Sayfa 1 / 3 123 SonSon
Toplam 41 mesajın 1-15 arasındakiler
Buraya tıklayarak yazıları büyültebilirsiniz Buraya tıklayarak yazıları küçültebilirsiniz
 1. #1
  Genel Yayın Yönetmeni
  OturanBoğa Avatarı

  Gerçek Adı
  Bülent
  Üyelik Tarihi
  09.01-2003
  Son Giriş
  Bugün
  Saat
  17:29
  Yaşadığı Yer
  İstanbul
  Mesaj
  55.940
  Alınan Beğeniler
  954
  Verilen Beğeniler
  1.250

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  STAR, dünyanın en güvenli, en sağlıklı, en konforlu ve en dayanıklı tekerlekli sandalye minderi.
  tekerlekli sandalyeler dahil bir çok ürün için SGK'nın ödeme şartları ve miktarları Kas Hastalıkları Derneği'nin açtığı dava sonucunda Danıştay kararı (ve ona istinaden SGK'nın yayınladığı 2011/20 sayılı genelge ile) genişletildi:
  "Kurumumuz aleyhine tıbbi malzeme temin esasları ile ilgili açılan davada; Danıştay Onuncu Dairesi’nin 31.12.2010 tarihli ve E.2010/6710 sayılı kararı ile “… 25.03.2010 tarihli ve 27532 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin
  Tıbbi Malzeme Temin Esasları başlıklı 7.1. maddesinin onuncu fıkrasının “… garanti kapsamı süresi içinde hastanın kusuru olmaksızın oluşan masraflar firma tarafından, garanti kapsamı süresi dışında hastanın kusuru olmaksızın oluşan masraflar, hasta kusurunun olmadığının ve bakım ve onarımının gerektiğinin Kurumca tespit edilmesi halinde …” ibaresi ile “Hastanın kusuru hallerinde ise söz konusu masraflar hasta tarafından karşılanacaktır” kuralı,
  ondokuzuncu fıkrasının “Tıbbi Malzeme reçete tarihi ile fatura tarihi
  arasında en fazla 5 (beş) iş günü olmalıdır” kuralı, Myoelektrik kontrollü kol protezleri başlıklı 7.3.1 maddesinin dördüncü fıkrasındaki “Tek taraflı dominant üst ekstremite amputasyonu olanlara 2 kanallı myoelektrik kontrollü kol protezi ödenir” kuralı,
  Akülü tekerlekli sandalye temini başlıklı 7.3.12.F maddesinin ikinci fıkrasındaki “… 12 yaş altı hastalarda yukarıdaki şartlar sağlansa bile akülü tekerlekli sandalye bedelleri Kurumca ödenmez” kuralı,
  tekerlekli sandalye temini başlıklı 7.3.12.E maddesinin ikinci fıkrasındaki “SUT eki Ek-5/C Listesinde belirtilen bedeller doğrultusunda Kurumca karşılanır” ibaresi,
  Ek-5/C Listesinde “Özellikli Motorsuz tekerlekli sandalye” için 550 TL, “Akülü tekerlekli sandalye” için 2.200 TL, “tekerlekli sandalye Oturma Adaptasyonu” için 80 TL, “Standing Table (Ayakta Dik Konumlandırma Cihazı)” için 600 TL ve “Parapodium Cihazı (Ayakta Dik Pozisyonlama Cihazı)” için 3.000 TL ödenmesine ilişkin bölümünün yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir."
  Danıştay şunu söylemiş oluyor SGK'ya: Ey SGK, sen bir çok ürün için kendi kafana göre kısıtlama ve fiyat belirliyorsun, ama bu yaptığın ne hasta hakları ile ne de günümüz teknolojileri ile bağdaşır! Vatandaşın hangi ürüne ihtiyacı varsa, sana düşen fiyat sormak değil, ürünü temin etmektir...

  Ama SGK'nın yaptığı aşağıdaki değişiklikler bu isteği karşılıyor mu, bilemiyorum. SGK'nın uygulamasını görmek gerek. Zira ödemede üst sınırı kaldırmak demek, adi ve kullanışsız ürünü ucuz fiyata kurumun ödemesi sonucunu da doğurabilir! Aşağıda mavi renkle belirlediğim satırlar bu kaygıma temel teşkil etmektedir...

  Konuya dair yorumlarınızı ve bilgilerinizi paylalır mısınız lütfen?

  Yapılan değişiklikler ve genelgeye dair alıntılar:
  (Üstü çizili bölümler iptal edilen bölümleri gösteriyor)

