TEKSAN İnovatif Medikal Ürünler İstanbul, Antalya, Bursa ve Antalya'da
Sayfa 1 / 2 12 SonSon
Toplam 16 mesajın 1-15 arasındakiler
Buraya tıklayarak yazıları büyültebilirsiniz Buraya tıklayarak yazıları küçültebilirsiniz
 1. #1
  Üye
  dostempati Avatarı

  Gerçek Adı
  Kalperen C* Türkoğlu
  Üyelik Tarihi
  16.02-2009
  Son Giriş
  Saat
  Yaşadığı Yer
  kalpOder Ötüken Turan
  Mesaj
  4.294
  Alınan Beğeniler
  122
  Verilen Beğeniler
  1

  Zaten Değerlendirdiniz! 1
  STAR, dünyanın en güvenli, en sağlıklı, en konforlu ve en dayanıklı tekerlekli sandalye minderi.  Bana sor sevgili kari


  Bana sor sevgili kâri', sana ben söyleyeyim,
  Ne hüviyette şu karşında duran eş'ârım:
  Bir yığın söz ki, samîmiyyeti ancak hüneri;
  Ne tasannu' bilirim, çünkü, ne san'atkârım.
  Şiir için "gözyaşı" derler; onu bilmem, yalnız,
  Aczimin giryesidir bence bütün âsârım!
  Ağlarım, ağlatamam; hissederim, söyleyemem;
  Dili yok kalbimin, ondan ne kadar bîzârım!
  Oku, şâyed sana bir hisli yürek lâzımsa;
  Oku, zîrâ onu yazdım, iki söz yazdımsa.

  Mehmet Akif Ersoy

 2. #2
  Üye
  dostempati Avatarı

  Gerçek Adı
  Kalperen C* Türkoğlu
  Üyelik Tarihi
  16.02-2009
  Son Giriş
  Saat
  Yaşadığı Yer
  kalpOder Ötüken Turan
  Mesaj
  4.294
  Alınan Beğeniler
  122
  Verilen Beğeniler
  1

  Zaten Değerlendirdiniz! 1
  FATİH CAMİİ

  Yatarken yerde ilhâdıyla haşr olmuş sefîl efkâr ,
  Yarıp edvârı yükselmiş bu müdhiş heykel-i ikrâr .
  Siyeh reng-i dalâlet bir bulut şeklinde mâzîler ,
  Civârından kaçar, bulmaksızın bir lâhza istikrâr;
  Ziyâ-rîz-i hakîkat bir seher tavrında müstakbel ,
  Gelir fevkinden eyler sermedî binlerce nûr îsâr .
  Derâgûş etmek ister nâzenîn-i bezm-i lâhûtu :
  Kol açmış her menârı sanki bir ümmîd-i cüretkâr!
  O revzenler , nazarlardan nihân dîdâra müstağrak
  Birer gözdür ki sıyrılmış önünden perde-i esrâr .
  Bu kudsî ma bedin üstünde tâbân fevc fevc ervâh ,
  Bu ulvî kubbenin altında cûşân mevc mevc envâr .
  Tecessüd eylemiş gûyâ ki subhun rûh-i mahmûru ;
  Semâdan yâhud inmiş hâke , Sinâ-reng olup dîdâr!
  Tabîat perde-pûş-i zulmet olmuş, hâbe dalmışken,
  O, gûyâ kalb-i nûrânîsidir leylin , durur bîdâr .
  Evet bir kalbdir, bir kalb-i cûşâcûş-ı âşıktır,
  Ki cevfinden demâdem yükselir bin nâle-i ezkâr .


