Sayfa 2 / 3 İlkİlk 123 SonSon
Toplam 41 mesajın 16-30 arasındakiler
Buraya tıklayarak yazıları büyültebilirsiniz Buraya tıklayarak yazıları küçültebilirsiniz
 1. #16
  Editör
  hozgul Avatarı

  Gerçek Adı
  Hakan Özgül
  Üyelik Tarihi
  18.02-2010
  Son Giriş
  Dün
  Saat
  22:37
  Yaşadığı Yer
  İstanbul
  Mesaj
  690
  Alınan Beğeniler
  195
  Verilen Beğeniler
  81

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  STAR, dünyanın en güvenli, en sağlıklı, en konforlu ve en dayanıklı tekerlekli sandalye minderi.
  2- SUT’un “Tıbbi Malzeme Temin Esasları” başlıklı 7.1. maddesinin 19. Fıkrası; “Tıbbi Malzeme reçete tarihi ile fatura tarihi arasında en fazla 5 (beş) iş günü olmalıdır. Ancak kişiye özel ısmarlama olan tıbbi malzemelerde bu süre aranmaz.” Hükmünü içermektedir.

  Bu düzenlemede “Tıbbi Malzeme reçete tarihi ile fatura tarihi arasında en fazla 5 (beş) iş günü olmalıdır” kuralının iptali şu gerekçelere istinaden istenilmiştir;

  “Bu ibare, mantık ve bilimsel gereklilikten uzak, hastaları panik ve telaş içinde, doğru dürüst bir araştırma yapamadan, önlerine çıkan ilk cihazı almak zorunda bırakacak bir ibaredir. Ayrıca, anlaşılan davalı Kurum, tüm sigortalıların her an ellerinin altında hazır sınırsız maddi olanakları olan kişiler olduğunu düşünmektedir. Elbette ki gerçek bundan çok uzaktır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tıbbi cihazlar çoğunlukla yüksek maliyetli cihazlardır. Çoğu sigortalı hasta ve ailesi, sağlıkları için rapor/reçete ile gerekli görülen bir cihazı derhal alabilecek maddi olanağa sahip değildir. Beş işgünü bir yana, çoğu sigortalı, cihaz için gerekli parayı denkleştirebilmek için, söz konusu olan cihazın bedeline göre, belki birkaç ay alacakları maaşları beklemek zorunda kalacaktır.
  Kaldı ki, söz konusu olan bir tıbbi malzeme ve ihtiyaç sahibi de bir hastadır. Belki hastanın sağlık durumu beş işgünü içinde derhal kapı kapı dolaşıp bir cihaz almaya elverişli değildir? Belki, bir süre sonra sağlık durumu daha müsait olduğunda bunu yapabilecektir?

  Mantık, bilimsellik ve uygulanabilirlikten uzak ibarenin iptali gereklidir.”

  Danıştay 10. Dairesinin 2010/6710 esasında görülen davada; yukarıdaki düzenlemenin yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir.

  Danıştayın Gerekçesi şöyledir;

  Maddede, tıbbi malzemenin reçete tarihi ile fatura tarihi arasında en fazla 5(beş) iş günü olmalıdır şeklinde süre yönünden bir sınırlama getirilmiş ise de, bu süreden sonra düzenlenen fatura bedelinin Kurumca ödenip ödenmeyeceğine ilişkin bir düzenleme yapılmamıştır. Bu haliyle sözü edilen düzenlemede, sağlıklı yaşam hakkı ve hukuki güvenlik ilkesi yönünden hukuka uyarlık görülmemektedir.
  Ayrıca, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 231. maddesinin 1. fıkrasının 5. Bendinde, “ Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.” Kuralı yönünden de dava konusu kuralda hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

  3- SUT’un “Myoelektrik kontrollü kol protezleri” başlıklı 7.3.1 maddesinin 4. Fıkrasındaki “Tek taraflı dominant üst ekstremite amputasyonu olanlara 2 kanallı myoelektrik kontrollü kol protezi ödenir.” Kuralı ile “Akülü tekerlekli sandalye temini” başlıklı 7.3.12.F maddesinin 2.fıkrasındaki “….12 yaş altı hastalarda yukarıdaki şartlar sağlansa bile akülü tekerlekli sandalye bedelleri Kurumca ödenmez.” Kuralının iptali,

  Aşağıdaki gerekçelere istinaden istenilmiştir.

  “Akülü tekerlekli sandalye kullanım yaşı olarak 12 yaşının belirlenmesi 12 yaş altı engelli çocukların hayatına ciddi kısıtlamalar getirecektir. Akülü tekerlekli sandalye ile okula gidebilecek çocuk sırf Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yaş sınırlaması nedeniyle, eğitim alamayabilecektir.

  Çocuklar 3-4 yaşında iki tekerlekli bisikletleri dahi kullanabilirken, bir çocuğun sadece fiziksel engelli olduğu için 12 yaşına kadar akülü tekerlekli sandalye dahi kullanamayacağının hiçbir tıbbi, bilimsel dayanağı yoktur.
  Uluslararası tıbbi referans kitaplar, fiziksel engelli çocukların, belirli ön koşulların sağlanması durumunda 4-5 yaşından itibaren rahatlıkla akülü tekerlekli sandalye kullanabileceğini bildirmektedir.

  Bu ön koşullardan bazıları;

  - Çocuğun ön-arka-sağ-sol gibi yön algılamasının gelişmiş olması
  - Çocuğun kumandayı (joysticki) kullanabilecek el becerisinin (el/kol kontrolünün) olması
  - Çocuğun ebevyn/bakıcı komutlarını algılıyor olması gibi.

  Hangi çocuğun, hangi yaşta, hangi tip (akülü/aküsüz) tekerlekli sandalyeyi kullanıp kullanamayacağına dair kararı verme hak, yetki ve sorumluluğu ilgili branş uzman DOKTORLARINA aittir.

