Arkadaşlar merhaba,

23.05.2019 tarihli (bugün) resmi gazetede, "BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÖZÜRLÜ HİZMET BİRİMLERİ YÖNETMELİĞİ" nin yürütme yetkisi İçişleri Bakanlığı'ndan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na geçtiği bilgisi çıktı.

Bu yönetmelik ile ilgili bilgim olmadığından bir anda, yönetmeliği okuma ihtiyacı hissettim. Bu noktada belki işinize yarar diye yönetmelikten birkaç bilgi de paylaşmak istiyorum:

Yönetmelikte Yer Alan Büyükşehir Belediyeleri Özürlü Biriminin Görevleri:

MADDE 8 – (1) Birimin görevleri şunlardır:

a) Özürlü bireylerle ilgili veri tabanı oluşturmak.

b) Özürlülerin toplum hayatı ile bütünleşmelerini sağlayıcı ve kolaylaştırıcı çalışmaları yürütmek, sportif, sosyal ve kültürel aktiviteler yapmak, teşvik etmek ve yaygınlaştırmak.

c) Üniversiteler, özel kuruluşlar, özürlülere hizmet amacıyla kurulmuş vakıf, dernek ve bunların üst kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yaparak özürlülere yönelik toplum temelli rehabilitasyon programlarını uygulamak.

ç) Birime başvuran özürlü ve ailelerine psiko-sosyal danışmanlık ve rehberlik hizmetleri vermek, özürlülükle ilgili konularda eğitilmelerini, bilgilendirilmelerini ve bilinçlenmelerini sağlayıcı, konferans, seminer, sempozyum gibi etkinlikler düzenlemek.

d) Özürlülüğü önlemeye yönelik kitap, dergi, broşür gibi basılı, sesli ve görsel yayınları hazırlamak, yayımlamak ve dağıtmak.

e) Özürlü ve aileleri için bilgilendirme, bilinçlendirme hizmetleri vermek, bu hizmetleri verecek personelin teknik bilgi ve beceriye sahip olması için gerekli eğitimi almasını sağlamak.

f) Özürlüleri nitelikli işgücü haline getirerek, çalışma yaşamına katılmalarını sağlamak üzere mesleki rehabilitasyon ve eğitim programları için başvuran özürlüleri değerlendirerek uygun mesleki rehabilitasyon ve mesleki eğitimleri vermek.

g) Ekonomik durumu yetersiz özürlülere ayni ve nakdi yardım yapmak.

ğ) İhtiyaç halinde özürlülerin durumlarına uygun araçlarla bulundukları mekanlardan hastane, okul ve rehabilitasyon merkezi gibi yerlere ulaşımlarını sağlamak.

h) Bakıma muhtaç özürlülere ve yaşlılara bakım hizmeti sunmak veya bu hizmeti ilgili mevzuat gereğince satın almak.

Yönetmelikçe açıkça görevleri yazan bu birimle ilgili Büyükşehir Belediye sınırlarındaki tüm bakıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi engelli arkadaşların başvurmasını öneririm. Belirtildiği gibi, ulaşımdan, maddi yardıma ve bakım hizmetine kadar her türlü olanağı karşılamakla yükümlü oldukları net olarak anlaşılmaktadır.


Resmî Gazete Tarihi: 16.08.2006 Resmî Gazete Sayısı: 26261
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÖZÜRLÜ HİZMET BİRİMLERİ YÖNETMELİĞİBilginize sunarım.