  7.1. Tıbbi Malzeme Temin Esasları
  (10) Hasta kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek ortez, protez ve Kurumca iade alınan cihazlara ilişkin bakım ve onarım masraflarından, garanti kapsamı süresi içinde hastanın kusuru olmaksızın oluşan masraflar firma tarafından, garanti kapsamı süresi dışında hastanın kusuru olmaksızın oluşan masraflar, hasta kusurunun olmadığının ve bakım ve onarımın gerektiğinin Kurumca tespit edilmesi halinde Kurum tarafından karşılanır. Kurum ihtiyaç duyduğunda bu tespiti teknik servis raporu veya hekim raporu ile de yapabilir. Hastanın kusuru hallerinde ise söz konusu masraflar hasta tarafından karşılanacaktır. Bu madde kapsamındaki tıbbi malzemelerin, garanti süresi bitiminden kullanım miatlarının sonuna kadar servis hizmeti verebileceğinin yüklenici firmalarca taahhüt edilmelidir.
  Hasta kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek ortez, protez ve Kurumca iade alınan cihazlara ilişkin bakım ve onarım masraflarından, garanti kapsamı süresi içinde oluşan masraflar firma tarafından, garanti kapsamı süresi dışında oluşan masraflar, bakım ve onarımın gerektiğinin Kurumca tespit edilmesi halinde Kurum tarafından karşılanır. Kurum ihtiyaç duyduğunda bu tespiti teknik servis raporu veya hekim raporu ile de yapabilir. Bu madde kapsamındaki tıbbi malzemeler için, garanti süresi bitiminden kullanım miatlarının sonuna kadar servis hizmeti verebileceği yüklenici firmalarca taahhüt edilmelidir.

  (19) Tıbbi Malzeme reçete tarihi ile fatura tarihi arasında en fazla 5 (beş) iş günü olmalıdır
  Tıbbi Malzeme fatura tarihinin hizmetin verildiği tarihten sonra en geç 10 (on) gün içinde düzenlenmiş olması gerekir.

  7.3.1. Myoelektrik kontrollü kol protezleri:
  (4)(Tek taraflı dominant üst ekstremite amputasyonu olanlara 2 kanallı myoelektrik kontrollü kol protezi ödenir.
  Tek taraflı dominant üst ekstremite amputasyonu olanlara, bu durumun sağlık kurulu raporu ile tevsik edildiği durumlarda 4 kanallı myoelektrik kontrollü kol protezi bedelleri Kurumca ödenir.

  7.3.12.E- tekerlekli sandalye temini
  (2) [...] “özellikli motorsuz tekerlekli sandalye” bedeli Kurumca SUT eki Ek-5/C Listesinde belirtilen bedeller doğrultusunda Kurumca karşılanır.
  özellikli motorsuz tekerlekli sandalye bedeli ödenmesinde, 7.2.2. Ayaktan tedavilerde reçete karşılığı hasta tarafından temin edilen tıbbi malzeme bedellerinin ödenmesi” maddesinde yer alan hükümler doğrultusunda Kurumca karşılanır.

  7.3.12.F- Akülü tekerlekli sandalye temini
  (2)[...] mental fonksiyonlar yönünden akülü tekerlekli sandalye kullanıp kullanamayacağı hususunun ayrıca belirtildiği; sağlık kurullarınca düzenlenen sağlık kurulu raporuyla tevsik edilmesi koşuluyla, akülü tekerlekli sandalye bedelleri Kurumca ödenir. 12 yaş altı hastalarda yukarıdaki şartlar sağlansa bile akülü tekerlekli sandalye bedelleri Kurumca ödenmez.
  kişinin mental fonksiyonlarının ve akülü tekerlekli sandalyeyi trafikte kullanıp kullanamayacağı hususunun ayrıca belirtildiği; sağlık kurullarınca düzenlenen sağlık kurulu raporuyla tevsik edilmesi koşuluyla, akülü tekerlekli sandalye bedelleri Kurumca ödenir.

  "Ayrıca, Ek-5/C Listesinde “Özellikli Motorsuz tekerlekli sandalye”, “Akülü tekerlekli sandalye”, “tekerlekli sandalye Oturma Adaptasyonu”, “Standing Table (Ayakta Dik Konumlandırma Cihazı)”, “Parapodium Cihazı (Ayakta Dik Pozisyonlama Cihazı)” bedellerinin ödenmesinde 7.2.2. Ayaktan tedavilerde reçete karşılığı hasta tarafından temin edilen tıbbi malzeme bedellerinin ödenmesi” maddesinde yer alan hükümler doğrultusunda işlem yapılması, uygun görülmüştür."

  Burada atıf yapılan 7.2.2 maddesi de şu şekildedir:

  7.2.2. Ayaktan Tedavilerde Reçete Karşılığı Hasta Tarafından Temin Edilen Tıbbi Malzeme Bedellerinin Ödenmesi
  (1) Ayaktan tedavilerde reçete karşılığı hasta tarafından temin edilen tıbbi malzemeler, SUT’ta belirtilen istisnalar hariç olmak üzere Kurum (Türkiye ilaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası) TİTUBB kayıt/bildirim işlemi tamamlanmış olmalıdır. Kayıt/bildirim işlemi tamamlanmamış tıbbi malzemelerin bedelleri kayıt/bildirim işlemi tamamlanıncaya kadar ödenmez.
  (2) Ayaktan tedavilerde reçete karşılığı hasta tarafından temin edilen tıbbi malzemeler;
  a) SUT ve eki Listelerde yer alan malzemeler, SUT eki Listelerde yer alan fiyatlardan fatura tutarını aşmamak üzere ödenir.
  b) SUT ve eki listelerde yer almayan tıbbi malzemelerden; Kamu İhale Kurumu İhale Sonuç Formu Ekranında (son bir yıl içerisinde farklı en az 5 (beş) hastanenin fiyatı olmalı ) tespit edilen ve Kurum taşra teşkilatı inceleme birimlerince benzer nitelikte, aynı işlevsel özellikte ve aynı tıbbi sonucu verdiği kabul edilen malzemenin işlem tarihinden itibaren son bir yıl içerisinde en ucuz 5 (beş) fiyatın ortalaması alınır, KDV dahil fiyatı, fatura tutarını geçmemek üzere ödenir.
  c) SUT ve eki listeleri ile Kamu İhale Kurumu İhale Sonuç Formu Ekranı) fiyatı tespit edilemeyen tıbbi malzemeler, piyasa araştırması (her türlü fiyat araştırması) yapılarak taşra teşkilatı inceleme birimlerince benzer nitelikte, aynı işlevsel özellikte ve aynı tıbbi sonucu verdiği kabul edilen en ucuz malzeme bedeli esas alınarak fatura tutarını aşmamak şartıyla ödenir.
  (3) Kurum ile sözleşmesiz sağlık kurum ve kuruluşlarınca acil haller nedeniyle yapılan ve SUT’un 4.3 numaralı maddesi doğrultusunda Kurumca karşılanması gereken tıbbi malzeme bedelleri, bu madde hükümleri esas alınarak ödenir.
  - Arkadaşlar, lütfen sorularınızı özel mesajla iletmek yerine ilgili foruma yazarak cevap arayın. Böylece hem soru-cevaplardan herkes yararlanır hem de en doğru cevaba en hızlı şekilde erişmiş olursunuz.
  - Lütfen sorunuza cevap aldıktan, bir sorununuza çözüm bulduktan sonra dönüp gitmeyin. Siz de başkalarına yararlı olmak için bilgilerinizi, tecrübelerinizi, duygularınızı paylaşabilirsiniz. Unutmayın, siz nasıl yana yakıla cevap arıyorduysanız, başkaları da içine düştüğü açmazdan çıkmak için aynı hararetle sorularına cevap arıyor...

 2. #2
  Üye
  sırdaş Avatarı

  Gerçek Adı
  Saliha
  Üyelik Tarihi
  30.03-2009
  Son Giriş
  25.09-2017
  Saat
  22:56
  Yaşadığı Yer
  istanbul
  Mesaj
  1.080
  Alınan Beğeniler
  4
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  ben kısaca şunu sorabilimiyim Bülen bey,tekerlekli sandalye için 550 lr.sını ödüyormu sgk ??

 3. #3
  Genel Yayın Yönetmeni
  OturanBoğa Avatarı

  Gerçek Adı
  Bülent
  Üyelik Tarihi
  09.01-2003
  Son Giriş
  Bugün
  Saat
  17:29
  Yaşadığı Yer
  İstanbul
  Mesaj
  55.940
  Alınan Beğeniler
  954
  Verilen Beğeniler
  1.250

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Benzer bir Danıştay Kararı da işitme cihazlarına dair vardı. Bu karar karşısında sgk 10 Ocak 2011 tarihinde bir genelge yayınlamıştı (2011/4) ve analog işitme cihazı için 210 TL, dijital işitme cihazı için 420 TL ödeme yapılacağına ilişkin sınırlamanın kaldırılmasını ve yukarıda olduğu gibi, "7.2.2. Ayaktan tedavilerde reçete karşılığı hasta tarafından temin edilen tıbbi malzeme bedellerinin ödenmesi" maddesinde yer alan hükümler doğrultusunda işlem yapılması kararını almıştı.

  İşitme cihazları için ne kadar ödeme yaptıklarını bilmiyorum. Bu konuda sgk'nın uygulamasını bilen varsa lütfen bizlerle paylaşsın. 7.2.2'nin nasıl uyguandığı hakkında bir fikir verebilir bu bize...  Saliha, artık 550 TL gibi bir sınır yok. Uygun rapor, ürün ve fatura olduğhnda SGK tüm bedeli ödemekle yükümlü.
  - Arkadaşlar, lütfen sorularınızı özel mesajla iletmek yerine ilgili foruma yazarak cevap arayın. Böylece hem soru-cevaplardan herkes yararlanır hem de en doğru cevaba en hızlı şekilde erişmiş olursunuz.
  - Lütfen sorunuza cevap aldıktan, bir sorununuza çözüm bulduktan sonra dönüp gitmeyin. Siz de başkalarına yararlı olmak için bilgilerinizi, tecrübelerinizi, duygularınızı paylaşabilirsiniz. Unutmayın, siz nasıl yana yakıla cevap arıyorduysanız, başkaları da içine düştüğü açmazdan çıkmak için aynı hararetle sorularına cevap arıyor...

 4. #4
  Üye
  sırdaş Avatarı

  Gerçek Adı
  Saliha
  Üyelik Tarihi
  30.03-2009
  Son Giriş
  25.09-2017
  Saat
  22:56
  Yaşadığı Yer
  istanbul
  Mesaj
  1.080
  Alınan Beğeniler
  4
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  anladım ok. teşekkür ederim

 5. #5
  Üye
  ada Avatarı

  Üyelik Tarihi
  09.01-2007
  Son Giriş
  Dün
  Saat
  17:08
  Yaşadığı Yer
  İzmir/Karabağlar...
  Mesaj
  527
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0
  Blog Mesajları
  3

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Ortapedik botlar için devlet çok küçük bir miktarını ödüyordu bu da değişti mi acaba...