  Nümâyan cephesinden Sadr-ı İslâmın meâlîsi :
  O sadrın feyz-i enfâsiyle gûyâ bir yığın ahcâr ,
  Kıyâm etmiş de, yükselmiş ve bir timsâl-i nûr olmuş,
  Nasıl timsâl-i nûr olmaz? Şu pek sâkin duran dîvâr ,
  Asırlar geçti hâlâ bâtılın pîş-i hücûmunda,
  Göğüs germektedir, bir kerre olsun olmadan bîzâr.
  Bu bir mabed değil, Mabûda yükselmiş ibâdettir;
  Bu bir manzar değil, dîdâra vâsıl mevkib-i enzâr .
  Semâdan inmemiştir, şüphesiz, lâkin semâvîdir:
  Zemînî olmayan bir cilve-i feyyâzı hâvîdir .


  * * *


  Bir infîlâk-i safâdır ki yâr-ı cânımdır,
  Sabâhı pek severim, en güzel zamânımdır.
  Ridâ-yı leyli henüz açmamıştı dest-i semâ,
  Sabâ da hâb-ı sükûndan ayılmamıştı daha,
  Fezâ-yı rûhda aksetti, es-salâ-perdâz
  Müezzinin dem-i mahmûru, bir hazîn âvâz .
  İçimde cûş ederek lücce lücce istiğrâk ,
  Ezanı beklemez oldum; açılmadan âfâk ,
  Zalâmı sîneye çekmiş yatan sokaklardan
  Kemâl-i vecd ile geçtim. Önümde bir meydan
  Göründü; Fâtihe gelmiştim anladım, azıcık
  Gidince, mabede baktım ki bekliyor uyanık.
  Sokuldum artık onun sîne-i münevverine ,
  Oturdum öndeki maksûreciklerin birine.


  Fezâ-yı mabedin encüm-nümâ meşâilini ,
  O lemâ lema dizilmiş ziyâ kavâfilini
  Görünce geldi çocukluk zamanlarım yâda ...
  Neler düşündüm o saatte bilseniz orada!


  Sekiz yaşında kadardım. Babam gelir: Bu gece,
  Sizinle câmie gitsek çocuklar erkence.
  Giderseniz gelin amma namazda uslu durun;
  Merâmınız yaramazlıksa işte ev, oturun
  Deyip alırdı berâber benimle kardeşimi.
  Namaza durdu mu, hâliyle koyverir peşimi,
  Dalar giderdi. Ben artık kalınca âzâde ,
  Ne âşıkâne koşardım hasırlar üstünde!
  Hayâl otuz sene evvelki hâli pîşimden
  Geçirdi, başladım artık yanımda görmeye ben:
  Beyaz sarıklı, temiz, yaşça elli beş ancak;
  Vücûdu zinde, fakat saç, sakal ziyâdece ak;
  Mehîb yüzlü bir âdem: Kılar edeble namaz;
  Yanında bir küçücük kızcağızla pek yaramaz.
  Yeşil sarıklı bir oğlan ki, başta püskül yok.
  İmâmesinde fesin bağlı sâde bir boncuk!
  Sarık hemen bozulur, sonra şöyle bir dolanır;
  Biraz geçer, yine râyet misâli dalgalanır!
  Koşar koşar duramaz.... Âkıbet denir âmin
  Namaz biter. O zaman kalkarak o pîr-i güzîn ,
  Alır çocukları, oğlan fener çeker önde.
  Gelir düşer eve yorgun, dalar pek âsûde
  Derin bir uykuya...
  Derken bu hâtırât-ı lâtîf
  Çekildi aslına, artık hakîkatin o kesîf
  Likâsı başladı karşımda cilve eylemeye;
  Zaman da kalmadı zâten hayâli dinlemeye:
  Sağım, solum, önüm, arkam huşûa müstağrak
  Zılâl-i âdem iken, bir sadâ bülend olarak,
  O kâinât-ı huzûu yerinden oynattı;
  Fezâ-yı mahşere döndürdü gitti ebâdı !
  Sufûf ayakta müselsel cibâl-i velveledâr
  Gibiydi. Her birisinden duyuldu sîne-fikâr ,
  Birer enîn-i tazarru , birer niyâz-ı hazîn,
  Ki kalb-i rahmeti sızlattı şüphesiz o enîn!
  Eğildi sonra o dağlar huzûr-ı İzzette;
  Göründü sonra o dağlar zemîn-i haşyette !
  İnâyetiyle Hudâ kaldırınca her birini,
  Semâya doğru o dağlar da açtı ellerini.
  O anda koptu yüreklerden öyle bir feryâd,
  Ki ruhum eyliyecek tâ ebed o dehşeti yâd.
  Kesildi bir aralık inleyen hazîn âvâz...
  Ne oldu Arşa kadar yükselen o sûz ü güdâz :
  O cûş içindeki îman?
  Evet, hurûş ederek işte rahmet-i Subbûh ,
  Bütün yüreklere serpildi kubbeden bir rûh:
  Rûh-i itmînân.


