Cemre, bence şunu yapmalısın.

2001 yılında işe girmek için almış olduğun raporla birlikte şu dilekçeyi de ekleyerek vergi indirimi için başvur:
... defterdalığı'na,

2001 yılında İş-Kur'a kaydolmak ve sakat statüsünde işe girmek için usulüne uygun olarak almış olduğum ekte yer alan sağlık kurulu raporum mevcuttur.
İş bu rapor işleme konularak, 16 Temmuz 2006'da Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğin Kazanılmış Hakları düzenleyen Geçici 1/c* maddesi gereğince vergi indiriminden yararlanmamın sağlanmasını arz ederim.


* c) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 30 uncu maddesi gereğince kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde istihdam edilen özürlülerin işe girişlerinde almış oldukları özürlü sağlık kurulu raporlarındaki çalışma gücü kaybı oranları, [...] geçerli olup bu oranlara dayanılarak sağlanmış sosyal destek ve yardım hizmetlerinin sürdürülebilmesi için yeniden özürlü sağlık kurulu raporu düzenlenmez.
Buna göre, işe girmek için 2001 yılında almış olduğun rapor geçerlidir. Ve benim iddiam, o rapora karşılık Maliye Bakanlıı vergi indirim başvurunu kabul etmek zorundadır. Eğer etmezse, hukuki süreç başlatıp Maliye Bakanlığı'nın vergi indirim hakkını vermesini sağlayabilirsin (diye iddia ediyorum ben).