 6. #6
  Üye
  titan Avatarı

  Üyelik Tarihi
  31.07-2006
  Son Giriş
  04.01-2017
  Saat
  11:49
  Yaşadığı Yer
  Antalya
  Mesaj
  175
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Diyelimki aktif tekerlekli sandelye aldım bunu karşılayacak öyle mi?

 7. #7
  Genel Yayın Yönetmeni
  OturanBoğa Avatarı

  Gerçek Adı
  Bülent
  Üyelik Tarihi
  09.01-2003
  Son Giriş
  Bugün
  Saat
  17:29
  Yaşadığı Yer
  İstanbul
  Mesaj
  55.940
  Alınan Beğeniler
  954
  Verilen Beğeniler
  1.250

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Bu arada bugün değişikliklerin işlendiği yeni SUT yayınlandı, ama burada konu edilen hiç bir değişiklik SUT'a işlenmemiş. Ya birkaç gün içinde yenisi yayınlanacak, ya da sgk bu konuda ne yapacağına henüz karar vermedi. Bekleyip göreceğiz...

  Yok ada, ortez-protezlere dair bir düzenleme yapılmadı. Ama bunun nedeni bence Danıştay'a açılan davanın ortez-protezler için açılmamış olmasıdır. Sadece xxx malzemeler için açılmışsa eğer, mahkeme sadece onlar değerlendirmiştir...

  Evet titan, teorik olarak, ürünün fiyatına değil, raporda doktorların istediği özelliklere sahip olup olmadığına bakacak sgk. Sonra o özelliklerde satılan sandalyelerin Türkiye geneleinde fiyatlarını alacak önüne (o ana dek devletin ödediği fatıralara bakıp bunu anlayacak) ve en uygun fiyatlı olanın bedelini ödeyecek.

  Ama dediğim gibi, bu konu o kadar yeni ki, sandalyeyi satın almadan önce firma ile görüşüp, sgk'dan bedeli alınamadığı durumda ürünün geri iade edilebilmesi sağlanmalı. Yoksa, sgk'dan alınmayınca ürünün bedeli cepten çıkar ki, bu durum baştan öngörülmezse can yakıcı olabilir.
  - Arkadaşlar, lütfen sorularınızı özel mesajla iletmek yerine ilgili foruma yazarak cevap arayın. Böylece hem soru-cevaplardan herkes yararlanır hem de en doğru cevaba en hızlı şekilde erişmiş olursunuz.
  - Lütfen sorunuza cevap aldıktan, bir sorununuza çözüm bulduktan sonra dönüp gitmeyin. Siz de başkalarına yararlı olmak için bilgilerinizi, tecrübelerinizi, duygularınızı paylaşabilirsiniz. Unutmayın, siz nasıl yana yakıla cevap arıyorduysanız, başkaları da içine düştüğü açmazdan çıkmak için aynı hararetle sorularına cevap arıyor...

 8. #8
  Üye
  shukufe Avatarı

  Üyelik Tarihi
  20.01-2007
  Son Giriş
  Saat
  Yaşadığı Yer
  ankara
  Mesaj
  5.453
  Alınan Beğeniler
  114
  Verilen Beğeniler
  168

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  sgk odemeleri genisletilmissss hayirdir insallah bulent bey
  bu sizin konu sadece bedensel engelli degil biz sagirlarida ilgilendiriyosa isitme cihazlari icin cifte standard uygulaniyo bilesiniz
  soyleki
  koklear implant icin ameliyat tetkik cihaz pil parasinin tamamini odeyen sgk bu ameliyatli naneyi tercih etmeyen veya isitmesi biraz daha iyi durumda olup kriteri tasimayan ve veya yolunu yordamini bilmeyen sagirlari cezalandiriyo galiba isitder den gorus aliyolarmis bizim isitme cihazi icin o insanciklar cihaz satiyo sagir diiller
  bizlerden soracak olurlarsa isitmenin db derecelerine gore olsa uygulama derdik mesela 50 db kayipli birisi pekala 600 1000 lira arsi satilan cihazlardan fayda gorurken 85
  95 db isitme kayiplinin cihazi ole ucuzuna almiyo bu gene biside
  eger en alt dilimden odemeye kalkarsa 100 liraya bile cihaz var ise yarayip yaramadigini kimse bi9lmez sagirdan baska
  neyse sizlerin bu konuda bilginiz olursa bizleri aydinlatirsiniz dimi

 9. #9
  Yasaklı Üye
  saww Avatarı

  Üyelik Tarihi
  11.01-2011
  Son Giriş
  17.09-2012
  Saat
  14:38
  Mesaj
  2.171
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Nerede benim protez ödemem
  Büyük devletiz.......................................... .................................................

  shukufe;
  Protez lerdeki durumu hiç merak ettinmi
  2000 tl ödüyor. Protez 120 000 tl yanlış duymadın, yanlış görmedin. Günümüz şartlarına uygun protez fiyatı ile arasında 60 kat fark var!...
  8000 tl alan lokman ayva ya, bakan recep akdağa ayda 50 tl versek çalışırmı acaba?
  Vatandaşa hizmet yapıyorum diyenlere, sandığa gidip bu adaletsizliğe eşitsizliğe ortak olanlara..
  Durmak yok eşitsizliğe, haksızlığa devam sloganını seçim propagandası olarak hediye ediyorum.
  Muhalefetide ayırmıyorum elbet. Onlarda ortaktır suça..........

