Sağlık Bakanlığı, kan stoklarının kritik seviyenin altına düşürülmemesi için hastane yönetimleri tarafından her türlü önlemin alınmasını istedi. kan bagislari artiyor13413923700 h898884 - Hastanelere kan stoğu uyarısı

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Nihat Tosun, kritik kan stok seviyesinin korunması için genelge yayınladı.
Hastane transfüzyon merkezlerinde düzenli olarak bulundurulan kan ve kan bileşeni stoğunda kritik seviyenin korunmasının, başta gebelik ve riskli doğumlar olmak üzere acil kan ve kan bileşenine ihtiyaç duyulan vakalarda hayat kurtarıcı olduğuna işaret eden Tosun, kan ve kan bileşenlerine ihtiyaç halinde hızlı bir şekilde ulaşabilmek amacıyla stokta kritik seviyenin belirlenmesi ve korunmasının bölgesel kan bankacılığı sistemi açısından büyük önem arz ettiğini belirtti.
Kan ve kan bileşenlerinin toplanması, test edilmesi, hazırlanması, depolanması ve dağıtımı görevinin Bölge Kan Merkezlerine verildiği fakat kan ve kan bileşeni ihtiyaçlarının öncelikle hastane transfüzyon merkezi stoklarından karşılanmasının öngörüldüğünü kaydeden Tosun, kan ve kan bileşenlerine ihtiyaç duyulduğu anda ve hızlı bir şekilde ulaşabilmenin, transfüzyon merkezlerinde başarılı stok sisteminin kurulması ve kritik stok seviyesi takibiyle mümkün olduğunu bildirdi.
İlgili yönetmeliğin, transfüzyon merkezlerinin kritik stok seviyesinin tespiti ve korunması için bölge kan merkezlerine sorumluluk yüklediğini, bu sorumluluğun transfüzyon merkezinin talebi doğrultusunda yerine geleceğini ifade eden Tosun, transfüzyon merkezlerinin, ihtiyaç halinde kan ve kan bileşenlerine hızlı ulaşabilmesi için stoklarını bağlı bulundukları bölge kan merkeziyle koordineli bir şekilde belirlemesini ve stokların kritik seviyenin altına düşürülmemesi için hastane yönetimlerince her türlü önlemin alınmasını istedi.