Değişen yönetmelik: Karayolları Taşıma Yönetmeliği

6 yaş ve üzeri tüm yolcuların ayrı koltukta seyahat etmesi zorunlu olup, altı ile 12 yaş arası çocuklar ile yaş şartı aranmaksızın en az % 40 oranında özürlü olduğunu belgeleyen kişiler için bilet ücreti geçerli ücret tarifesi üzerinden % 30 indirimli düzenlenir.
Görüldüğü üzere yönetmelik %40 ve üzeri sakatlığı bulunan (ve bunu belgeleyen) kişilere şehirlerarası yolculuklar için biletler %30 indirimli olarak kesilir diyor.


Yönetmeliğe uymayan otobüs firmaları Ulaştırma Bakanlığı'nın ilgili birimine faks'la şikayet edilebilir. Bunun için:


1- Dilekçe (ör):
  • Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğü'ne

    ... tarihinde, ... otobüs firması ile ...'dan ..'a seyahat etmek için otobüs bileti almak istedim. Yetkililer yer olduğunu söyledikten sonra, kendilerinden, engelli olduğum için (durumumu gösterir belgemi ibraz ederek) %30 indirim uygulanmasını talep ettim. Yasal olarak Karayolları Taşıma Yönetmeliğini hatırlattım.
    Ne var ki firma yetkilileri yönetmeliği umursamayarak indirimli bilet kesmeyeceklerini söylediler.

    Adı geçen firmanın, yönetmeliği uygulamayarak beni mağdur etmesi karşısında yasal ve idari soruşturmanın yapılmasını ve ceza uygulanmasını arz ederim.
2- Sakatlık halini belgeleyecek Nüfus Cüzdanı, Özürlü Kimlik Kartı veya sağlık raporu fotokopisi

3- Eğer alınmışsa normal biletin fotokopisi.

bunları tamamladıktan sonra şu adrese/faksa/e-mail'e gönderin: