Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinde yer alan sakatlık indirimi tutarları, 2016 takvim yılında uygulanmak üzere;

Birinci Derece Sakatlıklar İçin: 900,00 TL
İkinci Derece Sakatlıklar İçin: 470,00 TL
Üçüncü Derece Sakatlıklar İçin: 210,00 TL


olarak tespit edilmiştir. Yani bu miktarlardan gelir vergisi kesilmeyecek.

Çalışma gücünün %80'inden fazlasını (% 80 dahil) kaybeden birinci derece sakat,
Çalışma gücünün %60'ından fazlasını (% 60 dahil) kaybeden ikinci derece sakat,
Çalışma gücünün %40'ından fazlasını (% 40 dahil) kaybeden üçüncü derece sakat sayılır.