  Kaldı ki, önemli olan yalnızca tekerlekli sandalye veya ayakta dik pozisyonlama cihazı vermek değil engellinin bağımsızlığını en üst düzeye çıkaracak ve rahatlıkla kullanabileceği sandalyeyi ve/veya ayakta dik pozisyonlama cihazını vermek olmalıdır. Akülü tekerlekli ve manuel tekerlekli sandalyeler veya ayakta dik pozisyonlama cihazları yurt dışında tiplerine göre ve uygun hastalıklara göre kullanıcılar tarafından seçilmekte ve/veya doktor, fizyoterapist tarafından yönlendirilmektedir. Yani bir tekerlekli sandalye veya ayakta dik pozisyonlama cihazı kullanıcıya uygun olmalıdır veya çeşitli alternatif seçenekleri sunabilmelidir (Örnek: oturma sistemleri, skolyoz desteği, abdüktör, emniyet kemeri, anti-dekübit minderi, kalçayı tam kavrama, hafif olma, katlanabile vs.). Bu özellikler kişiye göre veya hastalığın tipine göre biri veya hepsi bir arada gerekli olabilir.”
  Danıştay 10. Dairesinin 2010/6710 esasında görülen davada; yukarıdaki düzenlemenin yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir.

  Danıştayın Gerekçesi şöyledir;

  Hastanın muayenesini ve tetkiklerini yapmak suretiyle hastalığın teşhis ve tedavisi ile ilgili sağlık hizmetini yerine getiren hekim veya sağlık kurulu, hastanın kullanması gereken malzemenin adını, kullanım süresini ve günlük kullanım miktarını belirleme, rapor ve reçete etme yetkisine sahiptir.
  Bu duruma göre, tek taraflı dominant üst ekstremite amputasyonu olan hastaların hangi tip veya özellikteki kol protezini kullanacaklarına, madde ki tüm şartlar sağlanmış olsa bile 12 yaş altı hastaların akülü tekerlekli sandalye kullanıp kullanamayacaklarına karar verme yetkisi hekim veya sağlık kuruluna aittir. Bu haliyle hekim yetkisini sınırlandıran dava konusu düzenlemede hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

  4- SUT’un “tekerlekli sandalye temini” başlıklı 7.3.12.E. maddesinin 2. Fıkrasındaki “…. SUT eki EK-5/C Listesinde belirtilen bedeller doğrultusunda Kurumca karşılanır.” İbaresinin, Tebliğ eki EK-5/C Listesinde “Özellikli Motorsuz tekerlekli sandalye” bedeli olarak 550,00.-TL, “Akülü tekerlekli sandalye" bedeli olarak 2.200,00.-TL, “tekerlekli sandalye Oturma Adaptasyonu” bedeli olarak 80,00.-TL, “Standing Table (Ayakta Dik Konumlandırma Cihazı)” bedeli olarak 600,00.-TL ve “Parapodium Cihazı (Ayakta Dik Pozisyonlama Cihazı)” bedeli olarak 3.000,00.-TL ödenmesine ilişkin fiyat yönünden belirlemenin iptali,

  Aşağıdaki gerekçelere istinaden istenilmiştir.

  “Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nca kabul edilen ve bizim de tarafı olduğumuz
  "İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi"nin 3. maddesinde; "Yaşamak, hürriyet ve kişi emniyeti her ferdin hakkıdır" hükmüne, 22. maddesinde; "her şahsın, cemiyetin bir üyesi olmak itibariyle, sosyal güvenliğe hakkı vardır; haysiyeti için ve şahsiyetinin serbestçe gelişmesi için zaruri olan ekonomik, sosyal ve kültürel hakların milli gayret ve milletlerarası işbirliği yoluyla ve her devletin teşkilatı ve kaynaklarıyla mütenasip olarak gerçekleştirilmesine hakkı vardır." hükmüne; 25. maddesinin birinci fıkrasında da; "her şahsın, gerek kendisi gerekse ailesi için, yiyecek, giyim, mesken, tıbbi bakım, gerekli sosyal hizmetler dahil olmak üzere sağlığı ve refahını temin edecek uygun bir hayat seviyesine ve işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, ihtiyarlık veya geçim imkânlarından iradesi dışında mahrum bırakacak diğer hallerde güvenliğe hakkı vardır." hükmüne yer verilmiştir.


