TRAFİK KAZASI SONUCU TAZMİNAT İÇİN DAVA AÇAN ARKADAŞLAR GEÇİCİ ÖDEME ADI ALTINDA AVANS ÖDEMESİ TALEP EDEBİLRSİNİZ...

http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2014-110-1342