  Mehmet Akif Ersoy (Safahat Şiirleri)
  Konu dostempati tarafından değiştirilmiştir (07.07-2016 Saat 12:48 ).

 3. #3
  Askıda Üyelik
  Love Master Avatarı

  Gerçek Adı
  Emrah
  Üyelik Tarihi
  09.12-2015
  Son Giriş
  26.09-2018
  Saat
  14:54
  Yaşadığı Yer
  İstanbul
  Mesaj
  11.348
  Alınan Beğeniler
  852
  Verilen Beğeniler
  682

  Zaten Değerlendirdiniz! 1
  ey şehit oğlu şehit isteme benden makber sana aguşunu açmış duruyor peygamber

 4. #4
  Üye
  GRAHAM BELL Avatarı

  Üyelik Tarihi
  20.01-2007
  Son Giriş
  Saat
  Yaşadığı Yer
  ankara
  Mesaj
  8.179
  Alınan Beğeniler
  1.524
  Verilen Beğeniler
  2.035

  Zaten Değerlendirdiniz! 1
  Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak..
  Öğündüğümüz istiklal marşımız ilk başta..

 5. #5
  Üye
  dostempati Avatarı

  Gerçek Adı
  Kalperen C* Türkoğlu
  Üyelik Tarihi
  16.02-2009
  Son Giriş
  Saat
  Yaşadığı Yer
  kalpOder Ötüken Turan
  Mesaj
  4.294
  Alınan Beğeniler
  122
  Verilen Beğeniler
  1

  Zaten Değerlendirdiniz! 1


  Umutsuzluk Yok, Korkma!

  onaltiyildiz.com

  alıntı

 6. #6
  Üye
  dostempati Avatarı

  Gerçek Adı
  Kalperen C* Türkoğlu
  Üyelik Tarihi
  16.02-2009
  Son Giriş
  Saat
  Yaşadığı Yer
  kalpOder Ötüken Turan
  Mesaj
  4.294
  Alınan Beğeniler
  122
  Verilen Beğeniler
  1

  Zaten Değerlendirdiniz! 1
  Asım'in nesli... diyordum ya...nesilmiş gerçek:
  İşte çiğnetmedi namusunu, çignetmiyecek.
  Şüheda gövdesi, bir baksana dağlar, taşlar...
  O, rüku olmasa, dünyada eğilmez başlar

  Mehmet Akif Ersoy

  kaynak: ONALTIYILDIZ
  https://www.facebook.com/onaltiyildiz/?fref=nf
  alıntıdır

 7. #7
  Üye
  dostempati Avatarı

  Gerçek Adı
  Kalperen C* Türkoğlu
  Üyelik Tarihi
  16.02-2009
  Son Giriş
  Saat
  Yaşadığı Yer
  kalpOder Ötüken Turan
  Mesaj
  4.294
  Alınan Beğeniler
  122
  Verilen Beğeniler
  1

 8. #8
  Üye
  dostempati Avatarı

  Gerçek Adı
  Kalperen C* Türkoğlu
  Üyelik Tarihi
  16.02-2009
  Son Giriş
  Saat
  Yaşadığı Yer
  kalpOder Ötüken Turan
  Mesaj
  4.294
  Alınan Beğeniler
  122
  Verilen Beğeniler
  1

  Zaten Değerlendirdiniz! 1
  C*

  Doğrudan doğruya Kur'an'dan alıp ilhamı,
  Asrın idrakine söyletmeliyiz İslâmı.