 10. #10
  Üye
  PRENSES Avatarı

  Üyelik Tarihi
  07.04-2007
  Son Giriş
  02.03-2016
  Saat
  12:13
  Yaşadığı Yer
  Ankara
  Mesaj
  6.816
  Alınan Beğeniler
  3
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  TTB’nin açtığı davayı karara bağlayan Danıştay, hekimlerin reçetede yazacağı ilaç sayısını sınırlayan SUT maddesini, “tanıyı koyan ve hastalığın tedavisini belirleme hak ve yetkisine sahip olan hekimin bu hak ve yetkisinin kullanılmasına müdahale niteliğinde olduğu” gerekçesiyle iptal etti.

  Hekimlerin reçetede en fazla dört kalem ilaç yazabileceğine ilişkin düzenleme yargıdan döndü. Danıştay 10. Dairesi, bu düzenlemenin hekimin hastalığın tedavisini belirleme yetkisine müdahale olduğuna karar verdi.

  Türk Tabipleri Birliği (TTB), 25 Mart 2010 günü yürürlüğe giren 2010 Sağlık Uygulama Tebliği (SUT)’nin birçok maddesi hakkında dava açmıştı. TTB’nin davasında SUT’un sağlık hizmetini sosyal kamu hizmeti olarak ele almaması, hizmet gereklerine aykırı tedavi hizmetine ulaşma ve sağlık hakkına aykırı hükümler içermesi, üst hukuk normlarına aykırı olması nedeniyle yürütmesinin durdurulması ve iptali istenmişti. Davayı karara bağlayan Danıştay 10. Dairesi, yürütmeyi durdurma istemini görüşerek, kimi maddeler yönünden yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

  Buna göre, reçetelere yazılabilecek ilaç miktarını sınırlandırarak hastanın tedaviye ulaşım hakkını, hekimin mesleki yetkilerini kısıtlayan Tebliğin 6.1.1.Ç maddesinin 1. fıkrasının yürütmesi durduruldu. “Ayaktan yapılan tedavilerde, 6.1.2 numaralı maddede belirtilen durumlar dışında, bir reçetede en fazla dört kalem ilaç yazılır ve her kalem ilaçtan bir kutunun (ilaçların parenteral formları ile SUT’un 6.1.4 numaralı maddesinde belirtilen durumlar hariç) bedeli ödenir...” yolundaki hükmün, tanıyı koyan ve hastalığın tedavisini belirleme hak ve yetkisine sahip olan hekimin bu hak ve yetkisinin kullanılmasına müdahale niteliğinde olduğu, hekimin sözü edilen hak ve yetkisini kısıtladığı, dolayısıyla bu hükmün mevzuat hükümlerine aykırı olduğu vurgulandı.

  İşitme cihazı ve tekerlekli sandalye fiyatlarını düşük buldu
  SUT’taki, tıbbi malzeme temini ve ödeme esaslarını belirleyen düzenlemelerdeki sınırlamaların hizmetten yararlanmada engel teşkil edeceği belirtilerek iptali istenilen 7. madde düzenlemelerinden; 7.1. maddesinin 10. fıkrası ile 7.3.7 maddesinin son fıkrasındaki “…veya ilgililerin kusuru olmaksızın…” ibaresinin yürütmesi durduruldu. Kararda, bu düzenleme ve ibarenin, meydana gelen masrafların tamamının hasta üzerinde bırakması sonucunu yarattığı belirtildi.

  Danıştay, Tebliğ eki EK-5/C listesinin 267 ve 268.sıralarında yer alan analog işitme cihazı için 210 TL ve digital işitme cihazı için 420 TL verilmesi düzenlemelerinin, “kişilerin sağlık sorunlarını giderecek, onların sağlıklı bir yaşam sürdürebilmelerini sağlayacak makul bir işitme cihazının edinilmesini engellediği” gerekçesiyle yürütmesini durdurdu.

  “Özellikli Motorsuz tekerlekli sandalye” için 550 TL, “Akülü tekerlekli sandalye” için 2 bin 200 TL, “tekerlekli sandalye Oturma Adaptasyonu” için 80 TL, “Standing Table (Ayakta Dik Konumlandırma Cihazı” için 600 TL ve “Parapodium Cihazı (Ayakta Dik Pozisyonlama Cihazı)” için 3 bin TL ödeme yapılacağına ilişkin sınırlamanın fiyat yönünden hukuka uygun olmadığı belirtilerek yürütmesi durduruldu.

