Trafik sigortasında yeni dönem hazırlığı
Gümüşhane Barosu Avukatlarından Ömer Ersoy SÖZER, kara yollarında yaşanan kazalarda, trafik sigortası poliçesinde belirtilen sigortalı aracın karşı tarafa verdiği zararları tazmin ettiğini söyledi. Sözer, "Mevcut trafik sigortaları uygulamasında zarar gören taraf, kısmi ya da tam kusurlu olan karşı tarafın poliçesiyle yine karşı tarafın sigorta şirketinden zararını tazmin etmek yoluna gitmektedir. Doğrudan tazmin sistemiyse zarar görene, zararını kendi sigorta şirketinden tazmin etme imkanı sağlayacaktır. Kendi sigortalısının hasarını ödeyen sigorta şirketiyse yaptığı ödemeyi daha sonra kusurlu olan tarafın sigorta şirketinden tahsil edecektir" dedi. Bu uygulamayla beraber sektörün tüketiciye bir adım daha yaklaşacağına dikkat çeken Sözer, sigortalıların diğer sigorta branşlarında olduğu gibi, hizmeti kendi acentesi ve sigorta şirketinden almanın rahatlığını yaşayacağını ifade etti. Sözer, uygulamanın hayata geçmesiyle birlikte şirketlerin de müşterileriyle olan ilişkilerinde süreklilik yaratmak ve müşterilerinin kendi portföylerinde kalmasını sağlamak isteyeceklerini belirtti. Bu amaçla hizmetlerini çeşitlendirmek ve farklılaştırmak zorunda olacaklarını söyleyen Sözer, "Bu durum trafik sigortalarında bugüne kadar yaşanan fiyat odaklı rekabetin değişmesi, rekabetin hizmet alanına kayması sonucunu getirecektir" diye konuştu.

'SİGORTAYA DUYULAN GÜVEN ARTACAK'
Sistemin, müşterisini daha iyi tanıyan sigorta şirketlerinin, hasar tasfiye sürecini hızlandırmasına ve genel giderlerini düşürmesine olanak sağlayacağını da sözlerine ekleyen Sözer şunları söyledi: "Bu sisteme geçilmesiyle, trafik sigortalarında zararın önlenmesi için risk değerlendirmesini iyi yapan ve doğru riske doğru fiyat verilmesini sağlayan tarife modellerinin, daha rahat ve etkin kullanılabileceğini düşünüyoruz." Doğrudan tazminin, müşterinin sigorta algısına olumlu yönde katkı sağlayacağını ifade eden Sözer, böylece sigortaya olan güvenin de artarak devam edeceğini belirtti.