telofonla çok konuşmakda olanlar için tarifeler var elpetde ama birde azkonuşanlarvar. evet 500 dakika konuşa bilirsin ayda .ekmek gibi su gibi. 49 vermengerekir konuş sanda konuş masanda 500 dakikayı bir salise gec bakalım ne oluyor. ben hep sini denedim ama en sonunda çareyi.bizbize destek de buldum.faturam 16 tl gec miyor -sabit üret 0.90 kr- türkcel den türkcele dk -18.5 kr sabit telefon dk-18.5 kr diger operatör dk -40 kr.benim genelde hep cevrem türkcel. burrada önem li olan çok konuş mam veya konuş mamam degil ö nemli olan idarenin bende olması . telefonla lay laylom değil.....