Emekli Sandığı, SSK ya da Bağ-Kur'dan Kendinden Jelli Sonda temin edebilmek için gerekli bilgiler:

Rapor hangi hastanelerden alınır?
Cevap: Tüm devlet hastanelerinden ve sigortalı olduğunuz kurumun anlaşmalı olduğu Özel hastanelerden

Raporu hangi doktorlar verebilir?
Cevap: Çocuklar için Çocuk Cerrahisi bölümünden bir doktor, yetişkinler için ise Üroloji bölümünden bir doktor verebilir

Heyet raporu mu olmalı, yoksa tek bir doktorun imzası yeterli mi?
Cevap: Ürolog ya da Çocuk Cerrahı ise sadece o doktorun imzası ve kaşsei olan bir rapor yeterli. Ama heyet raporu da olabilir tabii ki. Yeter ki heyette o uzman doktor olsun...

Raporda tam olarak ne yazmalı?
Cevap: Şu ifadeler dört dörtlük işinizi görür:

  • Tanı: Nörojen mesane (veya "rekürrent üretra darlığı")

    Karar: Klinik bulgulara göre hastanın 2 yıl süreyle günde 6 adet (180/ay) kendinden jelli üretral katater kullanması gereklidir (ya da "kullanmasının gerekli olduğuna Sağlık Kurulu kararı oybirliği ile karar verilmiştir")

Kaynak: Platin Medikal / İstanbul