Sayfa 4 / 5 İlkİlk 12345 SonSon
Toplam 66 mesajın 46-60 arasındakiler
Buraya tıklayarak yazıları büyültebilirsiniz Buraya tıklayarak yazıları küçültebilirsiniz
 1. #46
  Üye
  mehmet001 Avatarı

  Üyelik Tarihi
  28.04-2010
  Son Giriş
  31.03-2015
  Saat
  11:21
  Yaşadığı Yer
  Adana
  Mesaj
  59
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  STAR, dünyanın en güvenli, en sağlıklı, en konforlu ve en dayanıklı tekerlekli sandalye minderi.
  Kazanılmış haklarMADDE 18 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce; özürlüler için düzenlenmiş sağlık kurulu raporlarıyla belirlenmiş olan özür oranları, çalışma gücü kayıp oranları, vücut iş görme gücü kaybı oranları, tüm vücut fonksiyon kaybı oranları geçerli olup bu oranlara dayanılarak sağlanmış sosyal destek ve yardım hizmetlerinin sürdürülebilmesi için yeniden özürlü sağlık kurulu raporu düzenlenmez.(2) Ancak, süreli verilen raporlar ile ilgili olarak hastaneye yeniden sevk işlemi uyarınca veya herhangi bir sebeple yeni bir rapor istenmesi durumunda, özür oranları, bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden belirlenir.

 2. #47
  Üye
  xxxman Avatarı

  Üyelik Tarihi
  23.06-2009
  Son Giriş
  28.07-2017
  Saat
  00:26
  Mesaj
  861
  Alınan Beğeniler
  7
  Verilen Beğeniler
  4

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Mehmet kazanılmış haklarda rapor problemi yok kazandığın zaman iş biter.Sorun yeni kazanılcak hakta yeni rapor ve yeni hak isteyen yeni rapor almak zorunda milletin ne zoruna gidiyor anlamıyorum onca cefaya katlanılıyor telefonla arayıp randevu alıp yeni rapor çıkartmak neden zor geliyor insanlara hiç anlamıyorum sanki çok zahmetli iş kanunlar açık 14/01/2012 de yönetmelik değişti usule uygun rapor alınması şarttır yeni haklardan faydalanmak isteyenler...