  Ayrıca, Tebliğ eki “EK-5/A Fiyatlandırılmış Tıbbi Sarf Malzemeleri Listesi”nin her bir kan şekeri ölçüm çubuğu için 0.55 TL’lik sınırlama getiren 437. sırasının kalite ayrımı yapmaksızın bedel belirlemesi yönünden hukuka uyarlı olmadığı gerekçesiyle yürütmesi durduruldu.

  Medimagazin

 11. #11
  Yasaklı Üye
  saww Avatarı

  Üyelik Tarihi
  11.01-2011
  Son Giriş
  17.09-2012
  Saat
  14:38
  Mesaj
  2.171
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Bu durumda beddua etmek farz oldu!
  Kolsuz bacaksız kalasın inşallah recep akdağ!!!
  ....... Tv de gayette efendi mazbud duruyorsun ama görüntünle yaptığın uygulama farklı olduğı içün bu duaya layıksın.
  Hak sahhibinin hakkını vermeyen müslüman nerde görülmüş, duyulmuş
  Kaldıki bu hak bir protez!. Öyle cebimdeki 3-5 kuruşu çalsan hakkımı helal edeyim!. Allah hidayet etsin diyeyim.
  Kolsuz, bacaksız ne kadar arkadaşım varsa ahirette iki eli yakandadır haberin ola.. Başbakanda dahil.....

 12. #12
  Üye
  shukufe Avatarı

  Üyelik Tarihi
  20.01-2007
  Son Giriş
  Saat
  Yaşadığı Yer
  ankara
  Mesaj
  5.453
  Alınan Beğeniler
  114
  Verilen Beğeniler
  168

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  : yavaaas saww sincik ergenokoncu diye kodesi boylamak cok kolay

 13. #13
  Yasaklı Üye
  saww Avatarı

  Üyelik Tarihi
  11.01-2011
  Son Giriş
  17.09-2012
  Saat
  14:38
  Mesaj
  2.171
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  shukufe;

  Ne kadar koncu varsa......

 14. #14
  Üye
  a_slymn Avatarı

  Üyelik Tarihi
  05.05-2006
  Son Giriş
  14.02-2015
  Saat
  13:11
  Yaşadığı Yer
  MEKANSIZ
  Mesaj
  384
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Sn. oturanboga dedıgım dogruymys dımı
  ama ılgılı SUT yayınlanınca konuyu sabıte tası yorumları sıl sadece yenu SUT teblıgı kalsın.
  sormak ıstedıgım su yanlıs anlamadıysam
  vormal kllasık özellıklı motorsuz tkerleklı sandalye ıcın sgk faturanın tamamını oduyor dorumu
  dıjıtal işitme cıhazı ıcınde fatura bedelının tamamı odenıyor sanırım.
  akulu sandalte ıcın ne kadar odeme var ondada faturanın tamamı.
  elektrıklı hasta karyolası
  akulu hasta tasıma vıncı
  akulu nerdıven ınıp cıkma aparatı
  ıcın herhangı bır duzenleme varmı.

 15. #15
  Editör
  hozgul Avatarı

  Gerçek Adı
  Hakan Özgül
  Üyelik Tarihi
  18.02-2010
  Son Giriş
  Bugün
  Saat
  18:05
  Yaşadığı Yer
  İstanbul
  Mesaj
  698
  Alınan Beğeniler
  201
  Verilen Beğeniler
  85

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Panthera: hafif, agresif ve zarif aktif tekerlekli sandalye...
  DANIŞTAY, SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ’NE DUR DEDİ
  Engellilerin Sağlık Hakkına Getirilen Kısıtlamaların Bir Kısmı İptal Edildi

  Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 25.03.2010 tarihinde yayınlanan Sağlık Uygulama Tebliği’nin bazı maddelerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle açılan davada, Danıştay yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

  Resmi Gazete’nin 27532 sayılı Mükerrer baskısında yayınlanarak, yürürlüğe giren Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) Türkiye Sakatlar Derneği, Türkiye Kas Hastalıkları Derneği, Görme Engelliler Derneği, Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği ve Halkevleri Engelli Hakları Atölyesi tarafından oluşturulan bir komisyon tarafından incelenmiştir.

  Yapılan inceleme sonucunda (SUT);
  · Engellilerin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarına sınırlamalar getirdiği,
  · Engellilerin kullandığı, kullanacağı cihazlar konusunda genel tanımlar yapıldığı,
  · Ödenecek cihaz bedelleri konusunda, kişiye özel uygulama yerine sabit bedel ödeme sistemi getirildiği tespit edilmiştir.

  Bu tespitler üzerine Sağlık Uygulama Tebliği’nin tıbbi cihazların temini ile ilgili bazı hükümlerine karşı Türkiye Kas Hastalıkları Derneği ve Türkiye Sakatlar Derneği’ni temsilen Türkiye Sakatlar Derneği Genel Başkan Yardımcısı Av. Turan HANÇERLİ tarafından dava açılmıştır.

