Otizmin semptomları arasında hırçınlık, saldırganlık, bilerek kendine zarar verme ve öfke nöbetleri yer alıyor.

Risperdal 1993 yılından beri yetişkinlerde şizofreni tedavisinde ve 2003 yılından beri de bipolar bozuklukla bağlantılı manik dönemlerde kullanılıyor.

Risperdal yaşları 5-16 arasında değişen ve %90'ı 13 yaşından küçük olan 156 hastada klinik olarak test edildi. Çalışmalar Risperdal'in otizmin davranış semptomlarında ilaç kullanmayan gruba kıyasla önemli iyileşmeler sağladığını ortaya koydu.

İlacın en sık görülen yan etkileri halsizlik, kabızlık, yorgunluk ve kilo alımı.

İlaç otizmin kendisini tedavi etmiyor, ancak özellikle ağır öfke nöbetleri, saldırganlık veya kendine zarar verme davranışı olan hastaların bu davranışlarında iyileşme sağlayabiliyor. Bu durumun aileler ve diğer bakım verenler için de belli bir rahatlama sağlayacağı vurgulanıyor.

Beyindeki anormalliklerin neden olduğu karmaşık bir gelişimsel bozukluk olan otizm tipik olarak yaşamın ilk üç yılında ortaya çıkıyor ve çocuğun iletişimini ve soysal etkileşimini bozuyor.


Burada ben çeşitli velilerin anlatmasına ve öğrencilerimde yaptığım gözlemlere dayanarak şunları söylemek istiyorum:

Risperdal her çocukta aynı etkiyi yapmıyor. Özellikle otizmden ağır etkilenmiş, ciddi anlamda davranış problemi olan öğrencilerde ilaç fayda sağlayabiliyor, ancak çocuğum çok hareketli ben risperdal kullanmalıyım mantığı çok yanlıştır. Birçok çocukta ilacın çeşitli tikler oluşturduğuna ve ilaç bırakıldığında tiklerin kaybolduğuna bizzat şahit oldum.

Burada önemli olan öncelikle doktorun ilaç kullanımına başlanmasına karar vermesi ve dozunun ayarlanması, en önemlisi de ilacın etkilerinin anne-baba ve çocukla çalışan eğitimcilerin gözlemlerine göre(doktorun da onayıyla) ilacın devamına ya da kesilmesine karar verilmesi. Tabi bu karar süresi 1-2 günden ibaret olamaz, en az 1-2 ay denenmelidir. İlaç kullanılırken de dozuna ve saatine sıkı sıkı uymak gerekir, objektif veriye ulaşabilmek için…

Sayın veliler çocuğunuza faydalı olabilmek istiyorsanız her şeyden önce kendinizi otizm konusunda geliştirmelisiniz. Çünkü unutmayın ki çocuğunuz en iyi eğitim kurumunda, en iyi uzmanlardan bile eğitim alsa akşam evine dönüyor ve otizm akşam da devam ediyor. O zaman sizlerinde evde aynı yaklaşımları devam ettirebilmeniz gerekir.