 3. #48
  Üye
  avukat Avatarı

  Üyelik Tarihi
  27.06-2011
  Son Giriş
  05.02-2013
  Saat
  13:05
  Yaşadığı Yer
  Istanbul
  Mesaj
  6
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Merhabalar,
  Sn. OturanBoğa'nın da 14.01.2012 tarihli paylaşımında belirttiği üzere Özürlülük oranına ilişkin Yönetmelikteki değişikliğe gidilmiştir, ancak bu esasa dokanan bir değişklik değildir. Bu platformda okuduğum yazışmalarda genel itibariyle bu yönetmeliğin okunmadığı görüşüne vardım. Belki de metin hali sıkıcı gelmektedir bu yüzden elimden geldiğince kullanılabilecek önemli kısımlarını özetledim, sizlerle paylaşıyorum. Faydalı olması dileklerimle;
  Ocak ayı içersinde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması Ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik yayınlandı. Söz konusu yönetmelik; özürlülerle ilgili derecelendirmelere, sınıflandırmalara ve tanımlamalara gereksinim duyulan alanlarda ortak bir uygulama geliştirmek ve uluslararası sınıflandırma ve ölçütlerin kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.
  Yönetmelik’te;
  - Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım veya rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişi Özürlü,
  -Özür oranı %50 ve üzerinde olduğu tespit edilenlerden günlük yaşam aktivitelerini başkalarının yardımı olmaksızın yerine getiremeyeceğine özürlü sağlık kurulu tarafından karar verilen kişilerse ağır özürlü olarak tanımlanmıştır.
  Özürlü Sağlık Kurulu Raporunun Doldurulmasında dikkat edilecek hususlar şunlardır;
  1- poliklinik muayene tarihi, poliklinik kayıt numarası yazılmak suretiyle, bulgular ve teşhis ayrıntılı olarak yazılıp imza edilir.
  2-Yapılan muayene, tetkik ve laboratuvar bulgularına dair bilgiler özürlü sağlık kurulu raporu formuna eklenir.
  3-Özürlü sağlık kurulu, özürlü kişiyi bizzat görerek karar verir ve kişinin özür oranını belirler
  4- Özre ilişkin klinik bulgular, radyolojik tetkikler ve laboratuvar bilgileri raporun ön yüzündeki ilgili bölüme özetlenerek yazılır
  5- Özürlü sağlık kurulu raporları kurul üyelerince imzalanır, kaşelenir ve mühürlenir. 15 yaşından büyük kişiler için düzenlenen özürlü sağlık kurulu raporlarında, fotoğraf bulunması zorunludur.
  6- Kişinin ya da kişiyi sevk eden kurumun talebi halinde, kişinin sağlığına etkisi dikkate alınarak çalıştırılamayacağı işlerin niteliği ile raporun kullanım amacı bölümüne; bireyin yararlanmak istediği hak ve hizmetlere ilişkin talepleri belirtilir.
  7- Raporun sonuç bölümünde yer alan “Ağır Özürlü” kısmında evet ya da hayır ifadesi yazılarak kişinin durumu belirtilir, bu bölüm hiçbir suretle boş bırakılmamalıdır.
  8- Gerektiğinde birden fazla olmak üzere kişinin özür grubu da mutlaka işaretlenir, bu kısım da boş bırakılmamalıdır.
  9- Kişinin özür durumunun zaman içinde değişme ihtimali olduğu ve hastalık bulgularının tam olarak görülemediği durumlarda kişinin mevcut durumu esas alınarak süreli rapor düzenlenecektir.
  10- Özürlü sağlık kurulu raporlarının kişinin başvuru tarihinden itibaren en geç yirmi iş gününde tamamlanarak ilgiliye verilmesi esastır
  Özürlü Sağlık Kurul Raporu’na itiraz mümkün; Özürlü, velisi/vasisi veyahut raporu isteyen kurum tarafından rapora itiraz edilebilir. İlgililer itiraz dilekçesi ve ilk özürlü sağlık kurulu raporunun tasdikli bir örneği ile birlikte, bulunduğu ilin sağlık müdürlüğüne başvurur. İl sağlık müdürlüğünce, özürlü sağlık kurulu raporu alacak kişi en yakın farklı bir özürlü sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastaneye gönderilir. İtiraz edilen özürlü sağlık kurulu raporu ile itiraz üzerine verilen özürlü sağlık kurulu raporundaki kararlar aynı yönde ise özürlü sağlık kurulu raporu kesinleşir. Özürlü sağlık kurulu raporlarının farklı olması durumunda, Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan hakem hastanelerden, kişinin ikamet ettiği yere en yakın bir hakem hastaneye, kişi yeniden muayene edilmesi ve özürlü sağlık kurulu raporu tanzim edilmesi amacıyla yine il sağlık müdürlüğü kanalıyla gönderilir. Hakem hastanenin özürlü sağlık kurulunca verilen kararı kesindir.
  Birden Fazla Özrü Bulunanlarn Özür durumunun hesaplanması
  1- Özür oranları ayrı ayrı tespit edilir.
  2- Bu oranlar en yükseğinden başlanarak sıraya konulur.
  3- En yüksek oran, özürlünün tüm vücut fonksiyonunun tamamını gösteren % 100'den çıkarılır.
  4- Bu çıkarmada kalan miktar, sırada ikinci gelen özür oranı ile çarpılır. Çarpımın 100'e bölünmesinden çıkan rakam en yüksek özür oranına eklenir; böylece, birinci ve ikinci rahatsızlıkların özür oranı bulunmuş olur.
  5- Özür ikiden fazla ise, birinci ve ikinci rahatsızlıkların özür oranı birinci sıraya ve üçüncü sıradaki özür oranı ise ikinci sıraya alınarak formül tekrarlanır.
  6- 60 yaşın üzerindekilerde hesaplanan özürlülük oranına % 10 eklenerek kişinin özür oranı bulunur.

