Güncel İçerik

Merhabalar

Engelli haklarına dair tüm içerikten üye olmaksızın yararlanabilirsiniz.

Soru sormak veya üyelere özel forumlarlardan ve özelliklerden yararlanabilmek içinse sitemize üye olmalısınız.

Teksan İnovatif Medikal: Engelliler, Engelli Çocuklar, Hasta ve Yaşlılar için emsalsiz ürünler

2 yıl önce emekli oldum, şimdi emekliliğimi iptal ettiler! Yasal olarak ne yapabilirim? [Hukuk]

OturanBoğa

Yönetici
Üyelik
9 Ocak 2003
Konular
673
Mesajlar
58,073
Reaksiyonlar
483
2 yıl önce emekli oldum, şimdi emekliliğimi iptal ettiler! Yasal olarak ne yapabilirim? [Hukuk]

bilgi@engelliler.biz adresime gelen bir soru:

Ben özürlü olarak (%40) işyerine işe başladım, vergi indirim raporum da var. Emekli olmak için başvurdum ve emekli oldum (işe girdikten sonra özürlü değilim özürlü olarak işe girdim)
aradan 2 yıl geçti, ssk beni çağırdı ve "şikayet var" deyip başka bir hastaneye sevk etti. Tıp fakültesi (sürekli ibareli) %40 olan raporumu %35'e düşürdü ve ssk emekliliğimi iptal etti, maaşımı kesti ve geriye dönük para talep etti.
Size sorum, beni kontrol muayenesine çağırma hakları var mı? Mahkemeye versem kazanabilir miyim?
çünkü o tarihlerdeki vergi indirimi %40 idi ama 2006 yılından sonra düşürdüler. Benim hakkım ne olacak?!
Teşekkür ederim
 
Yasaya uygun işe girmiş ve ona göre emekli olmuşsunuz. dava açıp açmama konusunda İş hukukunda uzman bir avukat ile görüşüp ona göre karar verin.En iyi yol bu.
 
İlk önce şikayet neden ve kim tarafından var anlamadım şikayeti doğuracak ne nedeni var onuda anlamadım %80 raporları bile yeni yönetmeliklere göre 40 tan aşağı düşürüyorlar emekli etmemek için senin 40 yine 35 e düşürmüşler rahatsızlığın tam açılımını yazmak isterseniz birde uzman arkadaşlar hesaplasınlar eski ve yeni yönetmeliğe göre çok geçmiş olsun ,

Eğer gayri resmi bir durum yoksa haklarınızı tekrar almanız zaman meselesidir .
 
Eğer emekli olurken aldığınız rapor, o gün yürürlükte olan yönetmeliğe ve cetvele göre doğru idiyse, bugün sizi çağırıp, "yeni düzenlemeye göre oranınız düştü, emekliliğiniz iptal edildi" diyemezler. Dava açsanız yüzde 100 kazanırsınız. Yasal dayanağınz da şu:

 • Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik
  Kazanılmış haklar
  GEÇİCİ MADDE 1-
  (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce;

  a) 18/3/1981 tarihli ve 8/2620 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sakatlık İndiriminden Yararlanacak Hizmet Erbabının Sakatlık Derecelerinin Tesbit Şekli ile Uygulanması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre alınan ve Maliye Bakanlığı Merkez Sağlık Kurulunca nihai olarak karara bağlanan raporlarda yer alan çalışma gücü kayıp oranları,

  b) 20/6/2006 tarihli ve 26204 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşları ile Özürlü ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelikle yürürlükten kaldırılan 6/1/1994 tarihli ve 21810 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre alınan ve Emekli Sandığı Sağlık Kurulunca verilen nihai raporlarda yer alan vücut iş görme gücü kaybı oranları,

  c) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 30 uncu maddesi gereğince kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde istihdam edilen özürlülerin işe girişlerinde almış oldukları özürlü sağlık kurulu raporlarındaki çalışma gücü kaybı oranları,

  ç) 6/2/1998 tarihli ve 98/10746 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda verilmiş olan özürlü sağlık kurulu raporlarındaki çalışma gücü kaybı oranları,

  geçerli olup bu oranlara dayanılarak sağlanmış sosyal destek ve yardım hizmetlerinin sürdürülebilmesi için yeniden özürlü sağlık kurulu raporu düzenlenmez.

  (2) Ancak, süreli verilen raporlar ile ilgili olarak hastaneye yeniden sevk işlemi uyarınca veya herhangi bir sebeple yeni bir rapor istenmesi durumunda, özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranları, bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden belirlenir.

  (3) Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önceki mevzuat hükümlerine göre başlatılmış olan Özürlü Sağlık Kurulu Raporu ile ilgili işlemler, bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden evvel yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.
 
Üst Alt