  C*C*C*C*C*C*C*C*C*C*C*C*C*C*C*

 9. #9
  Üye
  dostempati Avatarı

  Gerçek Adı
  Kalperen C* Türkoğlu
  Üyelik Tarihi
  16.02-2009
  Son Giriş
  Saat
  Yaşadığı Yer
  kalpOder Ötüken Turan
  Mesaj
  4.294
  Alınan Beğeniler
  122
  Verilen Beğeniler
  1

  Zaten Değerlendirdiniz! 1
  Asım

  Şühedâ gövdesi, bir baksana, dağlar, taşlar...
  O, rükû olmasa, dünyâda eğilmez başlar,
  Yaralanmış temiz alnından, uzanmış yatıyor;
  Bir hilâl uğruna, yâ Rab, ne güneşler batıyor!
  Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş, asker!
  Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer.
  Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhîdi...
  Bedrin arslanları ancak, bu kadar şanlı idi...

  Mehmet Akif Ersoy

 10. #10
  Üye
  dostempati Avatarı

  Gerçek Adı
  Kalperen C* Türkoğlu
  Üyelik Tarihi
  16.02-2009
  Son Giriş
  Saat
  Yaşadığı Yer
  kalpOder Ötüken Turan
  Mesaj
  4.294
  Alınan Beğeniler
  122
  Verilen Beğeniler
  1

  Zaten Değerlendirdiniz! 2


  M.AKİF ERSOY' DAN DİN YOBAZLARINA

  Sofuluk satıyorsun, elinde boy boy tesbih
  Çevrende dalkavuklar; tapınır gibi, la-teşbih!
  Sarık cübbe ve şalvar; hepsi istismar, riya
  Şekil yönünden sanki; Ömer'in devri, güya!.

  Herkes namaz oruçta; hepsi sözünü dinler
  Zikir Kur'an sesinden, yerler ve gökler inler!
  Ha bu din, iman, takva; inan ki hepsi yalan
  Sen onları kendine, taptırırsın vesselam!

  Derdin davan sadece, hep nefsi saltanatın
  Şimdilik putu sensin, tapılan menfaatın!
  Hey kukla kafalı adam, dinle sözümü tut
  Bunların dilinde Hakk; ama kalbi dolu put!.

  "(Safahat- Mehmed Akif Ersoy)

  kaynak: Dindar Atatürk https://www.facebook.com/dindarmusta...type=3&theater

 11. #11
  Üye
  dostempati Avatarı

  Gerçek Adı
  Kalperen C* Türkoğlu
  Üyelik Tarihi
  16.02-2009
  Son Giriş
  Saat
  Yaşadığı Yer
  kalpOder Ötüken Turan
  Mesaj
  4.294
  Alınan Beğeniler
  122
  Verilen Beğeniler
  1

  Zaten Değerlendirdiniz! 2

  Türkçenin Diriliş Hareketi TDH -feyz alıntı

 12. #12
  Üye
  Oflaz Türkkan Avatarı

  Üyelik Tarihi
  04.02-2016
  Son Giriş
  01.11-2018
  Saat
  14:37
  Yaşadığı Yer
  İstanbul
  Mesaj
  22
  Alınan Beğeniler
  2
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 2
  ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNE

  Şu boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi?
  En kesif orduların yükleniyor dördü beşi

  Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya
  Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya.

