Erkeklerde en sık görülen ikinci kanser türü olan prostat kanserinde, özellikle erkeklere yönelik bilinçlendirme çalışmaların yetersizliği nedeniyle bir araya gelen üroloji hekimleri, Prostat Kanseri Derneği'ni kurdu. artik bir prostat kanseri dernegi var13897909100 h1116896 - Artık bir Prostat Kanseri Derneği var

Erkeklerde en sık görülen ikinci kanser türü olan prostat kanseri, kansere bağlı ölümlerin önde gelen nedenlerinden biri olarak biliniyor. Son yıllarda gelişen tanı ve tedavi yöntemlerine rağmen doktordan çekinme sebebiyle erken teşhis evresinin geçildiği vakalar da sıklıkla görülebiliyor.
Erkeklerin makattan muayene konusunda toplumsal önyargılarının olması ve özellikle erkeklere yönelik bilinçlendirme çalışmaların yetersizliği erken teşhis evresinin atlanmasına neden olabiliyor. Bu noktadan hareketle bir araya gelen üroloji hekimleri Prostat Kanseri Derneği'ni kurdu. Prostat Kanseri Derneği'nin açılışı ve toplum sağlığı açısından faydalarının konuşulduğu basın toplantısına, Prof. Dr. M.İhsan Karaman, Doç Dr. Faruk Yencilek ve Doç. Dr. Ahmet Tunç Özdemir konuşmacı olarak katıldı. Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde gerçekleştirilen basın toplantısında erkek sağlığı, prostat kanseri ve prostat hastalıkları konusunda detaylı bilgilere yer verildi.
Basın toplantısında dernekle ilgili ayrıntılı bilgi veren Prostat Kanseri Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. M. İhsan Karaman, "Günümüzde prostat kanserinin erken teşhis ve yeni tedavi olanakları ile hastalarda 5 yıllık sağ kalım olasılığı yüzde 99'lara ulaştı. Fakat çeşitli nedenlerle doktora başvurmakta geciken vakaların olduğu da biliniyor. PSA tarama testlerinin yaygın olmaması, rektal muayeneden çekinme ve erkek sağlığı konusunda bilinçlendirme, bilgilendirme çalışmalarının yetersizliği sebebiyle ‘Prostat Kanseri Derneği'ni kurduk. Dernek olarak; erkek sağlığı, prostat hastalıkları, prostat kanseri ve diğer ürolojik tümörler konusunda toplumu bilinçlendirmek ve bu konuda hastalara yol göstermek en büyük amacımız olacak" dedi.
Özellikle prostat kanseri açısından tanı ve tedavi sonrası aşamalarda toplumsal farkındalığı arttırmak, insanların bu hastalıkla ilgili baş gösteren kaygılarını gidermek, tanı ve tedaviye kolay ulaşmalarını sağlamak üzere yola çıktıklarını dile getiren Prof. Dr. M. İhsan Karaman, "Dernek olarak erkek sağlığı konusunda önemli çalışmalar yürüteceğiz. Ayrıca hastaların tedavi sonrasında kendilerini yalnız hissetmemeleri, konuyla ilgili tüm bilgilere derneğin web sitesinden anlaşılır bir şekilde ulaşmaları ve sitede yer alan online testler yoluyla kendilerine yönlendirmelerin yapılması da, bilgilendirme adına oldukça önemli bir adım olacaktır" şeklinde konuştu.
Yapılan çalışmalarda prostat kanserinde anksiyete ve depresyon oranları yüksek bulunmuş ve her 3 hastanın 1'nde psikiyatrik değerlendirmeyi gerektirecek düzeyde ruhsal sorunlarının oluştuğu, hastaların kaygı bozukluğu ve depresyon yaşadıkları görülmüştü.
Kaynak: İHA