Sağlık Bakanlığı, tedavi için hastane hastane dolaşma sorununa tabelalı çözüm getirdi. Bakanlık acil servislere 5 metreden kolayca okunabilecek şekilde 'Sayın hastalarımız ve hasta yakınlarımız: Tedavinizin devamı için başka bir hastaneye sevkiniz gerektiğinde; nakliniz, hastanemizin organizasyonu ve 112 ambulanslarımızla gerçekleştirilecektir. Sağlık güvenliğiniz için lütfen hastanemizden kendi imkanlarınızla ayrılmayınız.' yazılı duyurular asılması talimatını verdi.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Nihat Tosun imzasıyla hasta nakil ve sevk esasları konulu bir genelge yayınladı. Tosun genelgede, acil sağlık hizmetleri sunumunda, en küçük gecikmenin telafisi mümkün olmayan olumsuz sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti.


Tosun, acil tıbbi müdahaleyi gerektiren durumlarda hastanın uygun bir sağlık kuruluşuna gecikmeden ulaştırılması, getirildiği sağlık kuruluşunda gereken acil müdahalelerin yapılması, gereken hallerde hastaların ileri tetkik ve tedaviyi sağlayabilecek diğer sağlık kurumlarına uygun şartlarda nakledilmelerinin, acil sağlık hizmetlerinin etkin bir şekilde sunumu bakımından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Geçen yıl yayınlanan Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hatırlatan Tosun, "Buna göre, yeterli şartların sağlanamadığı ve ileri tetkik ve tedavi için başka bir sağlık tesisine sevk gerektiren hallerde hastanın sevk edileceği sağlık tesisinin belirlenmesi, sağlık tesisleri arasındaki hasta sevk ve nakil işlemlerinin koordinasyonundan ve yürütülmesinden 112 KKM yetkili ve sorumlu olduğu belirtilmiştir." dedi.
Tosun, uygulamada karşılaşılan sorun ve aksaklıkların giderilmesi, hasta ve hasta yakınlarının bu konuda bilgilendirilmesi için, hastane yönetimleri tarafından acil servislerin görülebilir uygun yerlerine 5 metreden kolayca okunabilecek şekilde üzerinde, 'Sayın hastalarımız ve hasta yakınlarımız: Tedavinizin devamı için başka bir hastaneye sevkiniz gerektiğinde; nakliniz, hastanemizin organizasyonu ve 112 ambulanslarımızla gerçekleştirilecektir. Sağlık güvenliğiniz için lütfen hastanemizden kendi imkanlarınızla ayrılmayınız.' yazılı afişler asılması talimatını verdi.

Zaman