Son dönemde MS'e çare olarak sunulan boyun damarlarına “balon anjiyoplasti uygulaması, hastalığı ortadan kaldırıyor” iddiası ne kadar doğru?

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aksel Siva bu konuda önemli uyarılarda bulundu.

İTALYAN hekim Zamboni’nin yayınları üzerine tartışılmaya başlanan ve yaklaşık 2 yıldır MS dünyasını çalkalayan iddia, bu hastalarda boyundaki boşaltıcı damarların kısmen tıkalı olduğu ve bu darlıkları, “balon anjiyoplasti” yöntemiyle genişleterek kan akımının kısmen düzeltildiği yönündeydi. Uygulama sonucunda hastalığın ortadan kalktığı iddiası, MS hastaları ve hasta yakınları arasında büyük heyecan yaratmıştı.

RADİKAL TEDAVİ DEĞİL

Birçok MS hastası, konunun araştırılıp doğrulanmasını beklemeden balon anjiyoplasti olmak için sıraya girdi. Zamboni, bu sorunun neredeyse tüm MS hastalarında görüldüğünü iddia etse de, yaklaşık 2 yıldır kendi hastalarının da damarlarına bakarak bu konuyu araştırdıklarını belirten Prof. Dr. Aksel Siva, iddiada bir doğruluk payı olsa bile bununMS hastaları için henüz radikal bir tedavi yöntemi anlamına gelmediğini söyledi. Boyun damar tıkanıklığının MS hastalığının nedeni olarak değil, hastalık ilerledikçe ortaya çıkan “ikincil bir sonuç” olarak görülmesi gerektiğini belirten Siva, İtalyan hekimin boyun damar bozukluğunun MS hastalığının nedeni olabileceği tezini fazla ileri gidilmiş bir iddia olarak değerlendirdi. Prof. Dr. Siva, yapılan çalışmaların hiçbirinin bunun kesinliğini doğrulamadığına dikkat çekti.

ESKİ HALE DÖNÜYOR

Yeni başlayan MS hastalığında boyun damarlarında tıkanıklık gözlemlemediklerini, buna karşın hastalığın ilerlemesiyle bu tür değişikliklerin daha fazla olduğunu fark ettiklerini söyleyen Prof. Siva, bunların çoğunun açıklanabilir tıbbi nedenleri bulunduğuna dikkat çekti. Bu konuda Amerika ve Kanada’da başlanmış bazı çalışmalar ve işlem yapılan bazıMS’liler bulunduğunu belirten Siva, bu uygulamanın birçok hastada önemli bir fark oluşturmadığını gördüklerini söyledi. Hastalığın daha ileri düzeyde olduğu kişilerdeki etkinin bir süre sonra kaybolması nedeniyle hastaların tekrar eski hallerine döndüğünü gözlemlediklerini belirten Siva, “Bugünkü ön gözlemler bunun şu an için radikal bir tedavi olamayacağını gösteriyor” dedi.

BİLİMSEL KANIT YOK

Prof. Siva, “Eğer gelecekte bu yöntemdoğrulanırsa, hastalar bu uygulamayı şimdiden yaptırmadıkları için zaman kaybetmiş olmayacak mı” sorusuna yanıt vermeninmümkün olmadığını ve şimdiye kadar yapılan ön gözlemlerin bu uygulamanın MS’in seyrini değiştirecek kadar öne çıkacağını düşündürtmediğini söyledi. Siva, küçük bir grupMS’li için kısmen sonuç alınmasımümkün olsa da bundan yarar görebilecek hasta grubunun hangisi olduğu konusunun araştırılma aşamasında bulunduğuna da dikkat çekti. Uluslararası MS Dernekleri Federasyonu’nun Türkiye’deki 2 bilimsel danışma kurulu üyesinden biri olan Prof. Dr. Aksel Siva, bunun bilimsel kanıtlara ihtiyacı olan bir görüş olduğunu vurgulayarak, hasta ve hasta yakınlarını uygulamayı yaptırmada aceleci olmamaları konusunda uyardı.

Yanıtı olmayan sorular var

Aksel Siva, boyun damarlarındaki tıkanma sorununun aşılmasıyla MS hastalığının ortadan kaldırılacağı iddiasının, bilim dünyasından çok, MS hastaları ve hasta yakınları arasında heyecan yarattığını belirtti. Yurtdışında (Balkan ülkeleri ve Almanya’da) belli bir ücret karşılığında bu yöntemi uygulayan özel merkezler bulunduğunu söyleyen ve pek çok hastanın, uzmanlık alanı anjiyoplasti olmayan bu merkezlere başvurup gereksiz işlem yaptırıp masrafa girmelerinden yakınan Siva’ya göre boyun damar daralması, MS’li kişilerde daha fazla görülse de bu farklılık istatistiksel olarak anlamlı bir orana ulaşmıyor. Aksel Siva, günümüzde yapılan en yeni çalışmalarda bile bu oranın darlık görülen hastaların ancak yarısında gözlendiğini, farklı nörolojik hastalıklarda aynı bulgunun yüzde 40, hiçbir hastalığı olmayanlarda ise yüzde 20 civarında görülebileceğini belirtti.


Gerçek Gündem