  Özürlü sağlık kurulu raporunun sürekli olup olmadığı ile süreli raporlarda raporun geçerlilik süresi mutlaka belirtilir.
  Özürlü sağlık kurulunca kişinin özür durumunun sürekli olduğuna karar verilmesi durumunda, özürlü sağlık kurulu raporunun ilgili bölümünde bu durum belirtilir. Ancak özür durumunun değişmesi halinde, kişinin talebi üzerine rapor ve buna bağlı kişinin özür oranı yeniden belirlenir. Özürlü sağlık kurulunca özür durumunun sürekli olmadığına karar verilmesi halinde de bu husus ilgili bölümde belirlenerek raporun geçerlilik süresi belirtilir. Zaman içinde değişebilen veya kontrolü gerektiren hastalıklar, hastanın önceki özürlü sağlık kurulu raporu da kurula sunularak, özürlü sağlık kurulunun belirleyeceği süre içinde yeniden görüşülür ve karara bağlanır. Sürekli/Süreli raporların geçerlilik süresi dolmadan tekrar rapor alınmak istenmesi durumunda, mükerrer rapor tanzimini önlemek maksadıyla, ilgililerin daha önce özürlü sağlık kurulu raporu alıp almadıklarına ilişkin beyanı istenir. İlgilinin beyanı üzerine veya bir başka şekilde, evvelce özürlü sağlık kurulu raporu verilmiş olduğunun tespiti halinde tekrar rapor verilmez. Kullanım amacına uygun olarak düzenlenmiş ve bu Yönetmelik hükümlerine göre alınmış olan sürekli raporlara sahip kişilerden kurumlarca yeniden rapor istenilmez.

  Özürlü Sağlık Kurulu Raporu birden fazla tanzim olunabilir raporunuzu kaybederseniz üzülmeyin
  Özürlü sağlık kurulu raporunun bir nüshası ilgili kişiye verilir. İlgilinin talebi üzerine hazırlanmış olan özürlü sağlık kurulu raporlarından; özürlünün yararlanabileceği hakları sayısınca veya talep ettiği sayıda çoğaltılarak imza edilir, onaylanır ve mühürlenerek ilgiliye verilir. Kurum müracaatlarında ise raporun bir nüshası raporu isteyen kuruma gönderilir. Raporun bir nüshası, gerektiğinde belgelendirilmesi amacıyla raporu veren sağlık kurumunda saklanır. Raporların saklanma usul ve esasları; sağlık kurumlarının bağlı bulunduğu kurumların ilgili mevzuatına tabidir. Özürlü sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kurumları, özürlü sağlık kurulu raporlarına ait bilgileri Sağlık Bakanlığı veritabanına aktarır. Sağlık Bakanlığı, veritabanındaki bu bilgileri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının belirlediği veri yapısında Ulusal Özürlüler Veritabanına aktarılmak üzere her ayın ilk haftası Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına elektronik ortamda gönderir. Ayrıca, Sağlık Bakanlığı bu bilgilerin Ulusal Özürlüler Veritabanına aktarılması amacıyla uygun servisler hazırlar.

  Vergi İndiriminden yararlanabilirsiniz
  Sakatlık indirimine esas olmak üzere düzenlenen raporlarda, raporu düzenleyen sağlık kuruluşu tarafından işverenin bulunduğu yerdeki il defterdarlığına gönderilen özürlü sağlık kurulu raporu esas alınacaktır.
  Oran tespitiniz önceden yapılmış ve Sürekli rapora bağlanmışsa Yeniden Rapor almanız gerekmiyor
  Özürlüler için düzenlenmiş sağlık kurulu raporlarıyla belirlenmiş olan özür oranları, çalışma gücü kayıp oranları, vücut iş görme gücü kaybı oranları, tüm vücut fonksiyon kaybı oranları geçerli olup bu oranlara dayanılarak sağlanmış sosyal destek ve yardım hizmetlerinin sürdürülebilmesi için yeniden özürlü sağlık kurulu raporu düzenlenmez. Ancak, süreli verilen raporlar ile ilgili olarak hastaneye yeniden sevk işlemi uyarınca veya herhangi bir sebeple yeni bir rapor istenmesi durumunda, özür oranları, bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden belirlenir.

