Sağlık Bakanlığı, sağlıkta dönüşüm projesi kapsamında yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdi. Bakanlık hastanelere ms hastası, kanser hastaları, organ nakli olanlar başta olmak üzere sık sık hastaneye gitmek zorunda olan hastaların ücretsiz olarak araçla evinden alıp evine bırakılması için talimat verdi

Sağlık Bakanlığı, evde tedavi ve bakım hizmetlerinin ardından, bu kez yepyeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Şimdi de kronik hastalığından dolayı sürekli hastaneye gidip gelmek zorunda olan, ya da doğum yapan hastalar araçla ücretsiz olarak evden alınıp, evine bırakılacak. Bakanlık, uzman tabipler tarafından tanısı konularak tedavi programları belirlenmiş olan ve hastalığın özelliği gereği hastaneye yatırılmasına gerek bulunmayan; ancak günü birlik olarak belirli aralıklarla ve belirli zaman dilimlerinde hastaneye gelerek tedavi ve rehabilitasyon hizmeti alması gereken hastaların ücretsiz olarak hastaneden eve, evden hastaneye taşınması için il sağlık müdürlüklerine talimat verdi.

AYAKTA TEDAVİ GÖREN HASTALAR
Yeni sisteme göre kas sistemi, nörolojik rahatsızlığı bulunanlar, kronik hastalığı olanlar, kemoterapi ve radyoterapi görenler, ayaktan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulanan hastalar ücretsiz olarak hastaneden eve, evden hastanelere taşınacak. Ayrıca organ ve doku nakli yapılmış ya da yapılacak olan hastalar ile doğum yapmış olup da tedavi için sağlık kurumuna gitmek zorunda olan anne ve bebekler de uygulamaya dahil ediliyor.

Ayrıca Bakanlık, bu uygulama ile hastaların gereksiz olarak hastanede yatmasının da engeleneceğini belirtti. Açıklamada, "Hastaların tıbbi durumlarına bağlı olarak bazı zorluklarla karşılaştıkları, çözüm olarak da çoğunlukla gerekmediği halde hastahanelere yatırılarak tedavi edildiğini ve mevcut hasta yataklarının uzun süreli olarak ve gereksiz şekilde kullanılmasına sebebiyet verildiği" ifade edildi. Bakanlık, bu durumun önlenmesi için de hasta nakline uygun şartları taşıyan hasta nakil araçlarının hastahaneler tarafından hizmet alım yoluyla temininin uygun ve gerekli göründüğünün altını çizdi.


Özel hastaneler de uygulama kapsamında
Diğer yandan özel sektöre ait sağlık kuruluşları da hastalara ulaşım amaçlı servis hizmeti sunabilecek. Hasta taşıma amaçlı ulaşım hizmetleri karşılığında hastalardan da herhangi bir ad altında kesinlikle ücret talep edilmeyecek. Ayrıca söz konusu hastaların, önceden belirlenmiş randevu saatlerinde, bekletilmeksizin tedaviye alınmaları esas olacak. Bu amaçla, hastaneler gerektiğinde evde sağlık hizmet birimleri ve sosyal hizmet birimleriyle koordinasyon ve işbirliği yaparak hasta refakatini sağlayacak ve hastane yönetimleri bu hastaların işlemlerinin hızlandırılmasına ve kolaylaştırılmasına yönelik gerekli idari ve fiziki düzenlemeler yapacak.

Yeni Şafak