Arkadaşlar bu anlamda yaşadığınız sorunları ya da çevrenizde yaşanan sorunlara dair aşağıda mail adresi bulunan arkadaşlarla söz konusu vakaları paylaşmanız önemli...


Engelliliğe Dayalı Ayrımcılık Araştırması
ASDER-Türkiye Kas Hastalıkları Derneği

Engelliliğe Dayalı Ayrımcı Uygulamalar ve MücadelesiEngelliliğe Dayalı Ayrımcı Uygulamalar ve Mücadelesi Belgeleme ve Raporlama Yoluyla Türkiye’ de Ayrımcılıkla Mücadele Projesi başlatılmıştır.

Türkiye’de yaşayan engelliler bugüne kadar hep gereksinim sahibi muhtaç bireyler olarak görülmüş, sayıları bilimsel ölçütler ışığında tespit edilememiş, gereksinim analizleri yeterince objektif olarak değerlendirilmemiştir. Engellilik meselesi gündelik ve anlık tedbirlerle ama temel sorunları çözmekten uzak genel politikalar geliştirilmiştir. Yasal düzenlemelerin eksikliği, var olan yasal düzenlemelerin de etkili tedbirler içermemesi ayrımcı uygulamaları oluşturmaktadır. Ayrımcı mevzuat ve uygulamalar, engellilerin temel insan haklarını kullanmalarını engellemektedir. Bu nedenle Proje kapsamında Engelliliğe Dayalı Ayrımcılıkla Türkiye’ de Mücadele başlığı altında bir rapor hazırlanacaktır.

İzleme çalışması Türkiye’de ulusal mevzuat/uygulama ve toplumsal algı kaynaklı engelliliğe dayalı ayrımcılığın görünür kılınması, ayrımcılık karşıtı yasal ve idari süreçlerin geliştirilmesi, ilgili sivil toplum örgütlerine savunuculuk faaliyetleri için veri sağlanması, mağdurlara destek sağlanması, toplumsal algının değişime katkı sağlanması ve ayrımcılık verilerinin toplanmasına katkı sunma amacını taşımaktadır.

Bu kapsamda raporlama çalışmasında “01.01.2010- 30.06.2010” tarihleri arasında istihdam, eğitim, barınma, sağlık hizmetleri, mal ve hizmetlere erişim haklarının kullanımı başlıklarında Türkiye’de engellilere yönelik ayrımcı uygulamaların raporlanması amaçlanmıştır.

01.01.2010-30.06.2010 tarihleri arasında gerçekleşen ayrımcı muameleleri ve bu tarihler arasında devam eden ve sonuçlanan yasal süreçleri içine alacak olan çalışmada rapora katkı sunulması amacıyla ayrımcılıkla ilgili ihlal vakalarının, ilgili akademik ve alan çalışmalarının ve bu konuda açılmış davaların tarafımıza bildirilmesi rica olunur.

Saygılarımla,
Türkiye Kas Hastalıkları Derneği
Yönetim Kurulu ÜyesiHakan Özgül

Proje Kapsamında İletişime Geçebileceğiniz Kişiler
Arzu Şenyurt Akdağ - senyurtarzu@hotmail.com
Gizem Tanay - tanaygizem@hotmail.com
Hakan Özgül - hakan.ozgul@kasder.org.tr
Lütfiye Kelleci Birer - lkellecibirer@gmail.com
Özlem Kara - av.ozlemkara@gmail.com