raporun çıkması 3 gun gerisi akşilik çıkmassa benimki gib 3 4 ayda sonuclanır