  Bakanlar Kurulu'nun 10.07.2003 tarih ve 2003/5923 sayılı kararnamesi ile yürürlüğe giren (11.08.2003 tarihli, 25196 sayılı Resmi Gazete) "Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme"nin 9. fıkrasında; bu Sözleşme'ye Taraf Devletlerin, herkesin sosyal sigorta da dâhil olmak üzere sosyal güvenlik hakkını tanıdığı belirtilmiş, 12. maddesinin birinci fıkrasında; "bu Sözleşme'ye Taraf Devletler, herkesin, ulaşılabilecek en yüksek fiziksel ve zihinsel sağlık standardına sahip olma hakkını kabul ederler." hükmüne yer verilerek, ikinci fıkrasında sözleşmeye taraf devletlerin bu hakkın tam olarak kullanılmasını sağlamak için alacakları tedbirler sayılmış, (c) bendinde; salgın; yöresel, mesleki ve diğer hastalıkların önlenmesi, tedavisi ve kontrolü, (d) bendinde ise; hastalık durumunda herkese tıbbi hizmet ve tıbbi bakım sağlayacak koşulların yaratılması amacıyla taraf devletlerin gerekli tedbirleri alacakları hükme bağlanmıştır.
  1451 sayılı Yasa ile kabul edilerek (10.08.1971 tarihli, 13922 sayılı Resmi Gazete) 01.04.1974 tarih ve 7-7964 sayılı Bakanlar Kurulu kararı (15.10.1974 tarihli, 15037 sayılı Resmi Gazete) ile yürürlüğe giren "Sosyal Güvenliğin Asgari Normları Hakkında Sözleşme"nin (102 Nolu Sözleşme) 7. maddesinde; "sözleşmenin bu bölümünü tatbik eden her Üye, korunan kimselere sağlık durumları gerektirdiği zaman, bu bölümün aşağıdaki maddelerine uygun olarak, koruyucu mahiyette veya tedavi şeklinde sağlık yardımları yapılmasını teminat altına alır" hükmüne yer verilmiş, aynı bölümde yer alan 10. maddesinde de yardımların en az neler olduğu sayma suretiyle belirtilmiş, bunlar arasında; hastalık halinde; evde yapılacak muayeneler dahil, pratisyen hekimler tarafından yapılacak muayene ve tedaviler, mütehassıs hekimler tarafından hastanelerde yatarak veya ayakta yapılacak muayene ve tedavilerle hastane dışında sağlanabilecek tedaviler sayılmış olup, maddenin üçüncü fıkrasında; "bu madde gereğince yapılacak yardımların, korunan kimsenin sağlığını korumaya, çalışma gücünü iadeye ve şahsi ihtiyaçlarını karşılayabilme kabiliyetini artırmaya matuftur" hükmüne yer verilmiştir.
  5013 sayılı Yasa ile kabul edilerek (09.12.2003 tarih ve 25311 sayılı Resmi Gazete) 16.03.2004 tarih ve 2004/7024 sayılı kararname (20.04.2004 tarih ve 25439 sayılı Resmi Gazete) ile yürürlüğe giren "Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi (İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi)"nin 1. maddesinde; bu Sözleşmenin Taraflarının, tüm insanların haysiyetini ve kimliğini koruyacağı ve biyoloji ve tıbbın uygulanmasında, ayrım yapmadan herkesin, bütünlüğüne ve diğer hak ve özgürlüklerine saygı gösterilmesini güvence altına alacağı, 2. maddesinde; İnsanın menfaatleri ve refahının, bilim veya toplumun menfaatlerinin üstünde tutulacağı, 3. maddesinde; tarafların, sağlığa duyulan ihtiyaçları ve kullanılabilir kaynakları göz önüne alarak, kendi egemenlik alanlarında, uygun nitelikteki sağlık hizmetlerinden adil bir şekilde yararlanılmasını sağlayacak uygun önlemleri alacakları, hükmüne; 4. maddesinde ise; araştırma dâhil, sağlık alanında herhangi bir müdahalenin, ilgili mesleki yükümlülükler ve standartlara uygun olarak yapılması gerektiği yolundaki hükümlere yer verilmiştir.

  İç hukukumuza baktığımızda ise, öncelikle Anayasamızın 2. maddesinde; Devletimizin nitelikleri sayılmış ve sosyal bir hukuk Devleti olduğu vurgulanmış, 5. maddesinde; Devletin temel amaç ve görevleri sayılarak; kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmak görevine, "kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı" başlıklı 17. maddesinin birinci fıkrasında; "Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir" hükmüne, ikinci fıkrasında ise; "Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz." hükmüne yer verilmiştir.

  Yine Anayasamızın "Sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması" başlıklı 56. maddesinin üçüncü fıkrasında; "Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler" hükmüne, dördüncü fıkrasında; "Devlet, bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal kurumlarından yararlanarak, onları denetleyerek yerine getirir" hükmüne yer verilmiş, "Sosyal güvenlik hakkı" başlıklı 60. maddesinin birinci fıkrasında; "Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir" hükmüne, ikinci fıkrasında; "Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar" hükmüne yer verilmiş, 61. Maddesinin 2. Fıkrasında; “Devlet, sakatların korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbirleri alır” hükmüne yer verilmiş, "Devletin iktisadi ve sosyal ödevlerinin sınırları" başlıklı 65. maddesinde; "Devlet, sosyal ve ekonomik alanlarda Anayasa ile belirlenen görevlerini, bu görevlerin amaçlarına uygun öncelikleri gözeterek malî kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde yerine getirir" hükmüne yer verilmiştir.

 2. #17
  Editör
  hozgul Avatarı

  Gerçek Adı
  Hakan Özgül
  Üyelik Tarihi
  18.02-2010
  Son Giriş
  Dün
  Saat
  22:37
  Yaşadığı Yer
  İstanbul
  Mesaj
  690
  Alınan Beğeniler
  195
  Verilen Beğeniler
  81

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Değinilen Anayasa hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden, tüm yurttaşların yaşama haklarının, Devletin güvencesi ve onun pozitif yükümlülüğü kapsamı içinde koruma altında olduğu anlaşılmıştır.

