Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca zorunlu askerlik hizmetini yürüten muhtaç er ve erbaşların ailelerine yönelik düzenli nakdi yardım programı başlatılmıştır.

Yardım Programına İlişkin Genel Bilgiler
Başvuru Koşulları
 • Askere giden kişi evliyse ve eşinin sosyal güvencesi yoksa Vakıf Mütevelli Heyetinin[1] muhtaçlık kararı vermesi şartıyla askerin eşi programdan faydalandırılacaktır. Askere giden kişi bekarsa ve anne-babasının sosyal güvencesi yoksa Vakıf Mütevelli Heyetinin muhtaçlık kararı vermesi şartıyla askerin annesi programdan faydalandırılacaktır.
 • Askere giden kişi evli ise, programdan resmi nikâhlı eşi faydalandırılır. Askere giden kişi bekâr isebaşvuru önceliği annenindir; anne hayatta değil ise baba başvuruda bulunabilir.
  • 2022 sayılı Kanuna göre Yaşlılık- Engelli Maaşı alan ve eşi/oğlu askerde olan kişiler ayrıca bu yardım programından da faydalanabilmektedir. Benzer şekilde Şartlı Nakit Transferi programından da faydalanmaya devam edebilmektedirler.
  Gerekli Belgeler
  • Başvuran kişinin TC Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı.
  • Bunun dışında vatandaşlarımızdan herhangi bir belge talep edilmemektedir.[2]
  Ödeme Miktarı, Periyodu ve Süresi
  • Aylık 250TL olmak üzere 2 ayda bir 500 TL’lik düzenli ödeme hak sahibi vatandaşlarımızın PTT’deki hesaplarına yatırılmaktadır.

  • Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Programı askerlik süresince devam etmekte olup en fazla on beş ay sürmektedir.
  • Genel Başvuru ve Onay Süreci[3]
   • Vatandaşlarımız resmi ikametgâhlarının olduğu il/ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına bir dilekçe ile T.C. Kimlik Numarası içeren bir nüfus cüzdanları ile başvurur.
   • Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sistemi üzerinden kişinin merkezi bilgileri sorgulanır. (Sosyal güvence ve aylık bilgileri, Tapu ve Araç kayıtları, diğer kurum yardımları, vb.)
   • Vakıf Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlileri hane ziyareti yapar ve tespit tutanağı tutar.
   • Vakıf Mütevelli Heyeti sosyal inceleme raporları doğrultusunda uygun görürse yardım kararını alır ve onaylar.
   • Başvuruları Mütevelli Heyetince onaylanan hak sahiplerinin ödemeleri PTT aracılığı ile yapılır.   [1] Mütevelli Heyeti : Vali/Kaymakamın başkanlığında toplanan aralarında Milli Eğitim, Sağlık, Tarım, Maliye il/ilçe müdürlerinin ve müftünün olduğu atanmış üyelerin, Belediye Başkanı ve Muhtarların olduğu seçilmiş üyelerin ve STK temsilcilerinin oluşturduğu vakıf karar organıdır.

   [2] Başvuran kişinin eşinin/oğlunun asker olup olmadığı veya askerlik hizmetinin devam edip etmediği bilgisi elektronik ortamda Milli Savunma Bakanlığı’ndan temin edilmektedir.

   [3] Başvuru ve onay süreci en fazla 1 ay sürmektedir.