Avrupa ve Amerika gibi gelişmiş ülkelerde felçli hastaların tedavisinde kullanılan yürüme robotu Türkiye’de de kullanılmaya başlandı. http://www.memurlar.net/common/news/...7/headline.jpg Girişimci doktorlar sayesinde getirilen söz konusu robot, Pendik Bölge
Hastanesi'ne bağlı olarak 2013 yılı Ekim ayında kurulan Robotik Rehabilitasyon
Merkezi'nde hizmet veriyor. "Felçlileri yürüten en son teknoloji" şeklinde
tanımlanan cihaz, tıp dünyası tarafından da yakından izleniyor. Sistem, alanında
uzman fizyoterapistler tarafından uygulanıyor. Tam anlamıyla yürüme işlevlerini
yerine getiren "Robot Ekso", felçliler için hayati olan adımları attırıyor.
Hastaların tedavisi için felç sonrasında uygulanan ve önemli iyileşme süreçleri
sağlayan bu teknoloji, çeşitli nedenlerle uzuvları hareket etmeyen veya inme
geçiren insanların, yürüme yeteneğini yeniden kazanmasına imkan tanıyor. Felçli
tedavileri için hazırlanan geniş kapsamlı projede, her hasta için ayrı bir robot
mevcut. Geliştirilen ABD kaynaklı bu yeni robota komut veren bilgisayar, insan
beyni kadar akıllı. Hasta ile doğrudan temas halinde olan robotu hareket ettiren
yapay zeka, hastanın her hareketini hafızasına kaydediyor. Vücuttaki hareketleri
biyolojik olarak kontrol etme yeteneğine sahip. İnsan beyninin yönlendirme
özelliğini kullanarak birçok felç mağduruna tekrar nasıl yürümesi gerektiğini
belletiyor. Merkezin kurucusu, Prof. Dr. Turgut Göksoy, "Tedaviler sırasında
yarım saatte ancak 15 adım atabilen felçli bir hasta, robotik sistem yardımıyla
bu süre içinde 800 adım atabilmekte. Klasik rehabilitasyon sistemleriyle tedavi
edilen hastalarda 1-2 senede alınamayan sonuçları, 1-2 ay gibi çok kısa zaman
dilimi içerisinde almak mümkün." diyor. Türkiye'de sadece 5 adet olan cihaz,
beyin felci (inme), omurilik yaralanması, beyin yaralanması, beyin ve omurilik
tümörleri, spastik özürlü çocuklar, multiple skleroz (MS) hastalarının erken
dönemde tedavisinde de kullanılıyor.