  Danıştay 10. Dairesi;
  · tekerlekli sandalyelerin bakım onarım masraflarının karşılanmaması,
  · Reçete edilen cihazların alım sürelerinin 5 gün ile sınırlanmasını,
  · 4 kanallı myoelektrik kontrollü kol protez bedellerinin ödenmemesini,
  · 12 yaş altı çocukların akülü sandalye alamamalarını,
  · Özellikli motorsuz tekerlekli sandalye bedeli olarak 550,00.-TL,
  · Akülü tekerlekli sandalye bedeli olarak 2.200,00.-TL,
  · tekerlekli sandalye oturma adaptasyonu bedeli olarak 80,00.-TL,
  · Standing table (Ayakta Dik Konumlandırma Cihazı) bedeli olarak 600,00.-TL ve
  · Parapodium cihazı (Ayakta Dik Pozisyonlama Cihazı) bedeli olarak 3.000,00.-TL’ nin üstünde ödeme yapılmayacağı hükümlerinin yürütülmesinin durdurulmasına(E.2010/6710) karar vermiştir.
  Danıştay’ın verdiği bu kararla, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ülkemizde yaşayan yüz binlerce engellinin sağlık hakkına getirilmek istenen kısıtlama engellenmiştir.

  Konu hakkında detaylı bilgiyi aşağıda bulabilir ve Danıştay kararı sonucunda SGK’ın yeni düzenlemesine http://www.sgk.gov.tr/wps/wcm/connec...df?MOD=AJPERES adresinden ulaşabilirsiniz. Tüm engel ve sınırlamaların kalkması dileğiyle, bilgilerinize sunarız.

  Türkiye Kas Hastalıkları Derneği

  SUT(Sağlık Uygulama Tebliği)’un Engelliler Aleyhine Getirdiği Düzenlemelere Karşı Türkiye Sakatlar Derneği ve Türkiye Kas Hastalıkları Derneğinin Birlikte Açtıkları Davada Danıştay Bir Kısım Düzenlemenin Yürütmesini Durdurdu

  Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yayımlanan Sağlık Uygulama tebliğleri ile sağlık yardımları Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanan kişilerin, sağlık hizmetleri giderlerinden yararlanma usul ve esasları belirlenmekte, bu hizmetlere ilişkin Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen ödenecek bedeller bildirilmektedir.
  Dolayısıyla sağlık giderleri Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanan engellilerin, sağlık giderlerinin ne şekilde karşılanacağı ve özellikle engellilerin kullanmak zorunda olduğu medikal cihazlar ve rehabilitasyon ürünlerinden hangilerinin ödeme kapsamında olduğu, ödeme kapsamında olan cihazlar için SGK’nın ödeyeceği bedeller bu Sağlık Uygulama Tebliğleri ile belirlenmektedir.

  Maalesef SGK engellilerin ihtiyacı olan önemli medikal ve rehabilitasyon cihazlardan bir kısmını hiç ödememekte, ödemesini yaptığı cihazlar içinse belirlediği bedeller her engelli için sabit cihaz bedelleri olmaktadır. Oysa her engellinin kullanacağı tıbbi malzemenin kişiye has özellikleri olmaktadır.

  25.03.2010 tarih, 27532 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği ile engellilerin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarına yine birçok sınırlamalar getirilmiş, engellilerin kullanacağı cihazlar konusunda çok genel tanımlamalar getirilerek, ödenecek cihaz bedelleri konusunda da kişiye özel uygulama yerine sabit ödeme sistemi öngörülmüştür.

  Söz konusu tebliğ incelenerek ortopedik engelliler ve kas hastalarının aleyhine olan düzenlemeler tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda aşağıda belirlenen düzenlemeler, yine aşağıda belirtilen gerekçelere binaen dava konusu edilmiştir;

  1-SUT’un “Tıbbi Malzeme Temin Esasları” başlıklı 7.1. maddesinin 10. Fıkrası; “Hasta kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek ortez, protez ve Kurumca iade alınan cihazlara ilişkin bakım ve onarım masraflarından, garanti kapsamı süresi içinde hastanın kusuru olmaksızın oluşan masraflar firma tarafından, garanti kapsamı süresi dışında hastanın kusuru olmaksızın oluşan masraflar, hasta kusurunun olmadığının ve bakım ve onarımın gerektiğinin Kurumca tespit edilmesi halinde Kurum tarafından karşılanır. Kurum ihtiyaç duyduğunda bu tespiti teknik servis raporu veya hekim raporu ile de yapabilir. Hastanın kusuru hallerinde ise söz konusu masraflar hasta tarafından karşılanacaktır. Bu madde kapsamındaki tıbbi malzemelerin, garanti süresi bitiminden kullanım miatlarının sonuna kadar servis hizmeti verebileceğinin yüklenici firmalarca taahhüt edilmelidir.” Hükmünü içermektedir.

  Bu düzenlemede koyu ibareli ve altı çizili kısımların iptali şu gerekçelere istinaden istenilmiştir;

  “Dava konusu tebliği yayımlayan Sosyal Güvenlik Kurumu’nca ücretsiz garanti süresi içinde “hastanın kusuru olmaksızın oluşan” tüm masrafların garanti kapsamında olacağı varsayılarak, “firma tarafından karşılanacağı”, başka bir ifade ile, “SGK tarafından karşılanmayacağı” belirtilmektedir.