 4. #49
  Genel Yayın Yönetmeni
  OturanBoğa Avatarı

  Gerçek Adı
  Bülent
  Üyelik Tarihi
  09.01-2003
  Son Giriş
  Bugün
  Saat
  02:14
  Yaşadığı Yer
  İstanbul
  Mesaj
  55.925
  Alınan Beğeniler
  954
  Verilen Beğeniler
  1.246

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Derleme için teşekkürler avukat.
  - Arkadaşlar, lütfen sorularınızı özel mesajla iletmek yerine ilgili foruma yazarak cevap arayın. Böylece hem soru-cevaplardan herkes yararlanır hem de en doğru cevaba en hızlı şekilde erişmiş olursunuz.
  - Lütfen sorunuza cevap aldıktan, bir sorununuza çözüm bulduktan sonra dönüp gitmeyin. Siz de başkalarına yararlı olmak için bilgilerinizi, tecrübelerinizi, duygularınızı paylaşabilirsiniz. Unutmayın, siz nasıl yana yakıla cevap arıyorduysanız, başkaları da içine düştüğü açmazdan çıkmak için aynı hararetle sorularına cevap arıyor...

 5. #50
  Üye
  anakin Avatarı

  Gerçek Adı
  Hasan
  Üyelik Tarihi
  27.09-2011
  Son Giriş
  10.04-2017
  Saat
  14:05
  Yaşadığı Yer
  İstanbul
  Mesaj
  259
  Alınan Beğeniler
  1
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Merhaba, benim de şöyle bir sorunum var esasında sorunumun özeti şu linkte yeralıyor.

  http://www.engelliler.biz/forum/saka...l-bilgi-8.html

  Kısaca özetlersem, Şişli Etfal hastanesinden 28.10.2011 tarihli olarak almış olduğum vergi indirim başvurusuna yönelik raporum, Merkez Sağlık Kurulundan raporumda bulgular yeterli yazılmadığı için karar verilemediği ,hastalığa dair bulgu ve tanıların tam ve ayrıntılı yazılması amacıyla hakem hastane Haydarpaşa Numune Hastanesine yönlendirilmeme karar verildi.Ancak bu hastanedeki benim doktorluğundan kuşku duyduğum ve insan da demek istemediğim bir zat bulgu ve tanıları detaylı yazmak yerine karaciğer siroz hastasına % 15 rapor düzenlemeye kalktı.Benim itirazlarım ve hocayla görüşmesi sonrasında ise gerek olmadığı halde benden cerrahi müdahalede gerekebilecek tetkikler yapmam talebinde bulundu.Ben yaptıracağı tetkiklere gerek olmadığını bende o bulguların olmadığını ancak cetvele göre o bulguların olmasına gerek olmadığını söylememe rağmen öncelerde % 15'i yazıp gönderme konusunda kararlı olan doktor raporu yazmamakta diretti.Bende o tetkikleri yapmak için o süreyi şuanda ayırma imkanım olmadığı için evraklarımı alıp hastaneden ayrıldım.

  Benim sorum ise şu.Doktorun yaptırmak istediği tetkiklerin olmasının yada olmamasının cetvele göre bir esprisi yok.Çünkü benim zaten bulunan sadece biyopsi raporum karaciğerimde siroz olduğunu belgeliyor.Doktorun istediği testler ise benim hastalığımın ikinci evresinde olan belirtiler ki bende yoklar.zaten onlarında olması halinde benim alacağım oran %50 ile %95 arasında olmak zorunda.Ancak benim önceki raporum % 40 zaten ve fazlasını aramıyorum.

