insanların bakış açıları deyişmiyor ama.
sen kendini nasıl tanımlıyorsun o önemli bakışın yaşama mücadelen ve azmin seni yücetir ve onlarında bakış açıları deyişir.
onlara bizde varız demeliyiz