Mimarlar, mühendisler, iletişimciler, sosyal bilimciler, sivil toplum örgütleri, kurum ve kuruluşlar; sakatlığı bulunan kişilerin yaşadığı sorunlara ve ortaya çıkan toplumsal-hastalıklara dair çalışma yürüten akademisyen, öğrenci ve diğer ilgililer, bu çalışmalarınızı bu forumda paylaşabilir ve bizlerden yardım isteyebilirsiniz.
Bizler, sorunlara taraf ve büyük oranda mağdur olan kişiler olarak çalışmalarınıza elimizden gelen bütün desteği vermeye hazırız.

10 binlerce üyesi bulunan Engelliler.Biz Platformu'nun tüm olanakları sizler için seferber edilecektir. Yeter ki birarada yaşamamızın önündeki engelleri kaldırmak için bir bir şeyler yapılsın.