  Öte yandan Sağlık Bakanlığı'nca 01.08.1998 tarih ve 23420 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe giren "Hasta Hakları Yönetmeliği"nin 1. maddesinde; "Bu Yönetmelik; temel insan haklarının sağlık hizmetleri sahasındaki yansıması olan ve başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda, diğer mevzuatta ve milletlerarası hukuki metinlerde kabul edilen "hasta hakları"nı somut olarak göstermek ve sağlık hizmeti verilen bütün kurum ve kuruluşlarda ve sağlık kurum ve kuruluşları dışında sağlık hizmeti verilen hallerde, insan haysiyetine yakışır şekilde herkesin "hasta hakları"ndan faydalanabilmesine, hak ihlallerinden korunabilmesine ve gerektiğinde hukuki korunma yollarını fiilen kullanabilmesine dair usul ve esasları düzenlemek amacı ile hazırlanmıştır" denilmek suretiyle Yönetmeliğin amacı ortaya konulmuş olup, "kapsam" başlıklı 2. maddesinde; "Bu Yönetmelik; sağlık hizmeti verilen resmi ve özel bütün kurum ve kuruluşları, bu kurum ve kuruluşlarda veya bunların dışında hizmete katılan her kademedeki ve unvandaki ilgilileri ve hizmetten faydalanma hakkını haiz olan bütün fertleri kapsar." hükmüne yer verilmiş, "tanımlar" başlıklı 4. maddesinde; "hasta" kavramı ile sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan kimsenin, "Hasta hakları" kavramıyla ise; Sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan fertlerin, sırf insan olmaları sebebiyle sahip bulundukları ve T.C. Anayasası, milletlerarası andlaşmalar, kanunlar ve diğer mevzuat ile teminat altına alınmış bulunan haklarının ifade edildiği vurgulanmış, "İlkeler" başlıklı 5. maddesinin (a) bendinde; bedeni, ruhi ve sosyal yönden tam bir iyilik hali içinde yaşama hakkının, en temel insan hakkı olduğunun, hizmetin her safhasında daima gözönünde bulundurulacağı; (b) bendinde ise; herkesin yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkını haiz olduğu ve hiçbir merci veya kimsenin bu hakkı ortadan kaldırmak yetkisinin olmadığı bilinerek, hastaya insanca muamelede bulunulacağı yolundaki emredici kurallara yer verilmiş, "Tıbbi Gereklere Uygun Teşhis, Tedavi ve Bakım" başlıklı 11. maddesinde ise; hastanın, modern tıbbi bilgi ve teknolojinin gereklerine uygun olarak teşhisinin konulmasını, tedavisinin yapılmasını ve bakımını istemek hakkına sahip olduğu vurgulanmıştır.

  Yukarıda yer verilen tüm hukuk kaynaklarının bir arada değerlendirildiğinde; öncelikle Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 3. maddesi ile en temel insan hakkı olarak yaşama hakkı tanınmış olup, tarafı olduğumuz diğer sözleşmeler ile de bu hakkın vazgeçilmezliği ve her türlü riske karşı ve bu arada hastalıklara karşı korunmasının, Devletin temel görevi olduğu, herkesin, ulaşılabilecek en yüksek fiziksel ve zihinsel sağlık standardına sahip olma hakkının varlığı kabul edilmiş, bu hakkın tam olarak kullanılabilmesi için, hastalık durumunda herkese tıbbi hizmet ve tıbbi bakım sağlayacak koşulların yaratılması amacıyla sözleşmeci taraf devletlerin tedbir alacakları vurgulanarak, koruyucu mahiyette veya tedavi şeklinde sağlık yardımı yapılması teminat altına alınarak, sağlanacak asgari tedavi yardımları sayılmış, iç hukukumuzda da bu yönde düzenlemelere yer verilerek Anayasamızın 17. maddesinin birinci fıkrasında; herkesin, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahip olduğu, ikinci fıkrasında ise; tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamayacağı; rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamayacağı, hükme bağlanmış, yukarıda yer verilen diğer tüm iç hukuk kaynaklarında da anılan uluslararası sözleşme hükümleriyle paralel düzenlemelere yer verilmiştir.
  Öte yandan, Anayasa'da Devletimizin nitelikleri arasında sayılan sosyal hukuk devleti; "insan haklarına dayanan, kişilerin huzur, refah ve mutluluk içinde yaşamalarını güvence altına alan, kişi hak ve özgürlükleriyle kamu yararı arasında adil bir denge kurabilen, çalışma hayatını geliştirerek ve ekonomik önlemler alarak çalışanlarını koruyan, onların insan onuruna uygun hayat sürdürmelerini sağlayan, milli gelirin adalete uygun biçimde dağıtılması için gereken önlemleri alan, sosyal güvenlik hakkını yaşama geçirebilen, güçsüzleri güçlüler karşısında koruyarak sosyal adaleti ve toplumsal dengeleri gözeten devlet olarak tanımlanmakta olup, çağdaş devlet anlayışı sosyal hukuk devletinin tüm kurum ve kurallarıyla Anayasa’nın özüne ve ruhuna uygun biçimde kurularak işletilmesini, bu yolla bireylerin refah, huzur ve mutluluğunun sağlanmasını gerekli kılar.
  Yine Anayasa’nın 5. maddesinde, “İnsanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli koşulları hazırlamaya çalışmak” devletin temel amaç ve görevleri arasında sayılmış olup, bu kapsam içinde kişileri mutlu kılmak, onların hayat mücadelesini kolaylaştırmak, insan haysiyetine yaraşır onurlu bir hayat sürdürmelerini sağlamak gibi hususların da yer aldığı kuşkusuzdur. Anayasanın 56. maddesinde ise; herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenlemek Devletin görevi olarak belirtilmiştir.
  Sosyal hukuk devletinin somut göstergelerinden biri olan sosyal güvenlik hakkının yer aldığı, Anayasa’nın 60. maddesinde ise; “Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar” denilmektedir.
  Sosyal güvenlik, bireylerin istek ve iradeleri dışında oluşan sosyal risklerin, kendilerinin ve geçindirmekle yükümlü oldukları kişilerin üzerlerindeki gelir azaltıcı ve harcama artırıcı etkilerini en aza indirmek, ayrıca sağlıklı ve asgari hayat standardını güvence altına alabilmektir. Bu güvencenin gerçekleştirilebilmesi için sosyal güvenlik kuruluşları oluşturularak, kişilerin yaşlılık, hastalık, malûllük, kaza ve ölüm gibi sosyal risklere karşı asgari yaşam düzeylerinin korunması amaçlanmaktadır. (Anayasa Mahkemesi'nin 15.12.2006 tarih ve E:2006/111, K:2006/112 sayılı kararı)
  Bu kapsamda Anayasamızın "Devletin iktisadi ve sosyal ödevlerinin sınırları" başlıklı 65. maddesinde yer alan; "Devlet, sosyal ve ekonomik alanlarda Anayasa ile belirlenen görevlerini, bu görevlerin amaçlarına uygun öncelikleri gözeterek malî kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde yerine getirir" hükmü ile Devlete Anayasa ile yüklenen ödevler arasında öncelikler gözetilmek suretiyle mali kaynakların yeterliliği ölçüsünde görevlerini yerine getirme imkanı tanınmış olup, bu öncelikler arasında yaşama hakkı en başta olmak üzere kişilerin ruh ve fizik sağlığı içinde insana yaraşır bir hayat sürdürmesini sağlama görevinin en önde geldiği tartışmasızdır.