  Halbuki 4077 sayılı Tüketicinin Korunması hakkındaki Kanun ve bu Kanuna göre çıkarılan yönetmeliklerle belirlenen “Garanti Şartları” açıktır ve ancak “Malın, garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde…” ücretsiz parça ve servis garantisi kapsamında olacağı hükmüne amirdir.
  Dolayısıyla, “hastanın kusuru olmaksızın oluşan”, örneğin; kullanım esnasında kaza sonucu hasar, yoğun kullanıma bağlı aşınma sonucu parça değişimi gerekmesi vb masraf gerektiren tüm durumların, garanti süresi içerisindeki ortaya çıksa dahi 4077 hükümlerine göre ücretsiz garanti kapsamında olmayacağı ve tebliğe taraf dahi olmayan tedarikçi firmaların bu tür masrafları karşılamaya zorlanamayacağı açıktır. Tebliğ’in 7.1 maddesinin 10. fıkrası ile getirilen 4077 sayılı Kanun’un amir hükümlerine aykırı bu düzenleme hukuka aykırıdır.

  Tek ölçüt olarak “kusur” esas alınarak, hastanın kusuru/kabahati durumunda ortaya çıkan hiçbir masrafın karşılanmayacağının bildirilmesi sosyal güvenliğin esası ve genel prensiplerine aykırıdır. Bu ibare, hastayı bağımsız yaşamı içen elzem olan bir cihazı rahatça kullanmaktan korkutacak ve bu korku ile cihazını kullanmaktan alıkoyacak bir düzenlemedir. Ancak hastanın “ağır kusur” veya kastı olması durumunda ortaya çıkan masrafların karşılanmaması kabul edilebilir. Mevcut hali ile düzenleme, hastayı cezalandıran ve Anayasal sağlık hakkına erişimi engelleyen mahiyettedir.
  Diğer taraftan, hastanın bir kusuru olup olmadığının ve bakım ve onarımın gerektiğinin tespit/takdir yetkisinin, tebliğe taraf olan ve gerekli masrafı karşılamak durumunda kalacak olan Kurum’un kendi memurlarına bırakılması da hayatın olağan akışına aykırıdır.
  Kaldı ki; garanti süresi devam eden bir cihaza, arızanın kaynağının tespiti için dahi olsa “yetkili servis” dışında herhangi biri tarafından müdahale edilmesi cihazı “garanti dışı“ bırakacaktır. Bu nedenle, 10. fıkradaki “bakım ve onarımın gerektiğinin Kurumca tespit edilmesi halinde” ibaresi uygulanma imkânı olmayan bir ibaredir. Ayrıca, kurumun arıza tespiti yapabilecek herhangi bir organizasyon veya teknik kadrosu da yoktur.
  Fıkranın ikinci cümlesindeki “Kurum ihtiyaç duyduğunda bu tespiti teknik servis raporu veya hekim raporu ile de yapabilir.” ibaresi de “yetkili teknik servis raporu” denmediği için uygulanmada sıkıntılara neden olacak kusurlu düzenlemedir. Teknik servisin yapması gerekli arıza tespitinin hekimlerin işi olmadığı, dolayısı ile “hekim raporu”nun arıza tespiti ile bir ilgisi olmadığı ise izahtan varestedir.

  Hastanın “ağır kusuru” veya kastı olmadıkça, garanti kapsamı dışında kalan tüm masrafların, ister garanti süresi dâhilinde ister garanti süresi dışında ortaya çıksın, Kurumca karşılanması “sosyal” güvenliğin gereğidir. Bu itibarla, hastanın bir kusuru olup olmadığının ve cihaz bakım ve onarımın gerekip gerekmediğinin tespit/takdir yetkisinin kurum memurlarına bırakılması ve sadece “kusur” esas alınarak gerekli masrafların karşılanmayacağının bildirilmesi hukuka, usule ve sosyal güvenlik ilkelerine aykırıdır.”
  Danıştay 10. Dairesinin 2010/6710 esasında görülen davada; yukarıdaki düzenlemenin yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir.

  Danıştayın Gerekçesi şöyledir;

  Öğretide,” ihmal”; hukuka aykırı sonucu istememekle birlikte, böyle bir sonucun önlenmesi için gerekli önlemlerin alınmaması ve gereken özenin gösterilmemesi; “kusur” ise, hukuk kurallarına aykırı eylemde bulunma; söz konusu hukuk kuralı tarafından konulan yükümlülüğü yerine getirmeme olarak tanımlanmakta; her türlü ihmal kusur olarak nitelendirilmemektedir. Belli bir derece ve ağırlıktaki ihmalkar davranışlar kusur olarak kabul edilmektedir.

  Bu duruma göre, hastanın kullandığı tıbbi malzemede hastanın kendi kastı sonucunda oluşan masraflar gibi bir ayrım ve ölçüt konulmadan, masrafın meydana geliş şekli ve kusurun ağırlığı dikkate alınmadan, hastanın her türlü ihmali davranışını kusur kabul etmek suretiyle meydana gelen masrafların tamamının hasta üzerinde bırakılması sonucunu doğurabilecek nitelikteki düzenlemede, sağlıklı yaşam hakkı ve hukuki güvenlik ilkesi yönünden hukuka uyarlık görülmemektedir.
Sayfa 1 / 3 123 SonSon