ilgili makama;

Kurumun özürlüler için metronun ve ankarayın kanunda yazıldığı gibi 2010/404 madde 42-den muaf tutulmalıdır. Sadece otobüsler demiyor,kamu kurum ve kuruluşları ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden muaf tutulması, gereğinin arz ve taleb ederim.