  5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun amacını belirleyen 1. maddesinde, sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortası bakımından kişilerin güvence altına almak; bu sigortalardan yararlanacak kişileri ve sağlanacak hakları, bu haklardan yararlanma şartları ile finansman ve karşılanma yöntemlerini belirlemek; sosyal sigortaların ve genel sağlık sigortasının işleyişiyle ilgili usul ve esasları düzenlemek kuralına yer verilmiştir.
  Aynı Yasanın 62. maddesinin 1. fıkrasında, bu Yasa gereğince genel sağlık sigortasından sağlanacak sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlanmak, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler için bir hak, Kurum için ise bu hizmet ve hakların finansmanını sağlamanın bir yükümlülük olduğu belirtilmiş; 67. maddesinde, sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlanabilmek için belirli bir süre genel sağlık sigortası primi ödenmesi ve kuruma prim borcunun bulunmaması gerektiği kurala bağlanmış, 72. maddesinde, kurumca finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri için ödenecek bedelin belirlenmesinde Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunun yetkili olduğu belirtilerek Komisyonun; 63. madde hükümlerine göre finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinin Kurumca ödenecek bedellerini; sağlık hizmetinin sunulduğu il ve basamak, Devletin doğrudan veya dolaylı olarak sağlamış olduğu sübvansiyonlar, sağlık hizmetinin niteliği itibariyle hayati öneme sahip olup olmaması, kanıta dayalı tıp uygulamaları, maliyet-etkililik ölçütleri ve genel sağlık sigortası bütçesi dikkate alınmak suretiyle, her sınıf için tek tek veya gruplandırarak belirlemeye yetkili olduğuna yer verilmiş, 68. maddesinde, ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayene ücretinin; vücut dışı protez ve ortez bedelinin; Ayakta tedavide sağlanan ilaç bedelinin; Kurumca belirlenecek hastalık gruplarına göre yatarak tedavide finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri bedelinin, katılım payı adı altında genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden tahsil edileceği belirtilmiş, hatta bu maddeye göre genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden, sağlık hizmetinin alındığı tarihteki asgarî ücretin % 75’ine kadar katılım payı alınacağı öngörülmüştür.
  5510 sayılı Yasanın 74/1. maddesinde ise, genel sağlık sigortası prim gelirlerinin, yönetim giderleri ile genel sağlık sigortasından sağlanan sağlık hizmetleri ve diğer haklar dışında bir amaçla kullanılamayacağı kurala bağlanmıştır.

  Bu yasal duruma göre, kurumca finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri için ödenecek bedelin belirlenmesinde sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunun yetkili olduğu, genel sağlık sigortalısının, kurumun sağlık hizmeti sunucularından satın aldığı ve komisyonca fiyatı belirlenen sağlık hizmetinden genel sağlık sigortası primi, katılım payı ve ilave ücret ödemek şartıyla yararlanabildiği, genel sağlık sigortası prim gelirlerinin kurumca sunulan sağlık hizmetinin finansmanında etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla komisyona tanınan fiyat belirleme yetkisinin, hastanın sağlık hizmetine erişim hakkını engelleyecek veya hastanın dolayısıyla genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin ödeyemeyeceği ağır bir maddi yük altında bırakacak şekilde kullanılmasının, sağlıklı yaşam hakkına ve sosyal devlet ilkesine aykırı olduğu, bir başka ifade ile doktor veya sağlık kurulu raporu ile hastanın tedavisinde kullanılması zorunlu görülen ve hasta tarafından bedeli mukabilinde piyasadan temin edilen ortez ve protez bedelinin, komisyonca belirlenen bedeli aşan kısmının kurumca ödenmemesi suretiyle tedavi giderlerinin bir kısmının hasta genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin üzerinde bırakılması mümkün değildir.

  Bu durumda, uzman hekim veya sağlık kurulu raporu ile kullanılması zorunlu görülen tekerlekli sandalye, akülü tekerlekli sandalye, tekerlekli sandalye oturma adaptasyonu, ayakta dik pozisyonlama ve yürütme cihazları(Çocuklar için (Parapodium, Standing Table- Erişkinler için ( Stand Up tekerlekli sandalye (manuel kalkış manuel sürüş)’nın, hastalığı veya sakatlığı farklı olan, dolayısıyla her bireyin farklı özelliklere sahip, kendine özgü ve gereksinimlerine uygun sandalyeyi veya ayakta dik pozisyonlama ve yürütme cihazlarını kullanacağı, piyasadan fatura karşılığında temin edilen bu sandalyenin veya ayakta dik pozisyonlama ve yürütme cihazı bedelinin, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere ödemesi gerekmektedir.

  Sosyal Güvenlik Kurumunca yürürlüğe konulan Sağlık Uygulama Tebliği ile engellilerin kullanmak zorunda oldukları yukarıda belirtilen; tekerlekli sandalye, akülü tekerlekli sandalye, ayakta dik pozisyonlama ve yürütme cihazlarına erişimde öyle kısıtlamalar getirilmiştir ki, bu kısıtlamalar temel insan haklarına, ülkemizin taraf olduğu uluslar arası sözleşmelere ve Anayasamıza aykırıdır.”