  İş bu halde ben bu sürece dair ne yapabilirim? İstediği o tetkikleri yaptırmak istemiyorum.Allah göstermesin ya mideme yemek borusuna zarar verirlerse durduk yerde.devlet hastanelerine zerre güvenim yok.

 6. #51
  Üye
  mürsel ok Avatarı

  Üyelik Tarihi
  08.02-2012
  Son Giriş
  15.04-2012
  Saat
  01:05
  Yaşadığı Yer
  kocaeli
  Mesaj
  6
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  senden allah razı olsun kardeş.

 7. #52
  Üye
  Angel Virgo Avatarı

  Gerçek Adı
  Tarık Uzel
  Üyelik Tarihi
  14.02-2012
  Son Giriş
  24.08-2015
  Saat
  13:16
  Yaşadığı Yer
  Kırklareli
  Mesaj
  1.962
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Merhaba arkadaşlar..

  Ben ocak 2011de rapor aldım, geçen ay vergi indirimden yararlanmak için Ankara'ya göndermiştim raporumu. Az önce telefon geldi ve Cevizlibağ Vergi dairesine gelip beni hastaneye sevkedeceklerini söylediler. Raporum %42. Ben vergi indirimden vazgeçip tekrar hastaneye gitmesem olur mu? Ve aporum hala geçerli olur mu? Artık yeter hastane görmek istemiyorum.

  Ya da ne yapmalıyım, bana ne önerirdiniz?..

  Saygılarımla..

 8. #53
  Üye
  buzluçay Avatarı

  Üyelik Tarihi
  04.11-2009
  Son Giriş
  25.04-2016
  Saat
  23:03
  Yaşadığı Yer
  Istanbul
  Mesaj
  570
  Alınan Beğeniler
  1
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  büyük imtimalle %42 lik raporun geçerli olur sadece vergi indirimi alamazsın o kadar

 9. #54
  Üye
  diyabet Avatarı

  Gerçek Adı
  Yunus
  Üyelik Tarihi
  16.03-2012
  Son Giriş
  27.03-2013
  Saat
  23:40
  Yaşadığı Yer
  istanbul
  Mesaj
  16
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  mrb Fatih bey bende 2004'te İstanbul Şişli etfal eğtim ve Araştırma Hastahanesinden yüzde 40 rapor aldım tip1 diyabetim. Raporumu işe girmek için almıştım ama kullanmadım. 2012'de Hiper tiriodi guatır rahatsızlıgım ortaya çıktı. Levetron kullanıyorum günde 250.mg tsh degerim çok yüksek enson 150'di Vergi indirimi için başvurdum. hipertirodi+Tip1 diyabet aldıgım sonuç beni üzdü.Bakırköy Dr SADİ KONUK DEVLET HASTAHANESİ raporumu 0/0.37 düşürdüler 2004'te zahten 0/0.40 vardı(SÜREKLİ) şimdi ikinci rahatsızlıgım ortaya çıktı.ben raporumun normal derecesini 0/0.46 beklerken ortaya bu çıktı 13.yıldır diyabetim. dahiliye açlık kanşekeri 200.mg'üzerinde seyrediyor+hipertiroidi ama kuruldan 0/0.37 çıktı bununla ilgili olarak İl sağlık kuruluna itirazda bulundum Şimdi OKMEYDANI EĞTİM VE ARAŞTIRMA HASTAHANESİNE SEVK ETTİLER 26.04.2012'DE BAKALIM İŞLEMLERİME BAŞLAYACAGIM ŞİMDİ ONLAR YÜZDE KAÇ VERECEK.tel 0535.731.74.93 yazdıgınız gibi sonuçta kazanılan bi hak var. bence sağlık kurulunda olanlar sağlıklı insan oldukları için bizim halimizden anlamıyorlar.