  Ne hayasızca tehaşşüd ki ufuklar kapalı!
  Nerde gösterdiği vahşetle "bu: bir Avrupa'lı"

  Dedirir, yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi,
  Varsa gelmiş, açılıp mahpesi, yahut kafesi!

  Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak
  Boşanır sırtlara vadilere sağnak sağnak.

  Saçıyor zırha bürünmüş de namerd eller,
  Yıldırım yaylımı tufanlar, alevden seller.

  Veriyor yangını, durmuş da açık sinelere,
  Sürü halinde gezerken sayısız teyyare.

  Top tüfekten daha sık, gülle yağan mermiler,
  Kahraman orduyu seyret ki, bu tehdide güler!

  Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından;
  Alınır kal'a mı göğsündeki kat kat iman?

  Hangi kuvvet onu, haşa edecek kahrına ram?
  Çünkü te'sis-i ilahi o metin istihkam

  Şüheda gövdesi, bir baksana, dağlar taşlar...
  O, rüku olmasa, dünyada eğilmez başlar,

  Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor;
  Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor!

  Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker,
  Gökten ecdad inerek öpse o pak alnı değer.

  Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi,
  Bedr'in aslanları ancak bu kadar şanlı idi.

  Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?
  "Gömelim gel seni tarihe" desem sığmazsın.

  Hercümerc ettiğin edvara da yetmez o kitap
  Seni ancak ebediyetler eder istiab.

  "Bu taşındır" diyerek Kabe'yi diksem başına,
  Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına,
  Sonra gök kubbeyi alsam da rida namiyle
  Kanayan lahdine çeksem bütün ecramiyle

  Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan
  Yedi kandilli Süreyya'yı uzatsam oradan.

  Sen bu avizenin altında bürünmüş kanına
  Uzanırken gece mehtabı getirsem yanına.

  Türbedarın diye ta fecre kadar bekletsem,
  Gündüzün fecr ile avizeni lebriz etsem.

  Tüllenen magribi akşamları sarsam yarana,
  Yine bir şey yapabildim diyemem hatırana...

  Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber,
  Sana ağuşunu açmış duruyor Peygamber.

 13. #13
  Üye
  digiturkey Avatarı

  Gerçek Adı
  digiturkey
  Üyelik Tarihi
  30.12-2015
  Son Giriş
  22.01-2017
  Saat
  02:04
  Yaşadığı Yer
  izmir
  Mesaj
  4
  Alınan Beğeniler
  1
  Verilen Beğeniler
  18