  Danıştay 10. Dairesinin 2010/6710 esasında görülen davada; yukarıdaki düzenlemenin yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir.
  Danıştayın Gerekçesi şöyledir;

  “T.C. Anayasasının 2. maddesinde; Devletimizin nitelikleri sayılmış ve sosyal bir hukuk Devleti olduğu vurgulanmış; 5. Maddesinde, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmak Devletin temel amaç ve görevleri arasında sayılmıştır.

  Bu yasal duruma göre, kurumca finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri için ödenecek bedelin belirlenmesinde sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunun yetkili olduğu, genel sağlık sigortalısının, kurumun sağlık hizmeti sunucularından satın aldığı ve komisyonca fiyatı belirlenen sağlık hizmetinden genel sağlık sigortası primi, katılım payı ve ilave ücret ödemek şartıyla yararlanabildiği, genel sağlık sigortası prim gelirlerinin kurumca sunulan sağlık hizmetinin finansmanında etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla komisyona tanınan fiyat belirleme yetkisinin, hastanın sağlık hizmetine erişim hakkını engelleyecek veya hastanın dolayısıyla genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin ödeyemeyeceği ağır bir maddi yük altında bırakacak şekilde kullanılmasının, sağlıklı yaşam hakkına ve sosyal devlet ilkesine aykırı olduğu, bir başka ifade ile doktor veya sağlık kurulu raporu ile hastanın tedavisinde kullanılması zorunlu görülen ve hasta tarafından bedeli mukabilinde piyasadan temin edilen ortez ve protez bedelinin, komisyonca belirlenen bedeli aşan kısmının kurumca ödenmemesi suretiyle tedavi giderlerinin bir kısmının hasta genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin üzerinde bırakılmasına olanak bulunmamaktadır.

  Bu durumda, uzman hekim veya sağlık kurulu raporu ile kullanılması zorunlu görülen tekerlekli sandalye, akülü tekerlekli sandalye, tekerlekli sandalye oturma adaptasyonu, ayakta dik pozisyonlama ve yürütme cihazları(Çocuklar için (Parapodium, Standing Table- Erişkinler için ( Stand Up tekerlekli sandalye (manuel kalkış manuel sürüş)’nın, hastalığı veya sakatlığı farklı olan, dolayısıyla her bireyin farklı özelliklere sahip, kendine özgü ve gereksinimlerine uygun sandalyeyi veya ayakta dik pozisyonlama ve yürütme cihazlarını kullanacağı, piyasadan fatura karşılığında temin edilen bu sandalyenin veya ayakta dik pozisyonlama ve yürütme cihazı bedelinin, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere ödemesi gerekmektedir.

  Yukarıda yapılan açıklama ve değerlendirme de dikkate alındığında, Tebliğin “tekerlekli sandalye temini başlıklı 7.3.12. E. maddesinin 2. Fıkrasındaki “…. SUT eki EK-5/C Listesinde belirtilen bedeller doğrultusunda Kurumca karşılanır.” İbaresinde ve Tebliğ eki EK-5/C Listesinde “Özellikli Motorsuz tekerlekli sandalye” bedeli olarak 550,00.-TL, “Akülü tekerlekli sandalye" bedeli olarak 2.200,00.-TL, “tekerlekli sandalye Oturma Adaptasyonu” bedeli olarak 80,00.-TL, “Standing Table (Ayakta Dik Konumlandırma Cihazı)” bedeli olarak 600,00.-TL ve “Parapodium Cihazı (Ayakta Dik Pozisyonlama Cihazı)” bedeli olarak 3.000,00.-TL ödenmesine ilişkin düzenlemede fiyat yönünden hukuka uyarlık bulunmamaktadır.”

  Güzel bir haberimiz daha olacak...
  Ayağa kaldıran sandalyelerle ilgili açılan davada benzer bir yürütmeyi durdurma kararı var. Onu da burada paylaşacağız

 3. #18
  Üye
  nova Avatarı

  Gerçek Adı
  Özgür
  Üyelik Tarihi
  07.09-2006
  Son Giriş
  13.12-2017
  Saat
  21:13
  Yaşadığı Yer
  bodrum/mugla
  Mesaj
  993
  Alınan Beğeniler
  5
  Verilen Beğeniler
  8

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  yani gene sandalyeye 550 tl mi ödenecek daha fazla mı?

 4. #19
  Yasaklı Üye
  saww Avatarı

  Üyelik Tarihi
  11.01-2011
  Son Giriş
  17.09-2012
  Saat
  14:38
  Mesaj
  2.171
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Hocam haticeyi yazmışsın güzel de netice nedir?
  Bir de bu davalar bireysel mi açılmıştır? Davalar ne kadar süre alıyor?
  Mesela bugünün gündeminde emekli farkları var. Adam diyorki para alabilmek için herkezin ayrı ayrı dava açması lazım!
  Şimdi kalkıp herkez ayrı davamı açacak hakkını almak için! Şimdi bu insanlar böyle basit işler için mahkemeye giderse sıra önemli davalara gelirmi
  Mahkemeleri devlet benim anladığım harç toplama mekanizması olarak görüyor. Adalet ikinci planda kalıyor!

 5. #20
  Editör
  hozgul Avatarı

  Gerçek Adı
  Hakan Özgül
  Üyelik Tarihi
  18.02-2010
  Son Giriş
  Dün
  Saat
  22:37
  Yaşadığı Yer
  İstanbul
  Mesaj
  690
  Alınan Beğeniler
  195
  Verilen Beğeniler
  81

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Aslında netice yazının ilk başnda belirtiliyordu. Reçetede ve raporda yazan sandalye ne ise onu piyasadan tedarik edip SGK'dan tahsilat yapacaksınız. Burada tek kafa karışıklığı ayaktan reçete uygulamasına geçtim diyor. Onun anlamı da şu: 3-5 firmadan aynı sandalyenin özelliklerine sahip son bir yılın ortalamasını alırım diyor. Ciddi sıkıntı olacağını sanmıyorum eğer uygulamada memurların işi yokuşa sürmezse.

