"Engelli Kadın Derneği: Avrupa Birliği Sivil Toplum Destek Programı (CSSP-III) tarafından desteklenen ve Avrupa Bağımsız Yaşam Ağı ve Engelli Kadın Derneği tarafından hayata geçirilen "Engellilerin Bağımsız Yaşamı ve Toplumsal Katılımı için Kilit Bir Araç Olarak Kişisel Asistanlık" (PAKT) projesinin uluslararası webinar serisinin ilki olan "Bağımsız Yaşam ve Kişisel Asistanlık Hareketi" başlıklı birinci webinarımız 23 Kasım tarihinde Adolf Ratzka ve Milan Sverepa'nın katkılarıyla gerçekleştirildi!

Bağımsız yaşamın anlamı, bağımsız yaşamın önündeki engeller ve bu engelleri ortadan kaldırabilmek için engellilere sağlanması gereken uygulamaların yanı sıra, bakımevleri ve kurumların yerine getirilebilecek uygulamalardan söz ettik. İzlemek isteyenler

Konuklarımıza ve katılımcılarımıza çok teşekkür ederiz!"

https://www.youtube.com/embed/trmIdOFgMvY