Yeni gelir vergisi kanun tasarısınnda engelli indirimi:

ENGELLİ İNDİRİMİÜcretlilerin gelirler vergisine esas matrahlarından, varsa engellilik indirimi de düşüldükten sonra gelir vergisi uygulanmaktadır.Engellilik indirimi uygulamasında, çalışma gücünün asgarî % 80'ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece engelli, asgarî % 60'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece engelli, asgarî % 40'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece engelli sayılmaktadır.Engellilik indirimi 2013 yılında;-Birinci derece engelliler için 800 TL,-İkinci derece engelliler için 400 TL,-Üçüncü derece engelliler için 190 TLolarak uygulanmaktadır.Tasarının getirdiğiGelir Vergisi Kanunu Tasarısı ile, engelli indiriminde sadece üçüncü derece engelliler için uygulanan indirim miktarı 190 TL’den 200 TL’ye çıkarılıyor. Bu değişiklik 3 üncü derece engelli indiriminden yararlanan memurların ücretlerinde (%15 diliminde) en fazla 1,50 TL artış sağlayacak.
Kaynak