 10. #55
  Üye
  seranko Avatarı

  Üyelik Tarihi
  14.04-2011
  Son Giriş
  22.06-2017
  Saat
  20:13
  Yaşadığı Yer
  Bursa
  Mesaj
  402
  Alınan Beğeniler
  2
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Ben bir tek BİMER'e yazmadım.. Aile ve sosyal hizmetler bakanlığı makamına,maliye bakanlığı makamına,sağlık bakanlığı makamına,SGK Genel müdürlüğü makamına yazdım ve iadeli taahhütlü olarak postaladım şubat 2012 de.. Benim raporum da SÜREKLİ-ÖMÜR BOYU.. Gelen cevapları bir görseniz hepsi de kel alaka.. Hiçbirinin cevabı birbirini tutmuyor. En önemlisi de 14.Ocak.2012 tarihli genelge,Danıştay ve Yargıtay kararları hakkında bilgi de vermiştim. İşin o boyutuna bakan tek bir kurum olmamış.. Kısacası Devlet kendi içinde kendini yiyor ve hiç kimse de buna dur demiyor.. Her zaman söylediğim gibi herkes kendi havasında.. Kanunlar ancak mahkemelerde işe yarıyor onun dışında fasa fiso arkadaşlar.. Maliye bakanlığının çok bilmiş merkez sağlık kurulu 1 yıl sonra kontrol yazmıştı.. O gün geldi çattı.. ve ben bugün SGK ya gittim.. Çünkü emekli maaşımı 3 gün önce kesmişler Bunlarla mahkemelerde hesaplaşmak lazım başka dilden anladıkları yok çünkü.. Beni hastaneye sevk ettiler.. Kısmetse yarın sil baştan rapor için başlayacağım..

 11. #56
  Üye
  erkan akbaş Avatarı

  Gerçek Adı
  erkan akbaş
  Üyelik Tarihi
  22.05-2012
  Son Giriş
  11.06-2013
  Saat
  22:30
  Yaşadığı Yer
  sakarya
  Mesaj
  114
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  arkadaişar 2012 deki sakatlık cedveli leyimizemi aleyimizemi

 12. #57
  Üye
  hakanaca Avatarı

  Gerçek Adı
  Hakan CANTÜRK
  Üyelik Tarihi
  27.08-2008
  Son Giriş
  14.12-2017
  Saat
  21:33
  Yaşadığı Yer
  Bursa
  Mesaj
  656
  Alınan Beğeniler
  2
  Verilen Beğeniler
  1

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  nurhan hanım bu işi çok iyi biliyor ama yetkisi kadar mudahele edebiliyor

 13. #58
  Üye
  nacar Avatarı

  Üyelik Tarihi
  23.11-2008
  Son Giriş
  18.11-2017
  Saat
  12:12
  Yaşadığı Yer
  kalbimin attıgı yer
  Mesaj
  2.150
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  bende meb çalışıyorum 2007 %88 sürekli rapor ile sakatlık indirimi için maliye başvurdum fakat kabul etmedi bende BİMERE başvursam olur mu

 14. #59
  Üye
  ha.faydinli Avatarı

  Gerçek Adı
  fatıma
  Üyelik Tarihi
  06.01-2011
  Son Giriş
  Saat
  Mesaj
  88
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  eee 98/99 yılı işe giriş raporum var sürekli 2004 vergi indirim sürekli haklardan faydalanabilirmiyim yeni kanunda neler var emeklilikte tekrar rapor istenirmi

 15. #60
  Üye
  aslan_55 Avatarı

  Gerçek Adı
  mustafa
  Üyelik Tarihi
  16.11-2013
  Son Giriş
  11.12-2017
  Saat
  19:57
  Yaşadığı Yer
  samsun
  Mesaj
  154
  Alınan Beğeniler
  0
  Verilen Beğeniler
  0

  Zaten Değerlendirdiniz! 0 Zaten Değerlendirdiniz!
  Panthera: hafif, agresif ve zarif aktif tekerlekli sandalye...
  aynısı benımde böyle oldu offffff
Sayfa 4 / 5 İlkİlk 12345 SonSon