Kolostomi torbası elimizde mevcut ihtiyaç sahiplerine verilecektir.