Güncel İçerik

Merhabalar

Engelli haklarına dair tüm içerikten üye olmaksızın yararlanabilirsiniz.

Soru sormak veya üyelere özel forumlarlardan ve özelliklerden yararlanabilmek içinse sitemize üye olmalısınız.

Teksan İnovatif Medikal: Engelliler, Engelli Çocuklar, Hasta ve Yaşlılar için emsalsiz ürünler

2022 Sayılı Kanun Engelli Maaşı Sorgulama ve Başvuru İşlemi

ugir

Aktif Üye
Üyelik
19 Ocak 2013
Konular
47
Mesajlar
1,573
Reaksiyonlar
0
Türkiye Cumhuriyeti'inde yasalarla özürlü ve aşağıdaki şartları yerine getiren kişilere bağlanan maaşlar için 2022 sayılı kanun yürürlüğe girmiş ve bu kanun çerçevesinde kişilere özürlü maaşı bağlanmaktadır. Peki engelli maaşı ne kadar? Nereye başvurulur? Başvuru belgeleri neler?
2[FONT=Arial]022 engelli maaşı yani bir diğer adı ile özürlü maaşı için elbette birçok farklı kıstaslar gerekiyor. 2022 özürlü maaşı sorgulama yapmak için esgm birimi kullanılmalıdır. Bunlar için aranılan ilk şart belli bir oranda özür raporunun olması ve aynı zamanda muhtaç ve düşkün olması gerekiyor. 18 yaşından büyük herkes tam donanımlı bir rapor ile engelini kanıtlayacak ve çok ufak bir miktar gelirin dışına geliri olmadığını kanıtlarsa bu maaşı almaya hak kazanıyor olacaktır. İlk olarak başvuru yapılmalı ve sağlık kurulu raporu ile kriterleri sağlamalıdır. Engelli maaşı almak için sadece devlet hastanelerden bu raporu alabilirler ve özel hastanelerde bu rapor verilmez ya da geçerliliği sağlanmaz.[/FONT]