  Bireysel dava açmaya da luzüm yok. Danıştay kararı çok açık. Mesela 550 TL öderim diyen SGK'nın hükmünün yürütülmesini durdurdu. Ayrıca dava açmaya gerek yok arkadaşlar.

 6. #21
  Yasaklı Üye
  saww Avatarı

  Üyelik Tarihi
  11.01-2011
  Son Giriş
  17.09-2012
  Saat
  14:38
  Mesaj
  2.171
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  hozgul,
  Bu açıklama iyi olmuş tşkrler. tekerlekli sandalyeli arkadaşlarım için sevindim!
  Peki bacak kol protezleri için durum nedir?
  Bununla ilgili işleyiş nasıldır?

 7. #22
  Üye
  hera Avatarı

  Üyelik Tarihi
  30.03-2009
  Son Giriş
  Saat
  Yaşadığı Yer
  İzmir
  Mesaj
  265
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Türkiye Sakatlar Derneği ve Türkiye Kas Hastalıkları Derneği'nin SGK'nın yayınladığı sağlık hizmetlerinden yararlanma esaslarını belirleyen Sağlık Uygulama Tebliği'ne (SUT) itirazını Danıştay kabul etti ve 5 maddenin de yürütmesini durdurdu. SGK da bir genelgeyle 5 maddeyi değiştirdi.


  l 12 yaşından küçük çocuklar akülü tekerlekli sandalye alabilecek
  l Garanti kapsamı dışındaki malzemelerin masrafını SGK ödeyecek
  l Önceden 2 fonksiyonlu kol protez veren SGK artık 4 fonksiyonlu kol protez verecek
  l Reçetenin alındığı tarihle fatura arasındaki 5 günlük süre kısıtlaması kaldırıldı
  l Engellilerin kullandığı tekerlekli sandalye, akülü tekerlekli sandalye, ayakta dik pozisyonlama cihazı gibi aletlerin fiyat sınırlandırılması kaldırıldı.

  Akşam-Mete YILMAZ

 8. #23
  Üye
  sait Avatarı

  Üyelik Tarihi
  06.10-2006
  Son Giriş
  10.02-2017
  Saat
  11:20
  Yaşadığı Yer
  YOK
  Mesaj
  30
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  çok guzel bır hhaber bızım ıcın başlaşımlarınız ıcın ayrıca tşklr

 9. #24
  Editör
  hozgul Avatarı

  Gerçek Adı
  Hakan Özgül
  Üyelik Tarihi
  18.02-2010
  Son Giriş
  Dün
  Saat
  22:37
  Yaşadığı Yer
  İstanbul
  Mesaj
  690
  Alınan Beğeniler
  195
  Verilen Beğeniler
  81

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Sevgili Saw,
  bacak ve kol protezlerinde sadece Myoelektrik kontrollü kol protezleri başlıklı 7.3.1 maddesinin 4. Fıkrasındaki hüküm hakkında dava açmıştık. Diğer tıbbi cihazlar dava konusu edilmedi. Ama Danıştay'ın verdiği karar şu açıdan önemli: Danıştay SGK'ya diyor ki: "doktorun yazdığı reçeteyi ya da tedavi yöntemini sen sorgulayamazsın". Bu çok önemli bir gerekçe...

 10. #25
  Yasaklı Üye
  saww Avatarı

  Üyelik Tarihi
  11.01-2011
  Son Giriş
  17.09-2012
  Saat
  14:38
  Mesaj
  2.171
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Sevgili arkadaşım;
  Uğraşların için çok teşekkür ederiz.
  Yardımcı olursan ben bacak protezleri için dava açmak istiyorum!
  Sonuçta gazilere yapılan mevcut bir ödemede var. Örnek olarak bu da gösterilebilir.
  Nasıl açıcaz? ne kadar zamanımızı alıcak aydınlatırsan memnun olurum...

 11. #26
  Üye
  tılafsınlı Avatarı

  Gerçek Adı
  Katip
  Üyelik Tarihi
  07.10-2009
  Son Giriş
  Saat
  Yaşadığı Yer
  Yaşamak istemediğim bir yer.
  Mesaj
  1.356
  Alınan Beğeniler
  30
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  merhaba ben tekaerlekli sandalye alacagım 750 lira fiyatı bunun bedelini sgk bana ödeyecekmi 750 liranın tamamını mı? ödeyecek bu ödemede babamın annemim herhandi bir mal varlıgı engel oluyormu bana senin babanın busu var annenin busu var sana geri ödeme bedeli falan yok ne halin varsa gör dermi diyecekmi 64 dönün tarlası var bide bagkur borcu var dedir ne degildir .. bir cevap rica ediyorum saygılar
  bakım ve 2022 de sorun oluyor mu????

