacağını söylemek sanırım yanlış olmaz.

Not: Bu güzel çalışmayı bizlerle paylaşan Boğaziçi Üniversiteli dostlarımıza teşekkürlerimizi sunuyorum.

İhtiyaç / Yaklaşım / Hizmet
SUNUŞ

Herşeyden önce, engelli öğrencilere yönelik olarak Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılan çalışmalarla erişilen nokta yetersiz, ama umut vericidir. Bu umudu yaşatmak, engelli öğrencilerin sorun ve ihtiyaçlarına, daha duyarlı ve daha geniş bir bakış açısıyla eğilmekle mümkündür.
Geleneksel engelli anlayışının yarattığı güçlüklerle mücadele etmek, zaten bedensel yetersizlikleri nedeniyle hayatın her aşamasında karşılaştıkları sayısız sorunla başa çıkmaya çalışırken yorulan ve yıpranan engelli bireylerin kaçınılmaz yazgısı olarak görülemez. Artık kaçınılmaz olan; Engelli bireylerin bu çift yönlü mücadelesi değil, toplumsal değişimin, çağdaş toplum ve çağdaş birey anlayışının şekillendirdiği ertelenemez zorunluluğudur. Eğitim, bu kaçınılmaz değişimin lokomotifi olacaktır. Çağdaş eğitim anlayışıyla hazırlanmış gerçekçi bir eğitim politikası, eğitim sisteminin bir parçası olan engelli bireylerin hak ve ihtiyaçlarını çağdaş ölçülerde, gerçekçi bir biçimde ve insani bir duyarlılık içerisinde gözetir.
Bu noktada, Boğaziçi Üniversitesi, ülkemizin en seçkin ve en saygın eğitim kurumlarından biri olarak, toplumda var olan geleneksel engelli algılamasını, öğrencilerine reva görme hakkına ve lüksüne sahip olamaz. Türk toplumunun engelliye bakışı, ancak merhamet hissi ve muhtaçlık varsayımıyla ilişkilendirilebilecek geleneksel hassasiyetle sınırlı, çağdaş değer ve yaklaşımların aksine dar, yetersiz ve yanlış olduğu halde; saygın bir eğitim kurumu olan Boğaziçi Üniversitesi'nden beklenen, çağdaş değerler ve yaklaşımlarla donanmış kurumsal kimliğine yakışır bir engelli anlayışıyla bütün öğrencileri kucaklamak ve bu çağdaş çizgide, yarının aydın toplumunu biçimlendirecek örnek projelere imza atarak toplumsal değişime öncülük etmektir.
Bu raporda, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki engelli öğrencilere yönelik çalışmalara, daha kapsamlı ve kurumsal bir nitelik kazandırmak adına akademik, idari, çevresel, psikolojik ve sosyal alanlarla ilgili olarak yapılabilecek çalışmalar ayrı ayrı ele alınmış ve ele alınan her çalışma bütün boyutlarıyla değerlendirilmiştir. Raporda belirtilen çalışmaların hayata geçirilmesi durumunda, Boğaziçi Üniversitesi her alanda olduğu gibi, bu alanda da bir ilki gerçekleştirmiş olacaktır. Böylelikle, okulumuz benzer sorunların yaşandığı eğitim kurumlarına örnek teşkil edecektir.

Amaçlar
A) Engelli öğrencilerin, Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenimlerini sürdürdükleri sırada karşılaştıkları sorunları genel bir çerçeve içerisinde belirlemek,
B) Engelli öğrencilerin gelecekte karşılaşabileceği olası sorunlara karşı alınması gereken önlemleri belirlemek,
C) Engellilerin karşılaştıkları veya karşılaşabilecekleri sorunları ortadan kaldırmak için çözüm önerileri sunmak,
D) Engelli öğrencilerin ihtiyaç ve beklentilerini, engellilere yönelik yaklaşım ve uygulamaların merkezine taşımak olarak belirlenmiştir.

30 sayfadan oluşan raporun tamamını Word dokümanı olarak bilgisayarınıza indirmek için buraya tıklayın.

Ayrıca bu güzel yazıyı okurken şu iki yasa maddesini de hatırlamakta fayda var;
5378 sayılı Özürlüler Kanunu: Eğitim ve öğretim
MADDE 15.-
"Hiçbir gerekçeyle özürlülerin eğitim alması engellenemez. Özürlü çocuklara, gençlere ve yetişkinlere, özel durumları ve farklılıkları dikkate alınarak, bütünleştirilmiş ortamlarda ve özürlü olmayanlarla eşit eğitim imkânı sağlanır.
Özürlü üniversite öğrencilerinin öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek için Yükseköğretim Kurulu bünyesinde araç-gereç temini, özel ders materyallerinin hazırlanması, özürlülere uygun eğitim, araştırma ve barındırma ortamlarının hazırlanmasının temini gibi konularda çalışma yapmak üzere Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Merkezi kurulur.
Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Merkezinin, çalışma usul ve esasları, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurumu ile Özürlüler İdaresi Başkanlığınca müştereken hazırlanan yönetmelikle belirlenir.
İşitme özürlülerin eğitim ve iletişimlerinin sağlanması amacıyla Türk Dil Kurumu Başkanlığı tarafından Türk işaret dili sistemi oluşturulur. Bu sistemin oluşturulmasına ve uygulanmasına yönelik çalışmaların esas ve usulleri Türk Dil Kurumu Başkanlığı koordinatörlüğünde, Milli Eğitim Bakanlığı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ve Özürlüler İdaresi Başkanlığınca müştereken çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
Özürlülerin, her türlü eğitim ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak üzere kabartma, sesli, elektronik kitap; alt yazılı film ve benzeri materyal üretilmesini teminen gerekli işlemler, Millî Eğitim Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca müştereken yürütülür."

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu: Ayrımcılık
MADDE 122.
- "(1) Kişiler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, özürlülük, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım yaparak;
a) Bir taşınır veya taşınmaz malın satılmasını, devrini veya bir hizmetin icrasını veya hizmetten yararlanılmasını engelleyen veya kişinin işe alınmasını veya alınmamasını yukarıda sayılan hallerden birine bağlayan,
b) Besin maddelerini vermeyen veya kamuya arz edilmiş bir hizmeti yapmayı reddeden,
c) Kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını engelleyen,
Kimse hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezası verilir."
 
Üst Alt