  Zaten Değerlendirdiniz! 1
  Mehmet Akif Ersoy Talep Nasılsa  O ihtişâmı elinden niçin bıraktın da,
  Bugün yatıp duruyorsun ayaklar altında?
  "Kadermiş!" Öyle mi? Hâşâ, bu söz değil doğru:
  Belânı istedin, Allah da verdi... doğrusu bu.
  Talep nasılsa, tabîî, netîce öyle çıkar,
  Meşiyyetin sana zulmetmek ihtimâli mi var?
  "Çalış!" dedikçe şeriat, çalışmadın, durdun,
  Onun hesâbına birçok hurâfe uydurdun!
  Sonunda bir de "tevekkül" sokuşturup araya,
  Zavallı dîni çevirdin onunla maskaraya!
  Bırak çalışmayı, emret oturduğun yerden,
  Yorulma, öyle ya, Mevlâ ecîr-i hâsın iken!
  Yazıp sabahleyin evden çıkarken işlerini,
  Birer birer oku tekmîl edince defterini;
  Bütün o işleri rabbim görür; vazîfesidir...
  Yükün hafifledi... Sen şimdi doğru kahveye gir!
  Çoluk çocuk sürünürmüş sonunda aç kalarak...
  Hudâ vekîl-i umûrun değil mi? Keyfine bak!
  Onun hazîne-i in'âmı kendi veznendir!
  Havâle et ne kadar masrafın olursa... Verir!
  Silâhı kullanan Allah, hudûdu bekleyen O;
  Levâzımın bitivermiş, değil mi? Ekleyen O!
  Çekip kumandası altında ordu ordu melek,
  Senin hesâbına küffârı hâk-sâr edecek!
  Başın sıkıldı mı, kâfî senin o nazlı sesin:
  "Yetiş!" de, kendisi gelsin, ya Hızr'ı göndersin!
  Evinde hastalanan varsa, borcudur: bakacak;
  Şifâ hazînesi derhal oluk oluk akacak.
  Demek ki: her şeyin Allah... Yanaşman, ırgadın o;
  Çoluk çocuk O'na âid; lalan, bacın, dadın O;
  Vekîl-i harcın O; kâhyan, müdîr-i veznen O;
  Alış seninse de, mesûl olan verişten O;
  Denizde cenk olacakmış... Gemin O, kaptanın O;
  Ya ordu lâzım imiş... Askerin, kumandanın O;
  Köyün yasakçısı; şehrin de baş muhassılı O;
  Tabîb-i âile, eczâcı... Hepsi hâsılı o.
  Ya sen nesin? Mütevekkil! Yutulmaz artık bu!
  Biraz da saygı gerektir... Ne saygısızlık bu!
  Hudâ'yı kendine kul yaptı, kendi oldu Hudâ;
  Utanmadan da tevekkül diyor bu cürete... Ha?
  Mehmet Akif Ersoy

 14. #14
  Üye
  dostempati Avatarı

  Gerçek Adı
  Kalperen C* Türkoğlu
  Üyelik Tarihi
  16.02-2009
  Son Giriş
  Saat
  Yaşadığı Yer
  kalpOder Ötüken Turan
  Mesaj
  4.294
  Alınan Beğeniler
  122
  Verilen Beğeniler
  1

  Zaten Değerlendirdiniz! 1

  Asım'ın Nesli -feyz alıntı

 15. #15
  Üye
  dostempati Avatarı

  Gerçek Adı
  Kalperen C* Türkoğlu
  Üyelik Tarihi
  16.02-2009
  Son Giriş
  Saat
  Yaşadığı Yer
  kalpOder Ötüken Turan
  Mesaj
  4.294
  Alınan Beğeniler
  122
  Verilen Beğeniler
  1

  Zaten Değerlendirdiniz! 1
  Panthera: hafif, agresif ve zarif aktif tekerlekli sandalye...
  İstiklal Marşı

  Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak
  Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
  O benim milletimin yıldızıdır parlayacak!
  O benimdir, o benim milletimindir ancak!

  Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!
  Kahraman ırkıma bir gül... ne bu şiddet, bu celâl?
  Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal.
  Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklal.

  Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım;
  Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
  Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
  Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

  Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar.
  Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
  Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imânı boğar,
  'Medeniyet' dediğin tek dişi kalmış canavar?

  Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın;
  Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
  Doğacaktır sana va'dettiği günler Hakk'ın,
  Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

  Bastığın yerleri 'toprak' diyerek geçme, tanı!
  Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
  Sen şehid oğlusun, incitme, yazıktır, atanı.
  Verme, dünyâları alsan da bu cennet vatanı.

  Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
  Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ!
  Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hudâ,
  Etmesin tek vatanımdan beni dünyâda cüdâ.

  Rûhumun senden İlahî, şudur ancak emeli:
  Değmesin ma'bedimin göğsüne nâ-mahrem eli!
  Bu ezanlar-ki şehâdetleri dinin temeli-
  Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

  O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım.
  Her cerîhamdan, İlâhî, boşanıp kanlı yaşım;
  Fışkırır rûh-ı mücerred gibi yerden na'şım;
  O zaman yükselerek arşa değer belki başım!

  Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
  Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
  Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl;
  Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet,
  Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklâl!

  Mehmet Akif Ersoy
Sayfa 1 / 2 12 SonSon