SGK, Danıştay'ın ilgili kararı doğrultusunda 01.04.2011 tarihinden geçerli olmak üzere 2011/40 sayılı bir genelge yayınlamıştır*. Bu genelge gereği yapılan değişiklik SUT'un aşağıda aktardığımız ilgili madde ve fıkralarındaki ibarelerin üstü çizilerek güncellenmiştir.

2010 SGK Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) yayınlandı

7.3.12.G- Ayakta dik pozisyonlama ve yürütme cihazları

7.3.12.G- 1- Çocuklar için (Parapodium, Standing Table )
(1) Üniversite veya eğitim araştırma hastanelerinin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon kliniklerinde yatırılarak uygulama ve eğitiminin yapılması sonucunda Nöroloji, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ve Ortopedi uzman hekimlerinin bulunduğu sağlık kurulu raporuna dayanılarak, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzman hekimlerince;
1-Bilinci açık ve kognitif fonksiyonları yerinde olan,
2- Baş kontrolü ve oturma dengesi olan,
3- Üst ekstremite motor fonksiyonları yerinde olan,
4- Progresif hastalığı olmayan,
5- Herhangi bir nedene bağlı yerleşmiş parapleji klinik tablosu olan; 2 yaş ve üzerindeki hastalara (8 yaş üstü hastalara standing table bedeli karşılanmaz) reçete edilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır.

(2) Parapodium, Standing Table, cihazları birlikte temin edilmez.
(3) Ayrıca bu hastalara tekerlekli sandalye bedeli ödenmez.

7.3.12.G- 2- Erişkinler için ( Stand Up Wheelchair (manuel kalkış manuel sürüş))
(1) Üniversite veya Eğitim Araştırma Hastanelerinin Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon kliniklerinde yatırılarak uygulama ve eğitiminin yapılması sonucunda Nöroloji, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ve Ortopedi uzman hekimlerinin bulunduğu sağlık kurulu raporuna dayanılarak Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzman hekimlerince;
1- Bilinci açık ve kognitif fonksiyonları yerinde olan,
2- Üst ekstremite motor fonksiyonları yerinde olan,
3- Progresif hastalığı olmayan,
4- Herhangi bir nedene bağlı yerleşmiş parapleji klinik tablosu olan,
5- Mesleğini devam ettiren ve mesleki olarak ayakta durması gereken; hastalara (bu durumun Kurum sosyal güvenlik kontrol memurlarınca tespiti halinde) reçete edilmesi halinde bedeli Kurumca karşılanır.

(2) Bu hastalara ayrıca tekerlekli sandalye (özelliksiz, özellikli, akülü), ayakta dik durma, parapodium cihazı bedeli ödenmez.

(3) Bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce temin edilen tekerlekli sandalye (özellikli, özelliksiz, akülü), ayakta dik durma, parapodium cihazlarının kullanım süreleri tamamlanmadan erişkinler için Stand Up Wheelchair bedeli karşılanmaz.

(4) Akülü, motorlu, elektrikli, kalkış/ sürüş, merdiven inip çıkabilen ve benzeri cihaz bedelleri Kurumca karşılanmaz.

(5) Stand Up Wheelchair yenilenme süresi 5 (beş) yıldır. Bu süreden önce yenilenmesi halinde Kurumca bedeli ödenmez.

-Parapodium cihazı (ayakta dik pozisyonlama cihazı) için 5 yılda bir 3.000 TL ödenir
- Standing table (ayakta dik konumlandırma cihazı) için 5 yılda bir 600 TL ödenir* fsCNX - Ayakta dik pozisyonlama ve yürütme cihazları için SGK ödemesi