[FONT=Arial]Tüm kıstasları taşıyan kişiye ise maaşlar her ay değil, 3 ayda bir verilmektedir. Özürlü maaşları her yılın Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında verilir ve anlaşmalı bankalar aracılığı ile çekilir.[/FONT]
[FONT=Arial]Özürlü maaşlarının miktarı ise ikiye ayrılıyor. Yüzde 69 luk bir orana kadar farklı ve daha az bir tutar iken, daha yukarı için kota biraz daha artış göstermiş oluyor. Ama genel hatları ile bir asgari maaşının yarısından bile daha az bir tutar verebiliriz.[/FONT]
[FONT=Arial]2022 engelli maaşı oranları bizce tekrar düzenlenmeli ve çalışamayan bu insanların daha yüksek oranlarda maaş alarak kimseye muhtaç olmadan hayatlarını idame ettirmeleri gereklidir. Her ne kadar her memur maaşlarında zamlar yapılsa da, maaş oranı düşük olduğu için bu ek zamlar pek yansıma sağlayamıyor.[/FONT]
[FONT=Arial]Engelli Maaşı için Nereye, Nasıl Başvurulur :[/FONT]
[FONT=Arial]2022 sayılı Kanun kapsamında muhtaç vatandaşlarımıza özürlü aylığı bağlama işlemleri, defterdarlık/malmüdürlükleri (Valilik/Kaymakamlık) aracılığıyla vatandaşlardan alınan başvuru evrakının, il/ilçe idare kurulu tarafından verilen muhtaçlık kararı ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu – Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü’ ne ulaşmasının ve yapılan incelemenin ardından ilgili servisler tarafından evrak geliş sırasına göre yapılmaktadır.[/FONT]
[FONT=Arial]Engelli Maaşına Kimler Başvurabilir :[/FONT]
[FONT=Arial]Sosyal Güvenlik Kurumundan (SSK,Emekli Sandığı,Bağ-Kur) gelir ve aylık hakkından yararlanmayan, %40 ve üzeri özürlülük oranı olanları,[/FONT]
[FONT=Arial]Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödemeyenleri,[/FONT]
[FONT=Arial]2022 sayılı Kanunda belirtilen muhtaçlık sınırından az geliri olan ve bu durumu[/FONT]
[FONT=Arial]Valiliklerce/Kaymakamlıklarca tespit edilen kişileri kapsamaktadır.[/FONT]
[FONT=Arial]Engelli maaşı Bağlama Süreci Nasıldır? :[/FONT]
[FONT=Arial]1.Adım: İlçe Malmüdürlüklerinden (İlde Defterdarlıktan) alınacak sevk kağıdı ile rapor vermeye yetkili hastanelerden birisine başvurularak özürlü sağlık kurulu raporu alınır. (sevk ile gidilmesi halinde herhangi bir rapor ücreti alınmamaktadır.)[/FONT]
[FONT=Arial]2.Adım: Kişinin ikamet ettiği İlçenin malmüdürlüğünden (İlde Defterdarlıktan) veya SGK İl Müdürlüklerinden temin edilecek 2022 sayılı Kanuna göre hazırlanmış Başvuru Formu doldurulur.[/FONT]
[FONT=Arial]3.Adım: Doldurulan Başvuru Formu, Özürlü Sağlık Kurulu Raporu ile birlikte malmüdürlüklerine (İllerde Defterdarlığa) teslim edilir.[/FONT]
[FONT=Arial]4.Adım: İl/İlçe İdare Kurulları tarafından başvuru sahibi ile ilgili inceleme yapılır ve muhtaç olup olmadığına karar verilir.[/FONT]
[FONT=Arial]5.Adım: İl/İlçe İdare Kurullarının başvuru sahibinin muhtaç olduğuna karar vermesi halinde başvuru evrakı Genel Müdürlüğümüze gönderilir ve işleme alınır.[/FONT]
[FONT=Arial]Engelli Maaşı için Gerekli Belgeler :[/FONT]
[FONT=Arial]a) 2022 sayılı Kanuna göre Özürlü, Bakıma Muhtaç Özürlü Aylığı Başvuru Formu:[/FONT]
[FONT=Arial]Bu formda yer alan aylık talep dilekçesi, aylık talebinde bulunan kişi tarafından doldurulup imzalanır.[/FONT]
[FONT=Arial]Bu formda yer alan; Muhtaçlık Belgesi il/ilçe idare kurularınca doldurulur.[/FONT]
[FONT=Arial]Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden (ADNKS) il/ilçe mahalli maliye teşkilatları tarafından alınır.[/FONT]
[FONT=Arial]b) Özürlü Raporu vermeye yetkili hastanelerden alınan Özürlü Sağlık Kurulu Raporu.[/FONT]
[FONT=Arial]c) Aylık talebinin vasi tarafından yapılması hallerinde mahkemeden alınmış vasilik kararı.[/FONT]
[FONT=Arial]Engelli Aylığı Başvurusunda Bulunurken;[/FONT]
[FONT=Arial]Başvurunuzun hizmetlerimiz kapsamında olup olmadığından,[/FONT]
[FONT=Arial]Başvurunuz aylık işleminin (aylık türünün) doğru olduğundan,[/FONT]
[FONT=Arial]Tüm belgelerin eksiksiz olarak doldurulduğundan,[/FONT]
[FONT=Arial]Belgelerin ilgili yerlere onaylatılarak alındığından,[/FONT]
[FONT=Arial]Başvurunuzun ilgili Malmüdürlüğüne/ Defterdarlığa teslim edildiğinden,[/FONT]
[FONT=Arial]Emin Olunuz![/FONT]
