4 Haziran 2011 tarihinde,tmmob ankara engelli mimar mühendis çalıştayı yapılacaktır..

1- Çalıştayın Amacı : TMMOB Bünyesindeki engelli mühendis, mimar ve şehir plancılarının tespit edilmesi ve sorunlarının araştırılması.

Başlıklar : a) Yasal parametrelerin belirlenmesi, tespiti ve düzenlenmesi (Mevcut yasaların uygulanması için neler yapılabilir?)

b) Engelli mühendis, mimar, şehir plancılarında istihdam

c) Kamu hizmeti verenlerin engellilere yönelik eğitimleri olup olmadığı

d) Neye göre özür, kime göre özür

e) Çevresel faktörlerin engelliler üzerindeki etkisi (Mevcut mimari yapı, kaldırımlar v.s)

2- Çalıştayın 4 Haziran 2011 tarihinde ve 1 gün yapılmasına,

3- Çalıştaya ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından, sendika ve meslek örgütlerinden temsilci (TTB, Baro, Belediyeler, Başbakanlık Özürlüler Dairesi Başkanlığı v.s) davet edilmesine,

karar verilmiştir.


TMMOB ENGELLİ MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI ÇALIŞTAYI TOPLANTI TUTANAKLARI - [TMMOB]