Güncel İçerik

Merhabalar

Engelli haklarına dair tüm içerikten üye olmaksızın yararlanabilirsiniz.

Soru sormak veya üyelere özel forumlarlardan ve özelliklerden yararlanabilmek içinse sitemize üye olmalısınız.

Teksan İnovatif Medikal: Engelliler, Engelli Çocuklar, Hasta ve Yaşlılar için emsalsiz ürünler

2 yıldır gereksiz yere MTV ödüyoruz. Geri alabilir miyiz?

handann

Yeni Üye
Üyelik
12 Kas 2008
Konular
4
Mesajlar
11
Reaksiyonlar
0
Iyi günler
2007 model bi aracımız var, %90 raporum üzerinden aldık. eşim kullanıyor. ama sayfanızdan öğrendiğime göre mtv den de muafız. ama aracı alırken bunu bize bildirmediler. bizde 2 senedir ödüyoruz mtv yi. ödediğimiz parayı geri alabiliyor muyuz ya da ne yapmamız gerekli?
Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.............
 
Bugüne dek ödememiş olsaydınız ve borçlansaydınız MTV'yi, o zaman aşağıdaki yazıya bakarak, tüm borçlarınız silinir deyiverirdim kolayca. Ama vergi dairesi ödediğiniz MTV'yi geri verir mi, bu prosedürü bilmiyorum. Bence başvurun aşağıdaki yazıyla, ödediğiniz tüm MTV'yi geri alabileceğinizi düşünüyorum. Sonuçta aracınız sakat statüsünde tescil edilmişse, MTV muafiyeti uygulamak vergi dairesinin görevi idi...

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı
TARİH: 03/07/2007
SAYI: B.07.1.GİB.0.02.61/6158-14-59263
KONU: Malül ve Engelliler İstisnası

.................VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA
................... VALİLİĞİNE
(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü)

Başkanlığımıza intikal eden olaylardan; 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin (c) bendinde yer alan malûl ve engelliler adına kayıtlı taşıtların motorlu taşıtlar vergisinden istisna tutulması ile ilgili hükümden yararlanabilecek durumda olan mükelleflerin, istisna hükmünden taşıtın ilgili sicile kayıt ve tescil edildiği tarih itibarıyla mı, yoksa "Malûl ve Engelliler Adına Kayıt ve Tescilli Taşıtlarda Motorlu Taşıtlar Vergisi İstisnası Bildirim Formu"nun vergi dairesine verildiği tarih itibarıyla mı yararlanacağı konusunda tereddüt hâsıl olduğu anlaşılmıştır.
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 7 nci maddesinde, "Motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti motorlu taşıtların trafik, liman veya belediye sicili ile Ulaştırma Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline kayıt ve tescili ile başlar." hükmü yer almakta olup, Kanunun "İstisnalar" başlıklı 4 üncü maddesinin (c) bendine göre, sakatlık dereceleri % 90 ve daha fazla olan malûl ve engelliler adına kayıtlı taşıtlar ile diğer malûl ve engellilerin bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtlar motorlu taşıtlar vergisinden istisna tutulmuştur.
Söz konusu düzenlemeye ilişkin olarak 21 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği'nin "II- İSTİSNALAR" başlıklı bölümünde gerekli açıklama yapılmış, ancak istisna uygulamasının hangi tarih itibarıyla başlayacağı açıkça belirlenmemiştir.
Buna göre, malûl ve engellilere ait ve ilgili sicile kayıt ve tescilli taşıtların, anılan Genel Tebliğde yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi kaydıyla, kayıt ve tescil ettirildiği tarih itibarıyla motorlu taşıtlar vergisinden istisna tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.
Bülent TAŞ
Başkan a.
Gelir İdaresi Başkan Yrd.
 
Mtv

Bilgilendirdiğiniz için cok teşekkür ederim
 
Fazla ve yersiz vergilerin vadesinin geçmesi nedeniyle, gerekli olan belgeleri ekleyerek İstanbul Vergi Daisi Başkanlığının ilgili müdürlüğüne bir dilekçe ekleyerek sunun alacağınız cevap olumlu ise işlemin tesisini vergi dairesinden istersiniz. Olumsuz ise Gelir İdaresi Başkanlığına aynı yolu izleyerek bulunabilirsiniz. Direk GİB e de başvurabilirsiniz.
 
Üst Alt