Kök hücre inşaAlllah işe yarar hepimizde. Ben hep hayal kuruyorum.