bu anketi bir arkadaşım kentsel tasarım konusunda akademik çalışma olarak kullanacak..30 kişinin anketi doldurması gerekiyormuş..şimdiden teşekkürler..
İSTANBUL’DAKİ ÇOCUK OYUN ALANLARININ ENGELLİ ÇOCUKLAR İÇİN YETERLİLİĞİ ANKETİ
Değerli Katılımcı,
Bu anket, İstanbul Teknik Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Yüksek Lisans, Tasarımda Araştırma Teknikleri Dersi kapsamında düzenlenmiştir. Anketin amacı “Çocuk Oyun Alanlarının Engelli Çocuklar için Yeterliliği” hakkında Engelli çocukların ebeveynlerinin görüşlerini araştırmaktır. Toplanacak veriler sadece bilimsel amaçla kullanılacak olup, bu veriler kesinlikle üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Değerli katkılarınız için teşekkür ederim.
Lütfen aşağıdaki soruları okuyup en uygun olan cevabı işaretleyiniz.
Kişisel Bilgiler
1. Yaşı:
( ) 0-3 yaş ( ) 3-6 yaş ( ) 7-10 yaş ( ) 11-15 yaş
2. Cinsiyeti:
( ) Kadın ( ) Erkek
3. Özür Tipi:
( ) Bedensel Engelli ( ) Görme Engelli ( ) İşitme Engelli ( ) Zihinsel Engelli
Sorular:
1. Çocuğunuzu parka götürüyor musunuz?
( ) Evet ( ) Hayır
2. Çocuk oyun alanlarına ulaşırken sıklıkla hangisini kullanıyorsunuz?
( ) Yaya ( ) Toplu Taşıma ( ) Özel Araç ( ) Taksi
Aşağıda tanımlanan her öğe için, sağdaki numaralar arasından yargınızı en iyi yansıtan numarayı yuvarlak içine alın.
1 – Kesinlikle Katılmıyorum, 2 – Katılmıyorum, 3 – Ne Katılıyorum Ne katılmıyorum,
4 – Katılıyorum, 5 – Kesinlikle Katılıyorum
Anket Öğesinin Açıklaması/Tanımlaması Ölçek
1. Var olan çocuk oyun alanları engelli çocukların kullanımına uygundur. 1 2 3 4 5
2. Engelli çocukların yararlanabileceği yeterli sayıda çocuk oyun alanı vardır. 1 2 3 4 5
3. Var olan çocuk oyun alanları engelli çocukların kullanımına uygun olarak yeniden tasarlanmalı ve yapılandırılmalıdır. 1 2 3 4 5
4. Çocuk oyun alanlarına rahat erişebiliyorum. Ulaşım problemi yaşamıyorum. 1 2 3 4 5
5. Çocuk oyun alanlarının tasarımı ayrımcı olmamalıdır. 1 2 3 4 5
6. Çocuk oyun alanlarının engelli çocukların kullanımına uygun olarak tasarlanması toplumsal bilinci arttırır. 1 2 3 4 5
7. Çocuk oyun alanları engelli çocuklarla diğer çocukların birlikte vakit geçirmesini (kaynaşması, oyun oynaması, vb.) sağlıyor. 1 2 3 4 5