Herkese merhaba.

30 yaşında bir akrabamız var. 18 yaşından beri ilaca dirençli epilepsi ile boğuşuyor. Geçen 12 yılda ilacıydı, seri ameliyatlardı derken hem toplumun ve hayatın çok dışında kaldı hem de sosyal becerileri gelişmedi (olan da geriledi). Geçirdiği fiziksel/psikolojik tedavi ve müdahalelerden sonra epilepsiden tamamen kurtulamasa da nöbetleri seyrekleşti ama onu doğrudan topluma dahil edemiyoruz, sosyal becerileri zayıf kaldığı için yadırganıyor ve kendisinden uzak duruluyor. Kalıcı ve tutarlı bir ilişki ağı kurmak mümkün olmadı. Aile içindeki etkileşim de belli ki yetmiyor.

Şimdi en azından temel sosyal beceriler geliştirmesini, insanlarla medeni şekillerde tutarlı ilişki kurmayı becermesini sağlayacak bir gruba katmaya çalışıyoruz. Acaba bu konuda ara basamak gibi yararlanabileceğimiz bir dernek veya vakıf programı, etkinliği, destek çemberi vs. var mıdır? Böylesi eksikliklerin farkında olan, bunları yönetmeyi az çok bilen, tutarsız, üzgün veya kızgın davranışları idare edebilecek insanların nezaretinde, kontrollü bir sosyalleşme sağlayacak herhangi bir program (ister haftada birkaç kez buluşup konuşulan seanslar olsun, ister bir kurs vs.) bulmaya çalışıyoruz. Sabit konuda yer alan toplulukları taradık ama bizim konumuzla ilgili olanlar arasında maalesef tam ihtiyacı karşılayacak bir programa denk gelemedik. Varsa lütfen bizi haberdar edin. Hatta dernekler dışındaki seçenekleri bile düşünebiliriz; o veya bu sebepten ötürü toplumun dışında kalmış bireyleri yeniden topluma katmaya yönelik özel klinik aktiviteleri gibi alternatifleri de güç yettiğince değerlendirmeye çalışırız.

Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.