elbette tekrar degerlendirecektir. Diyabetik nöropati sizde pek hasar vermemiş demek.