Turizim Tesisleri standartlarına ilişkin Tebliğ'de değişikliğe gidildi.
26.06.2011 itibariyle yürürlüğe giren “Turizm TesislerininBelgelendirilmesine Ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına DairTebliğ “ (Tebliğ No: 2011/1)’de Turizm tesislerinde bedensel engellileriçin sağlanması gereken bir takım standartlara da yer verilmiştir.
Ancak bu tarihe kadar belge almış olan turistik tesislerdesöz konusu standartların sağlanması yükümü ilave bedensel engelli düzenlemesi gerektiren oda kapasitesi artışına kadar ihtiyari tutulmuştur (geç m. 1). İşte tam da bu nedenle ilgili düzenlemeyi sizlerle paylaşmayı uygun gördüm. Bu düzenlemeyi duymuş ve/veya bilgi sahibi olmuş duyarlı herbireyin ilgili düzenleme gereği standartları kendiliğinden beklemesi talep etmesi tesis idarecilerini bu konuda duyarlı olmaya davet etmeleri önemlidir. Aksi takdirde bu standartlar varlığı bilinmeyen bilinse de önemsenmeyen yasal düzenlemeler olarak kalmaya devam edeceklerdir.

İlgili düzenlemenin tamamına 26.06.2011 tarihli Resmi Gazete'den (T.C. Resmi Gazete ) ulaşabileceğiniz gibi söz konusu standartlara https://www.facebook.com/profile.php?id=100002506533964 facebook sayfamdan da ulaşabilirsiniz.
Başkaca güncel hukuki soru ve sorunlarınız için her zaman bana e-posta gönderebilirsiniz.