HEP O ŞARKILAR

Öyle bir tutkuki, gönül titretir,
Eriştirir haza, hep o şarkılar
Her makamı ayrı, bir hazinedir,
Hüzzamdan Hicaz'a, hep o şarkılar,

Gözleri kapalı, kendinden geçmiş,
Rast okuyor şimdi, zannetme içmiş,
Ardına Nihavent bir şarkı seçmiş,
İlham olmuş saza, hep o şarkılar.

Kürdilihicâzkar, Sultan-ıyegâh,
Rast, Muhayyerkürdi, Beyati, Dügâh,
Nihavent'le Uşşak, Hüseyni, Segâh,
Yâdigârdır bize, hep o şarkılar.

Çal kemani çal ki, yayın kırılsın,
Sen de çal kanuni, kolun yorulsun,
Hüzzam dan girilip, Rast'ta durulsun,
Zemheriden yaza, hep o şarkılar ..

Serdar ÖNCÜL
NE SANIRSIN

Yorgunluğa yor sen bunu,geçmez bu seğirmen,
Ey göz! Seni dost andı da ondan mı sanırsın?
Dünyâ dediğin şey ne ki,bir köhne değirmen,
Başlardaki ak saçları undan mı sanırsın?

Bak Yahya Kemâl'den di bu söz,öyle derinden,
Dönmez ki giden sevgililer son seferinden,
Kalmaz ne yazık gözde eser,eski ferinden,
Dünyâda ki üç beş günü andan mı sanırsın.

Kaç kaldı hesâb et hele bir çıktımı birden,
Ölmem sanan insanlara,sor hepsine birden,
Sor bir hele hiç kurtulan olmuş mu kabirden,
Sen makberi dünyâdaki zından mı sanırsın ..

Serdar ÖNCÜL
YEMİN ETSENDE İNANMAM

Hele Bâkî'yi getirsek,aruz öğretse şuna
Ya da Nûrîyi muallim diye koysak başına
Yemin etsende inanmam yazamazsın sen aruz
Yazar elbet diye bir gün umut ettim boşuna.

Ne Fuzûlî ne de Nef'î sana yetmez sanırım
İki yüzyıl yaşasan bir beyit etmez sanırım
Hele bir tek şiir olsun yazamazsan mezarın
Aruz öğrenmeden ölmüş yazarım ben taşına ..

Serdar ÖNCÜL