[FONT=Arial]Engelli Maaşını ve Ödemeleri Nasıl ve Ne Zaman Alabilirim ? :[/FONT]
[FONT=Arial]Aylık bağlama işlemleri, Defterdarlıklar/Malmüdürlükleri tarafından tüm belgelerin Genel Müdürlüğümüze eksiksiz olarak ulaşmasıyla ve geliş sırasına konularak yapılmaktadır. Eksik bilgi olması durumunda, yapılacak yazışmalar nedeniyle aylık bağlama işlemleri uzamaktadır.[/FONT]
[FONT=Arial]İlk ödeme, Türkiye genelinde herhangi bir T.C. Ziraat Bankası şubeleri tarafından, daha sonraki ödemeler ise Türkiye genelindeki herhangi bir PTT şubeleri kanalıyla yapılır.[/FONT]
[FONT=Arial]2022 sayılı Kanun uyarınca ödenen aylıklar bir hizmet veya prim karşılığı olamayıp sosyal yardım niteliğindedir. Bu aylıklar Mart, Haziran, Eylül, Aralık olmak üzere, üçer aylık dönemler halinde ödenmektedir.[/FONT]
[FONT=Arial]Engelli Maaşı Ödeme Günleri : Ödemelerde oluşabilecek yığılmaları önlemek amacıyla;[/FONT]
[FONT=Arial]Doğum tarihinin son rakamı 0 – 5 olan kişilere her dönemin 5 inci günü.[/FONT]
[FONT=Arial]Doğum tarihinin son rakamı 1 – 6 olan kişilere her dönemin 6 ıncı günü.[/FONT]
[FONT=Arial]Doğum tarihinin son rakamı 2 – 7 olan kişilere her dönemin 7 inci günü.[/FONT]
[FONT=Arial]Doğum tarihinin son rakamı 3 – 8 olan kişilere her dönemin 8 inci günü.[/FONT]
[FONT=Arial]Doğum tarihinin son rakamı 4 – 9 olan kişilere her dönemin 9 uncu günü.[/FONT]
[FONT=Arial]Ödeme yapılmaktadır.[/FONT]
[FONT=Arial]Engelli Maaşı Konutta Ödeme :[/FONT]
[FONT=Arial]2022 sayılı Kanuna göre, özürlü ve bakıma muhtaç özürlü aylığı almakta olanlar Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü’ ne dilekçe ile talep etmeleri halinde dönem aylığı ödemeleri PTT aracılığıyla evlerinde yapılır.[/FONT]
[FONT=Arial]Özürlü Maaşı Kesme Nedenleri :[/FONT]
[FONT=Arial]Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü tarafından verilen aylıklar; ölüm, feragat, vatandaşlıktan çıkma, muhtaçlığın kalkması, özürlülük oranının %40’ ın altına düşmesi, aylığın 2 yıl boyunca aralıksız olarak alınmaması, ve sosyal güvenlik kurumlarından, SGK’ dan gelir, aylık hakkından yararlanması veya prim ödenmesi durumlarında kesilmektedir.[/FONT]
[FONT=Arial]Ancak aylık almakta olan özürlünün bir takvim yılı içinde 90 günden az çalışması halinde aylıkları kesilmez. Bu durumların Genel Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir. Bildirilmediği hallerde veya herhangi bir sebepten dolayı fazla ödenmiş olan tutarlar tahsil edilir.[/FONT]
[FONT=Arial]Engelli Maaşı Alanların Bildirim Yükümlülüğü nedir:[/FONT]
[FONT=Arial]2022 sayılı kanuna göre aylık almakta olanlar ile aylık sahiplerinin eş, anne,baba,vasi,kayyum,veli veya vekilleri, aylık kesilmesi gerektiren durumları 3 (üç) ay içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdürler. Bu yükümlülüğe uymayarak yersiz aylık tahsilinde bulunanlara ödenmiş olan aylıklar veya aylık farkları için kanuni faizi ile birlikte borç tahakkuk ettirilir. Bu işlemler Kurumun bildirimi üzerine mahalli maliye teşkilatı tarafından yerine getirilir.[/FONT]
[FONT=Arial]Engelli Maaşında Yersiz Ödemelerin Tahsili :[/FONT]
[FONT=Arial]Aylığa hak kazanmak üzere düzenlenen belgelerin gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde, ödenmiş olan aylıklar veya aylık farkları TÜFE oranı uygulanarak tahsil edilir.[/FONT]
[FONT=Arial]Engelli Aylığı Ceza Kovuşturması :[/FONT]
[FONT=Arial]Gerçeğe uygun olmayan belgeleri düzenleyen ve kullananlar hakkında genel hükümlere göre ceza kovuşturması yapılması için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu belgeleri düzenleyenlerin kamu görevlisi olması durumunda haklarında ayrıca idari soruşturma açılır.[/FONT]
[FONT=Arial]Engelli Maaşı alanların Muayene ve Tedavisi nasıl olur:[/FONT]
[FONT=Arial]2022 sayılı Kanuna göre aylık bağlananların tedavi giderleri 3816 sayılı kanun kapsamında yeşil kart verilerek karşılanır.

2022 Sayılı Kanun Engelli Maaşı Sorgulama ve Başvuru İşlemi - Milliyet.com.tr[/FONT]
 
[FONT=Arial]2022 Sayılı Kanun Engelli Maaşı Sorgulama
[/FONT]
diye başlık açıyorsunuz ama sorgulanacak siteyi belirten hiçbir link yok. Lütfen başlığı düzeltin..Çok gerekmedikçe lütfen alıntı yapmadan cevap yazınız
 
Üst Alt