 12. #27
  Üye
  a_slymn Avatarı

  Üyelik Tarihi
  05.05-2006
  Son Giriş
  14.02-2015
  Saat
  13:11
  Yaşadığı Yer
  MEKANSIZ
  Mesaj
  384
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Sn. oturanboga dedıgım dogruymys dımı
  ama ılgılı SUT yayınlanınca konuyu sabıte tası yorumları sıl sadece yenu SUT teblıgı kalsın.
  sormak ıstedıgım su yanlıs anlamadıysam
  vormal kllasık özellıklı motorsuz tkerleklı sandalye ıcın sgk faturanın tamamını oduyor dorumu
  dıjıtal işitme cıhazı ıcınde fatura bedelının tamamı odenıyor sanırım.
  akulu sandalte ıcın ne kadar odeme var ondada faturanın tamamı.
  elektrıklı hasta karyolası
  akulu hasta tasıma vıncı
  akulu nerdıven ınıp cıkma aparatı
  ıcın herhangı bır duzenleme varmı
  tılafsınlı
  walla agam masallah varyemez gıbısınız halıs agayı sollamıssınız
  sgk sandalyeyı karsıllar ama o kadar fıyatı bılemem2022 kesın olmaz aylık geçlr kıwı basına 99 lırayı gecmemelı

 13. #28
  Editör
  hozgul Avatarı

  Gerçek Adı
  Hakan Özgül
  Üyelik Tarihi
  18.02-2010
  Son Giriş
  Dün
  Saat
  22:37
  Yaşadığı Yer
  İstanbul
  Mesaj
  690
  Alınan Beğeniler
  195
  Verilen Beğeniler
  81

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Merhaba Saw,
  Gazilere öderiz diyerlerine öedemeyiz dediği hüküm hakkında da dava açmıştık. Fakat SGK biz dava açar açmaz (1-2 ay sonra) o hükmü düzenleyen maddeyi kaldırdı. Bizim itirazımız şu idi: gazilere ödeniyor doğru ama bize de ödenmesi gerekir. Yoksa neden gazilere ödüyorsunuz değildi. Siz istediğiniz protezi alın ve dava açın. Bu çok uzun bir yol fakat. Burada en önemli konu doktorun reçetede ne yazdığı ve reçetede yazan protezin piyasa fiyatı hakikatte ne kadar? Malumunuzdur hukuka erişmek ve karar çıkarmak en az 3 en çok 7 yıl sürüyor. Ömür törpüsü gibi. Protezi kullanmaya başladığınızda ömrünüzden 5 sene gitmiş oluyor. Bunu bize layık görenlere çok şey söylüyorum ama buraya yazmayacağım. Şunu belirtmeliyim ki bir avukatla görüşmeniz isbaetli olur. Çünkü en nihayetinde profesyonel bir yaklaşım lazım. Bana e-posta adresini gönderirseniz (hakan.ozgul@kasder.org.tr benimki) size bizim aldığımız danıştay kararını gönderirim çünkü ordan esinlenecek çok husus var. her kadar konuları başka medikal cihazlarda olsa mantık aynı.
  selamlar,hakan

 14. #29
  Üye
  kuşcu37 Avatarı

  Üyelik Tarihi
  30.10-2009
  Son Giriş
  30.10-2011
  Saat
  19:21
  Mesaj
  7
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Selam ben sgk yı radım bilgi almk için bana her ürün için bilgi fiyat lıcaklarını en ucuz fiyat hangiyse o üründe bu tüm ortepedik ürünler protezler akülü araclar ve diğerleri için ffarketmiyor sen kaça alırsan al biz en ucuz olanın fiyatından ödiyeceğiz diyor bir kaç medikalde kendilerinden fiyat istendiğini doğruldı .Benim anladığım herkez istediği ürünü istediği kalıtedeki ürünü değil en ucuzu alırsa ödüyor sen iyi alıyım dersend e farkı yine sen ödüyorsun ..

 15. #30
  Yasaklı Üye
  saww Avatarı

  Üyelik Tarihi
  11.01-2011
  Son Giriş
  17.09-2012
  Saat
  14:38
  Mesaj
  2.171
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Panthera: hafif, agresif ve zarif aktif tekerlekli sandalye...
  Alıntı Alıntı Yapılan Kişi: hozgul Mesajı Gör
  Merhaba Saw,
  Gazilere öderiz diyerlerine öedemeyiz dediği hüküm hakkında da dava açmıştık. Fakat SGK biz dava açar açmaz (1-2 ay sonra) o hükmü düzenleyen maddeyi kaldırdı. Bizim itirazımız şu idi: gazilere ödeniyor doğru ama bize de ödenmesi gerekir. Yoksa neden gazilere ödüyorsunuz değildi. Siz istediğiniz protezi alın ve dava açın. Bu çok uzun bir yol fakat. Burada en önemli konu doktorun reçetede ne yazdığı ve reçetede yazan protezin piyasa fiyatı hakikatte ne kadar? Malumunuzdur hukuka erişmek ve karar çıkarmak en az 3 en çok 7 yıl selamlar,hakan
  O maddeyi kaldırdı derken nasıl yani ayrım yokmu şimdi Gaziye demi protez yaptırılmıyor?
  Protezi almak imkansız! 120 bin tl! Tıpkı bir önemli ameliyatı vatandaşın kendi cebinden karşılayamaması gibi bir durum! Burada kanunsuzluğun boyutu açıkca bellidir.
  Siz bir önemli ameliyatı hijyen kurallarına uyulmadan bir 3. dünya ülkesinde olmaya kalksanız maliyeti 2 tl ye düşürürsünüz! Ama sonra süper enfeksiyondan 2 gün yaşamassınız değilmi? Protez konusuda tam olarak böyle olmasada bu örneğe benzer bir ödeme söz konusudur.
  2 Bin tl ye bir bacak protezi ödemesi yapan bir büyük devlet göstersin anlını karışlarım sgk nın. Böyle zalimlik olmaz...
  Verme kardeşim 2 bin tl. Ödüyorum diye milleti kandırma!
  7 sene benim ömrüm varmı bakalım. Avrupa insan hakları bu işe acilen el atmalı... Geciken adalet adalet değildir. Bu lafı yürütmenin başı söylüyor.
  Peki bu kurumlar bu yürütmenin başına bağlı değilmi? Bu riyakarlık değilde nedir? Bu nasıl adaletdir...
  1 trilyonluk araca binmeye gelince biniyorsun. Müslüman adam bir uzvun bedelinde cimrilik pintilik yaparmı?
  Müslüman sıfatları ile çelişiyor...
Sayfa 2 / 3 İlkİlk 123 SonSon